Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KAG/PCI i senge- og dagafsnittet

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienter, der får foretaget KAG/PCI.

 

Patientgruppe

Elektive patienter i dagafsnittet med stabil angina pectoris.

Elektive/subakutte patienter i sengeafsnittet med iskæmisk hjertesygdom.

Patienter med særlige plejebehov, såsom blindhed, kørestolsbruger, videotolk etc. visiteres tilsengeafsnittet.

 

Dette dokument indeholder

Dokumentation

Information/samtykke før KAG

Blodprøver

Faste

Hydrering af patienter før KAG/PCI

Rasering

Bad

Påklædning

Andet

Medicin

Specielt vedrørende patienter med diabetes mellitus

Specielt vedrørende patienter med nyreinsufficiens

Transport til og fra undersøgelse

Efter KAG/PCI

Svar på undersøgelser

Smerter

Information ved udskrivelse

Referencer

Dokumentation

Opstarte den regionale standardplejeplan KAG/PCI i NordEPJ.

Såfremt der afviges fra standardplejeplanen på baggrund af den enkelte patient og dennes situation, så udarbejdes individuel plejeplan i NordEPJ.

 

Information/samtykke før KAG

Patientvejledning om KAG er sendt til elektive patienter sammen med indkaldelsen. Sygeplejersken forbereder patienten til KAG og sikrer, at patienten har fået udleveret, læst og forstået patientvejledningen til KAG.

Subakutte patienter får udleveret patientvejledningen i sengeafsnittet.

Sygeplejersken skal sikre, at patienten er velinformeret om undersøgelsen præ, per og post, og at vedkommende kender til forholdsregler efter KAG og udskrivelse. Der informeres om behandlingstiltag/muligheder – normal KAG, medicinsk behandling, PCI, POBA samt CABG. Evt anvende hjertetegninger.

Patienter der kommer til KAG og CT-aorta forud for evt. TAVI skal på indlæggelsesdagen have lavet Frailty score, hvor sygeplejersken i samarbejde med patient/pårørende vurderer patientens ADL og habituelle status. Resultatet af scoren afleveres til afdelingssekretæren, som skriver det i et procedurenotat i NordEPJ.

 

Blodprøver

Hæmoglobin, natrium, kalium, kreatinin, trombocytter, CRP og leucocytter. Blodprøver må være op til 1 mdr. gamle, såfremt der foreligger normale blodprøveværdier.

INR på undersøgelsesdagen ved VKA-behandling (Marevan) skal være <2,5.

 

Faste

Patienten skal ikke være fastende til undersøgelsen.

 

Hydrering af patienter før KAG/PCI

Der tilstræbes normohydrering.

Der tilstræbes væskeindtagelse 1000 ml de sidste 6 timer inden KAG/PCI grundet kontrastforbrug.

Ved ikke- Hjerteinsufficiens:

Pause loop-diuretika på undersøgelsesdagen.

Ved Hjerteinsufficiens:

Klinisk vurdering af diuretika behandling og hydrering inden KAG/PCI.

Vandladning for alle patienter inden afgang til card lab.

 

Rasering

Patienter skal ikke raseres før KAG.

Ved behov (skift fra radial til femoral adgang) raserer kard.lab. sygeplejerskerne.

 

Bad

Brusebad på undersøgelsesdagen – indkaldte patienter har været i bad hjemmefra.

Påklædning

Patienten skal iføres patientskjorte, underbukser, sokker og evt. lange frotté bukser. Derudover skal patienten i en nyredt seng. Ligeledes skal alle smykker tages af. Hvis en ring ikke kan tages af, skal patienten informeres om, at den kan risikere at blive klippet af. Patienten må ikke have neglelak på hænderne/fødder.

 

Andet

Måle blodtryk (ved blodtryk over 200/100 skal konfereres med undersøgende læge), temperatur, højde, vægt og blodsukkermåling ved diabetes patient.

Tage ekg ved indkaldte patienter. Ved de subakutte patienter skal der foreligge et EKG, som er under 12 timer gammelt.

Blå venflon i venstre hånd. Ved GIK-drop anlægges en ekstra venflon.

Ved CTO anlægges grøn venflon i højre eller venstre albuebøjning (eller proximalt for terumo armbånd), da man evt. benytter både a.radialis dxt. + sin. ved CTO proceduren. Derudover skal CTO patienter TOKS inden KAG.

Hvis patienten er tidligere CABG opereret skal venflon anlægges i højre håndryg, fordi a.radialis sin. bruges ved KAG til at fremstille LIMA graft.

