Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spermaanalyser i LabkaII 

 

Formål

At sikre, at modtagelse, svarafgivelse og anden elektronisk behandling af sædanalyser sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Procedure ved Spermaanalyse

Rekvirering i Labka II Web Prod:

Sekretærerne rekvirerer analyserne i Labka II Web Prod og udskriver PTB-blanket på printer

Fremgangsmåde:

 • •  Vælg ”rekvirering”

 • • Tast personnummer, tryk ”søg” (evt. Alt S)

 

Hvis der ikke tidligere er rekvireret noget på patienten fremkommer der en dialogbox der gør opmærksom på dette.

Der oprettes evt. ny patient efter vejledningen på skærmen.

 • • Tryk på ”Bestil”

 • • Følgende felter skal udfyldes:

 • • Primær svarmodtager: den praktiserende læges ydernummer eller Fert(aa)

 • • Prøvetagningsted: Navn rettes fra ”Hotel” til Fert(aa)

 • • Prøvetagningsdato: den dato patienten kommer

 • • PTB udskrivning: sættes til ”print nu” udskrivningssted PRMFERTO1

 • • Rekvirentkommentar: evt. uxor

 • • Når felterne er udfyldt trykkes ”Vælg analyse”, og følgende billede fremkommer:

 • • Tast ”sem” i Komponent-feltet, og tryk ”Søg”

 

Nu kan de ønskede analyser vælges.

 Almindelig sædanalyse:

 • • Vælg ”Pt-Semen;egenskabsart(liste)”

 

IUI-test:

 • • Vælg BÅDE ”Pt-Semen;egenskabsart(liste)” og ”Pt-Semen(IUI);egenskabsart(liste)”

 

Der vælges ved enten at dobbeltklikke på analysen, eller ved at markere analysen og trykke på pilen. Når analyserne er valgt kan de ses i boxen nederst til højre.

Tryk ”OK”

 

Nu er analysen rekvireret. Den udskrevne PTB, samt henvisningen sættes i mappen ”sædanalyser-bookede og ny henviste.”

 Prøverne analyseres i laboratoriet. En af de store label fra PTB´en sættes på arbejdsskemaet. Når prøverne er analyseret skal de ”prøvemodtages” i Labka II.

 Prøvemodtagelse i Labka II Java Client:

 • • Vælg ”Modtag/send prøve”

 • • Vælg ”Prøvemodtagelse”

 • • Tidspunkt indtastes.

 • • Modtagelsesstedet er ”FERTIL-KLINIK”

 • • Vælg ”Kode” og indtast brugernavn og tryk på tabulatortasten

 • • Indtast rekvisitionsnummer og tryk ”enter”

 • • Fortsæt med rekvisitionsnumrene fra samtlige prøver

 • • Hvis man ønsker at indtaste svar er det muligt at vælge ”indsæt svar”. Tryk ”OK” i dialogboksen.

 • • Tryk ”OK”

 

Tilføjelse af Sem-morf:

Tryk i boksen hvor der står ”vis ikke aktive”, og tilføj Sem-morf

 

Indtast svar i LabkaII Java Client:

Hvis alle svar er indenfor normalområde, og der ikke er rekvireret morfolgi, kan bioanalytikeren konkludere "Ingen fertilitetsnedsættelse", og prøvesvarene kan indtastes i LabkaII

Afviger prøvesvarene fra normalværdierne, men er det patientens første prøve skal patienten indkaldes til en ny prøve efter 3 måneder – dette svarer bioanalytikeren under konklusionen. Ved azospermi svares der: bedes inkaldt til ny prøve efter 1 måned.

Har patienten tidligere afleveret en prøve, skal svarene konfereres med en læge, der noterer konklusionen på arbejdsarket.

Herefter kan bioanalytikeren indtaste svar i LabkaII. 

