Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præmedicinering og observation af patient

 

Formål

At patienten smertelindres, sederes og evt. opstartes i rette antibiotikaprofylakse i forbindelse med operation i lokalanæstesi samt at observere patienten efter indtagelse heraf.

Beskrivelse

Mål: At sikre at den rette patient får den rette behandling og utilsigtede hændelser undgås.

 • • Patienten identificeres og samtykke sikres iht. de 5 trin til forebyggelse af forvekslingsindgreb.

 • • Der afklares evt. allergier hos patienten og den ordinerede medicin i det elektroniske medicinmodul forelægges patienten.

 • • Den ordinerede medicin administreres i det elektroniske medicinmodul efter patienten har indtaget denne.

 

Mål: At sikre at patienten præmedicineres ud fra den enkelte patients behov og tilstand – obs. kontraindikationer og interaktioner. (www.promedicin.dk - Diazepam)

 • • Patienten tilbydes, svarende til ordination og vægt, sederende medicin og forbliver i hvilerummet.

 • • Patienten tilbydes, svarende til ordination, smertestillende medicin.

 • • Patienten tilbydes, svarende til ordination, antibiotikaprofylakse.

 

Mål: At sikre, at patient og pårørende har forstået information om medicinens virkning, bivirkning og evt. forholdsregler.

 • • Patienten informeres i forhold til de enkelte præparater.

 • • Ved sederende medicin informeres patient og pårørende om, at der den pågældende dag er kørselsforbud, samt at patienten skal observeres af pårørende resten af døgnet, idet der kan forekomme svimmelhed, døsighed, konfusion og motorisk træghed. (www.promedicin.dk - Diazepam).

 

Mål: At observere patienten efter indtagelse af den ordinerede medicin.

 • • Sygeplejersken tilser med jævne mellemrum patienten i hvilerummet for at observere bevidsthedsniveau og evt. allergiske reaktioner.

 • • Sygeplejersken observerer under operationen patientens bevidsthedsniveau herunder respiration, ansigtskulør, evt. cyanose af læber og bleghed af slimhinder. (www.promedicin.dk - Diazepam).

 • • Sygeplejersken holder under operationen kontakt med patienten ved at spørge ind til patientens velbefindende.

Målgruppe

Sygeplejersker, kæbekirurger og tandlæger ansat i Kæbekirurgisk Afdeling.

Referencer

www.promedicin.dk