ID-armbånd påsættes samme arm som venflon ligger i, og sengekort med stuenummer påsættes sengen.

Elektive patienter får tilsendt KRAM + MRSA papirer, som udfyldes hjemmefra. Hos subakutte patienter udleveres KRAM + MRSA papirer i afsnittet. Oplysningerne gennemgås med patienten for at sikre, at oplysningerne er korrekte og dokumenteres i NordEPJ.

Vestdansk databaseskema udfyldes og gives til afdelingssekretæren. I vagterne lægges det i journalen.

Lægejournal inkl. patientens medicinliste sendes med til Kard.lab.

 

Gældende for kvinder:

Er menstruationsperioden lige begyndt kan KAG/PCI ikke gennemføres. Er menstruationsperioden næsten afsluttet kan KAG/PCI gennemføres, hvis blødningen ikke er for kraftig. Ved tvivl rådføres med PCI operatøren.

 

Medicin

Alle patienter, der indlægges til KAG/PCI, skal før proceduren have tbl. Magnyl 300 mg, hvis de ikke er i Magnyl behandling, undtaget:

 • Patienter der har cave acetylsalicylsyre.

 • Patienter der skal have lavet KAG forud for klap-operation.

Patienter til elektiv PCI/CTO skal have 600 mg tbl. Clopidogrel 2 timer før proceduren, undtaget:

 • Patienter, som er i Clopidogrel-, Brilique- eller Efient-behandling

 • Patienter, der har en pågående blødning.

 • Patienter, som har cave Clopidogrel (alternativt gives Ticagrelor 180 mg).

 • Patienter der er i AK-behandling med INR > 2,5.

Patienter til elektiv CTO skal have tablet Paracetamol 1 g som præmedicin. Første patient på dagsprogrammet skal have tablet Paracetamol i forbindelse med klargøring. Kard. Lab. giver besked via CETREA, når efterfølgende patient skal have tablet Paracetamol.

Injektion Arixtra og Fragmin gives IKKE på selve undersøgelsesdagen. Derudover skal NOAK præparater - Non-vitamin K oral antikoagulantia - IKKE pauseres. (F.eks. Xarelto, Pradaxa, Eliquis og Lixiana).

Patienten skal tage sin vanlige medicin før KAG. Patienten kan evt. vente med at tage sin vanddrivende medicin til efter KAG.

Ved Ergometrin test (undersøgelse for spasme angina) er det vigtigt, at patienten pauserer med flg. medicin:

48 timer før:

 • Calciumantagonister (f.eks. Verapamil, Dilitizem, Amlodipin, Nifedipin og Felodipin).

24 timer før:

 • Depottablet med Nitroglycerin (f.eks. Imdur, Isodur og Fem Mono Retard).

På undersøgelsesdagen:

 • Glycerylnitrat (spray eller resoribletter).

Hvis ovenstående medicin ikke er pauseret op til Ergometrin testen, vil det ikke være muligt at fremkalde spasmer i kranspulsårerne, og undersøgelsen vil derfor være formålsløs.

 

Specielt vedrørende patienter med kontrastallergi

Patienter med kendt kontraststofallergi skal forbehandles før kontrastundersøgelse. Det er derfor væsentligt, at en evt. allergi er belyst af journalskrivende læge, og nedenstående medicin er ordineret og skrevet i medicinjournal.

• Aftenen inden undersøgelsen: Tablet Prednisolon 30 mg eller Inj. Solu-Cortef 100 mg i.v. (hvis pt ikke kan tage tabletter)

• En time før undersøgelsen:

o Inj. Solu-Cortef 100 mg i.v.

o Inj. Tavegyl (1mg/ml) 2 mg i.v.

Ved uopsættelig undersøgelse gives Solu-cortef 100 mg iv og Tavegyl 2 mg iv. efter ordination af PCI-operatør

 

Specielt vedrørende patienter i diabetesbehandling

Indgift af røntgenkontraststoffer til patienter i behandling med tbl. Metformin indebærer en lille teoretisk risiko for udvikling af laktatacidose og akut nyresvigt, hvorfor patienter med nedsat nyrefunktion anbefales at pausere med tbl. Metformin 48 timer før og efter KAG/PCI. Efterfølgende skal se-kreatinin kontrolleres efter 48 timer, evt. ved egen læge.

Ved normal kreatinin skal tbl. Metformin IKKE pauseres efter KAG.

Der måles blodsukker lige inden patienten køres til KAG. Ved blodsukker udenfor normalområdet kontaktes forvagten. Der kan evt. opsættes GIK drop (glukose – insulin og kalium infusion). 