 

 • • Vælg ”Analyseplads”

 • • Vælg ”Manuel resultatindtastning”

 • • Vælg ”Rekvisitionsnr.” (klik i feltet så det bliver blåt)

 • • Indtast rekvisitionsnummer og tast enter. Der fremkommer en oversigt over bestilte analyser på det enkelte rekvisitionsnummer.

 • • Klik i det tomme felt under ”rekvisitionsnummer” i næste linje, eller brug pil til venstre, så feltet bliver blåt

 • • Indtast næste rekvisitionsnummer

 • •  Fortsæt således med alle rekvisitioner

 • • Der er mulighed for at taste en patient af gangen, eller flere på en gang.

 • • Når alle rekvisitionsnumre er indtastet, trykkes på ”Indtast Svar”

 

Tilføjelse af Sem-morf:

Tryk i boksen hvor der står ”vis ikke aktive”, og tilføj Sem-morf

 

Nu kan svarene for de enkelte analyser tastes ind. Der kan manøvreres mellem de forskellige felter vha. mus eller med piletasterne. Så længe der ikke er trykket ”Godkend”, kan alle svarene ændres

 Tast svar for analysen og tryk ”enter”

 • • Feltet ”Sem-us” skal ikke udfyldes, men kan bruges som en standardsvar ved f.eks. spild ved udtømmelse.

 • • Ved IUI-test skal feltet ”IUI-test” IKKE udfyldes

 • • Ved Sem-kon og Sem-konk skal der indtastes standardsvar i stedet for et tal:

  • • Højreklik i feltet for det ønskede svar (feltet skal være blåt inden højreklik)

  • • Klik på ”standardsvar”

  • • Find det ønskede svar vha. musen eller ved at indtaste de første bogstaver i svaret

  • • Når det rigtige svar er markeret trykkes ”enter” eller klik ”Ok”

 • • Hvis der er spild ved udtømmelse bemærkes det ved at indtaste en ekstern svarkommentar:

  • • Indtast volumen og tryk ”enter”

  • • Højreklik i feltet

  • • Skriv kommentaren

  • • ok

 

Når kommentaren er vedhæftet ses det som en lille rød markering i hjørnet. Kommentaren kan ses ved at holde musen over markeringen.

 • •  Er der kun set få eller slet ingen spermatozoer, indtastes det som standardsvar under koncentrationen.

 

Hvis et svar ligger meget udenfor det normale står der OBS↓ ved svaret.

 

Når alle svar er indtastet kan der godkendes:

 • •  Hvis der er OBS↓, skal der klikkes på ”Godkend alle markeringer”

 • • Tryk ”Godkend”

 

Når der er trykket ”Godkend” kommer en dialogbox frem, der spørger: ”Ikke alle svar er indtastet. Vil du fortsætte? ”

 

Tryk ”Ja”

 Nu er alle svar godkendt

Søg svar i LabkaII Web Prod:

Hvis der skal findes et tidligere svar på en spermaanalyse gøres det i Labka II Web PROD

 • • Vælg ikonet LabkaII Webclient på skrivebordet og log in

 • • Vælg ”Søg”

 • • Tast personnummer

 • • Tryk på ”Søg” eller tast enter

 

Hvis svaret skal skrives ud, gøres det således:

 • • Tryk på ”Udskriv”

 • • Vælg printer

 • • Tryk ”OK”

 

Nu skrives svaret ud

 

 Kontrol af mangellister:

Når svarene er indtastet kan man kontrollere mangellisten på følgende måde: 

 • • Vælg ”Analyseplads”

 • • Vælg ”Mangelliste”

 • • Der skal ikke ændres ved søgekriterierne

 • • Klik på ”Arbejdsplads”

 • • Vælg ”FERTIL-KLINIK”

 • • Klik på ”dobbeltpil” til højre (derved vælges alle analyser)

 • • Tryk på ”Vis”

 

Der fremkommer en oversigt over rekvirerede analyser der mangler svar

 • •  Kontroller at mangellisten stemmer