Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sædanalyser i Labka II 

 

Formål

At sikre, at modtagelse, svarafgivelse og anden elektronisk behandling af sædanalyser sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Procedure ved Sædanalyse

Rekvirering i NordEPJ:

Sekretærerne rekvirerer analyserne i NordEPJ og udskriver en PTB-blanket.

Fremgangsmåde:

 1. 1. Log på NordEPJ.

 2. 2. Indtast CPR.nr. og tryk enter.

 3. 3. Under ”Rekvisitioner og svar” vælges ”Biokemi”.

 4. 4. Højre klik og vælg ”Opret rekvisition” og ”Uden valgte analyser”.

 5. 5. Tryk på blyanten.

 6. 6. Under ”Materialetype” vælges ”Diverse sekreter”.

 7. 7. Dobbeltklik på ”Fertilitets-sperma undersøgelse med konklusion” for at vælge sædanalyse.

 8. 8. Ønskes IUI-test indtastes ”IUI” under ”Søgning” og der dobbeltklikkes for at vælge analysen.

 9. 9. Tryk ”Ok”.

 10. 10. Under ”Prøvetagning” vælg ”Rekvirent”.

 11. 11. Indtast prøvetagningstidspunkt og dato.

 12. 12. Tryk ”Ok” for print.

 

Nu er analysen rekvireret. Den udskrevne PTB, samt henvisningen sættes i mappen ”Sædanalyser-bookede og ny henviste”.

Prøverne analyseres i laboratoriet. En af de store labels fra PTB´en sættes på arbejdsskemaet. Når prøverne er analyseret skal de ”Prøvemodtages” i Labka II.

 Prøvemodtagelse i Labka II Java Client:

 1. 1. Log på Labka II Java Client.

 2. 2. Vælg ”Modtag/send prøve”.

 3. 3. Vælg ”Prøvemodtagelse”.

 4. 4. Tidspunkt indtastes.

 5. 5. Modtagelsesstedet er ”FERTIL-KLINIK”.

 6. 6. Vælg ”Kode” og indtast brugernavn og tryk på tabulatortasten.

 7. 7. Indtast rekvisitionsnummer og tryk enter.

 8. 8. Fortsæt med rekvisitionsnumrene fra samtlige prøver.

 9. 9. Hvis man ønsker at indtaste svar er det muligt at vælge ”Indsæt svar”. Tryk ”OK” i dialogboksen.

 10. 10. Tryk ”OK”.

Indtast svar i Labka II Java Client:

Hvis alle svar er indenfor normalområde, kan bioanalytikeren konkludere "Ingen fertilitetsnedsættelse", og prøvesvarene kan indtastes i Labka II.

Afviger prøvesvarene fra normalværdierne, men er det patientens første prøve skal patienten indkaldes til en ny prøve efter 3 måneder – dette svarer bioanalytikeren under konklusionen. Ved azoospermi svares der ”Bedes indkaldt til ny prøve efter 1 måned”.

Har patienten tidligere afleveret en prøve, skal svarene konfereres med en læge, der noterer konklusionen på arbejdsarket.

Herefter kan bioanalytikeren indtaste svar i Labka II. 

 

 1. 1. Vælg ”Analyseplads”.

 2. 2. Vælg ”Manuel resultatindtastning”.

 3. 3. Vælg ”Rekvisitionsnr.” (klik i feltet så det bliver blåt).

 4. 4. Indtast rekvisitionsnummer og tast enter. Der fremkommer en oversigt over bestilte analyser på det enkelte rekvisitionsnummer.

 5. 5. Klik i det tomme felt under ”Rekvisitionsnummer” i næste linje, eller brug pil til venstre, så feltet bliver blåt.

 6. 6. Indtast næste rekvisitionsnummer.

 7. 7. Fortsæt således med alle rekvisitioner.

 8. 8. Der er mulighed for at taste en patient af gangen, eller flere på en gang.

 9. 9. Når alle rekvisitionsnumre er indtastet, trykkes ”Indtast Svar”.

 

Nu kan svarene for de enkelte analyser indtastes. Der kan manøvreres mellem de forskellige felter vha. mus eller med piletasterne. Så længe der ikke er trykket ”Godkend”, kan alle svarene ændres.

 Tast svar for analysen og tryk enter.

 1. 1. Feltet ”Sem-us” skal ikke udfyldes, men kan bruges som en standardsvar ved f.eks. spild ved udtømmelse.

 2. 2. Ved IUI-test skal feltet ”IUI-test” IKKE udfyldes.

 3. 3. Ved Sem-kon og Sem-konk skal der indtastes standardsvar:

  1. 3.1. Højreklik i feltet for det ønskede svar (feltet skal være blåt inden højreklik).

  2. 3.2. Klik på ”Standardsvar”.

  3. 3.3. Find det ønskede svar vha. musen eller ved at indtaste de første bogstaver i svaret.

  4. 3.4. Når det rigtige svar er markeret trykkes ”enter” eller klik ”Ok”.

 4. 4. Er der kun set få eller slet ingen spermatozoer, indtastes det som standardsvar under koncentrationen.

 5. 5. Hvis der er spild ved udtømmelse bemærkes det ved at indtaste en ekstern svarkommentar:

  1. 5.1. Indtast volumen og tryk ”enter”.

  2. 5.2. Højreklik i feltet.

  3. 5.3. Skriv kommentaren.

  4. 5.4. Ok.

 

Når kommentaren er vedhæftet ses det som en lille rød markering i hjørnet. Kommentaren kan ses ved at holde musen over markeringen. 

 

 

Når alle svar er indtastet kan der godkendes:

 1. 1.  Hvis der er OBS↓, skal der klikkes på ”Godkend alle markeringer”.

 2. 2. Tryk ”Godkend”.

 3. 3. Tryk ”Ja”.

Søg svar i NordEPJ:

 1. 1. Log på NordEPJ.

 2. 2. Indtast CPR nr. og tryk enter.

 3. 3. Under ”Rekvisitioner og svar” vælges ”Biokemi”.

 

 Kontrol af mangelliste i Lakba II Java Client:

 1. 1. Log på Labka II Java Client.

 2. 2. Vælg ”Analyseplads”.

 3. 3. Vælg ”Mangelliste”.

 4. 4. Vælg ”FERTIL-KLINIK”.

 5. 5. Dobbelt klik på ”Fertilitets analyser”.

 6. 6. Tryk på ”Vis”.

 7. 7. Kontroller at mangellisten stemmer.