 

Specielt vedrørende patienter med nyreinsufficiens

Nyrefunktionspåvirkning defineres som:

- Se-kreatinin > 90 µmol/l hos kvinder.

- Se-kreatinin < 105 hos mænd.

Patienter med se-kreatinin <200 µmol/l opfordres til at drikke minimal 500 ml mere end vanligt, af tynde væsker i døgnet før og efter proceduren (fremgår af indkaldelsesbrev til patienten).

Patienten med se-kreatinin > 200 µmol/l behandles med iv isoton NaCl 1000 ml sv.t. 100 ml/t i undersøgelsesdøgnet. Ved hjerteinsufficiens 500 ml isoton NaCl med 50 ml/t.

Obs - hæmodialysepatienter skal ikke forbehandles med væske.

Patienter med nyreinsufficiens skal klargøres på sengeafsnittet.

Opfølgning: Indlagte patienter med nyreinsufficiens skal have kontrolleret væsketal dagligt efter proceduren. Ambulante patienter samt de som udskrives < 3 dage efter proceduren anmodes om kontrol af væsketal via egen læge 1-3 dage efter proceduren.

 

Transport til og fra undersøgelse

Elektive patienter i Dagafsnittet går selv til røntgen afdelingen på 1. sal, hvorefter en sygeplejerske fra Kard.lab henter vedkommende. Efter KAG transporteres patienten retur i kørestol, evt. seng.

I sengeafsnittet transporteres patienten frem og tilbage i seng.

 

Efter KAG/PCI

Patienten tilses med det samme efter tilbagekomst i afsnittet og sygeplejersken vurderer patientens cirkulatoriske, respiratoriske og almene tilstand. Monitorering af hjerterytmen efter ordination (PCI/CTO) eller ved mistanke om rytmeforstyrrelse.

Hydrering af patienter efter KAG/PCI

Der tilstræbes fortsat normohydrering.

Der tilstræbes væskeindtagelse 1000 ml de første 4 timer efter proceduren.

Ved større kontrastindgift og påvirket nyrefunktion ordineres af operatør væskeindtagelse og blodprøvekontroller postoperativt.

Indstikssted ved arterie radialis/brachialis:

- Observation af håndleddet mhp. farve, temperatur og bevægelighed.

- Blodtryk og puls måles ved ankomst.

- Ved PCI/POBA/CTO tages ekg indenfor den første time patienten er retur i afsnittet.

- Ved blødning/hæmatom jf. PRI blødning efter invasiv undersøgelse.

Mobilisering:

- Patienten må mobiliseres umiddelbart ved retur til afsnittet.

Fjernelse af terumo armbånd (TR-bånd) på sengeafsnittet/dagafsnittet:

- Efter 1 time deflateres ca. 2 ml luft i TR-armbånd.

- Efter 15 min yderligere 2 ml luft. Dette fortsættes hvert. 15 min indtil al luft er deflateret. Herefter skal TR-armbåndet sidde i 15 min uden luft, hvorefter det seponeres og der påsættes Coban forbinding med gazekrølle inden under som skal sidde i 24 timer, og patienten kan udskrives efter 10 min. Hvis patienten forbliver indlagt benyttes et plaster i stedet for cobanbind.

- Hvis der efter 1 time stadig er luft i TR-armbåndet påsættes blodtryksmanchet på overarmen og pumpes op til 200 mmHg, hvorefter TR-armbånd sep. Herefter påsættes Coban bånd med en lille gazekrølle indenunder som ovenfor og patienten udskrives efter 10 min.

 

 

 

Fjernelse af Bauer skinne (armskinne) ved arterie brachialis:

- Efter 1 time løsnes elastik bånd stille og roligt over den næste ½-1 time.

- Armen kan evt. aflastes i ”skorsten” ved stort ubehag.

- Bauerskinne seponeres efter 2 timer.

- Ved blødning påsættes blodtryksmanchet med tryk på 200 mmHg og Bauerskinne påsættes igen.

- Observation af evt. compartmentsyndrom – kapillærfylde af hånden, smerter/bevægelighed og følesans samt perifer cirkulation.

 

Indstikssted ved arterie femoralis:

- Indstikssted observeres og vurderes ved tilbagekomst, efter mobilisering og lige inden udskrivelse.

- Observation af cirkulation i benet, fodpuls samt hudsensibilitet.

- Blodtryk og puls måles ved ankomst.

- Ved PCI/POBA/CTO tages ekg indenfor den første time patienten er retur i afsnittet.

- Ved blødning/hæmatom jf. PRI blødning efter invasiv undersøgelse.

Mobilisering afhænger af karaflukningsteknik:

- Efter manuel kompression og tromsøe-forbinding: Forbinding fjernes efter 1 time og patienten er sengeliggende endnu 1 time.

- Efter Femoseal og Proglide skal patienten være sengeliggende i 1 time og mobiliseres herefter.

Obs: Patienten må max elevere hovedgærdet i 45 grader og skal ligge stille i sengen og må ikke vende sig. Derudover må patienten ikke tage armene op over skulderhøjde eller løfte hovedet. Patienten skal ved hoste undgå at bruge sine mavemuskler. Patienten må mobiliseres under observation af sygeplejerske.

 - Efter Angioseal må patienten mobiliseres til sengekanten og toilet umiddelbart efter ankomst til afsnittet og skal observeres i alt to timer fra mobilisering.

 

Svar på undersøgelse

Patienten får et foreløbigt svar på KAG straks efter undersøgelsen af undersøgende læge. Dette og den videre behandlingsplan noteres i journalen / CSC. Derudover noterer kard.lab. sygeplejersken det som vedrører det sygeplejefaglige i NordEPJ.

 

Smerter

Der skal altid optages EKG og måles blodtryk ved brystsmerter.

Der kan forekomme trykkende/murrende smerter i brystkassen fra stent-implantationsområdet - behandles med 1 gram Paracetamol + 10 mg morfin som tbl. (rammeordination). Forinden skal iskæmi smerter udelukkes ved vurdering af EKG og forsøgsvis Glycerylnitrat.

Information ved udskrivelse

Ved radial adgang udskrives patienten 10 min. efter Terumo armbånd er seponeret. Patienten må godt være alene og uden pårørende i hjemmet.

Ved femoral adgang er det under forudsætning af, at der er en voksen hos patienten til den følgende morgen. Er der ingen voksen person hos patienten, kan der tilbydes en overnatning på Patienthotellet, såfremt patienten er selvhjulpen.

Alle patienter skal have udleveret og gennemgået medicinliste fra FMK. Stuegangsgående læge udfærdiger elektroniske recepter. Derudover informeres PCI patienter omkring brugen af nitroglycerin.

Alle patienter skal have udleveret og gennemgået udskrivelsesfolder ved sygeplejerske.

Patienter med EF <45 henvises til Hjertesvigtsambulatorium og opstarter med ACE-hæmmere.

Patienter med erhvervskørekort (”gruppe 2 kørekort”) skal have foretaget arbejdstest inden genoptagelse af erhverv med erhvervskørsel. Denne kan tidligst foretages efter 30 dage, og patienten er selv ansvarlig for at få foretaget arbejdstesten. Patienterne kan anbefales at kontakte privat praktiserende kardiolog derom, da det ikke er et tilbud, hospitalet kan honorere. Hvis patienten har nedsat pumpefunktion under 35 % er der kørselsforbud i 30 dage. Se under www.cardio.dk.

Alle patienter, hvor det er relevant, tilbydes rehabilitering samt får udleveret Hjerteforeningens hjertebog. Se instruks vedr. rehabilitering (Hjerterehabilitering, Kardiologisk afdeling).

PCI patienter indkaldes til ambulant kontrol på hjemsygehus 1-3 måneder efter udskrivelse.

Patienten opfordres til at kontakte forsikringsselskab ved udlandsrejse, da man normalt ikke er dækket af sin rejseforsikring i 2 mdr. efter invasiv undersøgelse.

Sammedagsudskrivelse efter PCI (elektive patienter)

Patienter med stabil angina pectoris, som får foretaget PCI kan udskrives samme dag, givet de opfylder nedenstående kriterier.

Kriterier:

- PCI-operatør vurderer, at patienten vil kunne udskrives samme dag, hvilket noteres i NordEPJ.

- Vellykket PCI uden procedurevanskeligheder, aflukning af sidegrene, dissektion eller lignende.

- Klinisk stabil patient i observationsperioden.

- Indstikssted upåfaldende ved observation.

 

Patienten tilses af sygeplejerske og kan udskrives efter 4 timer. Ved tvivl kontaktes PCI-operatør og vedkommendes initialer dokumenteres i NordEPJ.

 

Sammedagsudskrivelse efter PCI (elektive patienter)

Patienter med stabil angina pectoris, som får foretaget PCI kan udskrives samme dag, givet de opfylder nedenstående kriterier.


Kriterier:

 • PCI-operatør vurderer, at patienten vil kunne udskrives samme dag, hvilket noteres i NordEPJ

 • Gennemført simpel PCI (1-kar PCI); femoral eller radial adgang

 • Vellykket PCI uden procedurevanskeligheder, aflukning af sidegrene, dissektion eller lignende

 • Klinisk stabil patient i observationsperioden

 • Indstikssted upåfaldende ved observation

 

Patienten tilses af sygeplejerske og kan udskrives efter 4 timer. Ved tvivl kontaktes PCI operatør og vedkommendes initialer dokumenteres i NordEPJ.

 

Forholdsregler ved udskrivelse

KAG via arterie femoralis:

- Patienten bør undgå løft over 2 kg, bilkørsel, cykling og anden sport de første 2 dage.

- Genoptagelse af alment fysisk arbejde kan sædvanligvis ske efter 4 dage eller efter aftale med læge.

 

KAG via arterie radialis/brachialis:

- Patienten skal holde håndleddet i ro i 24 timer og gerne benytte mitella til aflastning.

- Undgå løft over 2 kg, bøje hånden bagover og støde fra med håndleddet.

- Ingen restriktioner mht. bilkørsel.

- Genoptagelse af arbejde kan ske efter 2 dage ved arterie radialis og 4 dage ved arterie brachialis eller efter aftale med læge.

 

CABG/hjerteklap

Hvis patienten tilbydes koronar-bypassoperation/hjerteklap operation orienteres om enten mulighed for at være hjemme i ventetiden, eller om det tilrådes at patienten forbliver indlagt indtil operationen (in Hospital Case). 

Udskrives patienten i ventetiden på afgørelse fra hjertekonferencen, orienteres patienten om, at der vil komme skriftlig information om behandlingstilbud via Digital Post.

Hvis der fra PCI-operatørens side er lagt op til, at patienten skal tilbydes operation, informeres patienten og evt. pårørende om det kommende indgreb.

 

Før patienten udskrives, kontrolleres med urinstix for sukker, albumin, blod, leucocytter og nitrit Er den positiv for leucocytter eller nitrit, skal urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse. Svaret skal tilgå egen læge. 

Sygeplejersken udleverer og gennemgår pjecen “Mad og drikke før en hjerteoperation”

 Ved hjerteklap operation indkaldes patienten af Kæbekirurgisk Afdeling til tandeftersyn forud for operationen.

 Regler for bilkørsel i ventetiden før CABG

Jf. https://nbv.cardio.dk/korekort er det tilladt for patienten at køre bil, hvis patienten ikke oplever angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel, og ikke har malign arytmi

 

CABG/hjerteklap

Hvis patienten tilbydes koronar-bypassoperation/hjerteklap operation orienteres om enten mulighed for at være hjemme i ventetiden, eller om det tilrådes at patienten forbliver indlagt indtil operationen (in Hospital Case).

 

Udskrives patienten i ventetiden på afgørelse fra hjertekonferencen, orienteres patienten om, at der vil komme skriftlig information om behandlingstilbud I E-Boks.

Hvis der fra PCI-operatørens side er lagt op til, at patienten skal tilbydes operation, informeres patienten og evt. pårørende om det kommende indgreb.

 

Før patienten udskrives, kontrolleres med urinstix for sukker, albumin, blod, leucocytter og nitrit Er den positiv for leucocytter eller nitrit, skal urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse. Svaret skal tilgå egen læge.

 

Sygeplejersken udleverer og gennemgår pjecen “Mad og drikke før en hjerteoperation”

 

Ved hjerteklap operation indkaldes patienten af Kæbekirurgisk Afdeling til tandeftersyn forud for operationen.

 

Regler for bilkørsel i ventetiden før CABG

Har patienten hovedstammestenose, eller er 3-karssyg, må patienten ikke køre bil i ventetiden.

 

Referencer

NBV 2017 Dansk Cardiologisk Selskab – 26. Diabetes og hjertesygdom http://nbv.cardio.dk/diabetes

NBV 2017 Dansk Cardiologisk Selskab – 3. Stabil iskæmisk hjertesygdom http://nbv.cardio.dk/ihs

NBV 2017 Dansk Cardiologisk Selskab – 29. Hjerterehabilitering http://nbv.cardio.dk/hjerterehabilitering

NBV 2017 Dansk Cardiologisk Selskab – 38. Kørekort hos patienter med hjertelidelser http://nbv.cardio.dk/korekort

NBV 2018 Dansk Cardiologisk Selskab – 35. Farmaka og kardiovaskulære komplikationer http://nbv.cardio/farmaka#afs35_2