Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arabin pessar

 

Målgruppe

Gravide kvinder med risiko for præterm fødsel på baggrund af anamnese med cervixinsufficiens eller ultralydspåvist afkortning af cervix. Se instruks ”Cervixinsufficiens og cervixscanning” og ”Præterm fødsel”.

 

Formål

Instruks for anvendelse af Arabin pessar i graviditetet.

 

Definition

Arabin pessar:
Silicone pessar til anbringelse omkring cervix til aflastning og støtte. Pessaret er kuppelformet med åbning svarende til toppen og bunden af kuplen. Skal anbringes med den mindste åbning opad omkring cervix og den største umiddelbart over symfysen. Korrekt anlagt vil cervix herefter pege let sakralt.

Pessaret findes i forskellig størrelse både i bredde og højde. Højden 21 eller 25 mm anbefales til singletongraviditet, 25 eller 30 mm til gemelligraviditet.

Vi anvender størrelserne 65/21/35 og 65/25/35.

Kan anlægges profylaktisk med baggrund i anamnese.

Kan anlægges ved ultralydpåvist afkortet cervix:

Ved singleton mellem 10 og 25 mm.

Ved gemelli mellem 15 og 25 mm

Kun den lukkede del af cervix medtages i målet.

 

Cervixinsufficiens

Cervixinsufficiens defineres som en 2. trimester abort eller præmatur fødsel som følge af livmoderhalsens manglende evne til at holde på graviditeten uden forudgående veaktivitet og uden anden kendt årsag.

Cervixinsufficiens er en klinisk diagnose, som stilles på baggrund af obstetrisk anamnese (en eller flere 2. trimester aborter eller fødsler efter afkortning, opblødning og dilatation af cervix uden forudgående veaktivitet), klinisk undersøgelse og fund ved ultralydsscanning. Kan desuden være årsag til PROM.

 

Indikationer

-Anamnese med cervixinsufficiens. Arabin pessar kan anlægges profylaktisk fra begyndelsen af 2. trimester uafhængigt af cervixlængde (f.eks. mellem uge 12 og uge 16) eller ved begyndende afkortning af cervix.

-Gravide med moderat høj risiko for præmatur fødsel og fund af cervix <25 mm i 2. trimester.

 

Betingelser for anlæggelse af Arabin pessar

Indikationen skal være klar.

Kvinden må ikke have en infektion (korioamnionit, vaginit), vandafgang eller have tegn på aktiv præterm fødsel.

Tegn på infektion afgøres ved klinisk undersøgelse. Laboratorieprøver eller podning udføres ikke rutinemæssigt.

Fosterhinderne må ikke være blottede. Dette kan vurderes, når pessaret anlægges.

Kvinden orienteres om, at der endnu kun er få randomiserede studier, der viser, at anvendelse af Arabin pessar kan forhindre præterm fødsel.

Arabin pessar kan lægges uafhængigt af fund ved fibronectintest.

 

Metode

Den rette pessarstørrelse vælges.

GU med inspektion med henblik på at se, om fosterhinderne er blottede og med henblik på at se, om der er kliniske tegn på vaginit.

Med kvinden i gynækologisk leje anbringes pessaret som beskrevet under afsnittet ”Definition” med den mindste åbning opad omkring cervix og den største diameter nedad umiddelbart over symfysen. Korrekt anlagt vil cervix herefter pege let sakralt. Man sikrer sig enten ved palpation eller inspektion, at pessaret er korrekt anlagt, således at hele cervix, og ikke kun forreste collumlæbe, er ført igennem den øverste åbning på pessaret.

 

Kontrol og anden behandling
Der vil ofte være indikation for Progesteron-behandling ved singletongraviditeter ved anlæggelse af Arabin pessar. Ved positiv fibronectintest gives altid Progesteron.

Ved gemelligraviditet gives kun Progesteron, hvis kvinden tidligere har født prætermt før uge 34 + 0 dage.

Bethametason-profylakse på vanlige indikationer. Gives f.eks. ved positiv fibronectintest.

Kvinden kontrolleres 1-2 døgn efter anlæggelse for blødning og gener. Ved smerter gøres GU med henblik på at sikre imod afklemning af cervix.

Ved vandafgang, blødning, tiltagende kontraktioner eller veer fjernes pessaret.

Ved smerter eller mindre blødning bør kvinden vurderes klinisk med henblik på evt. fjernelse af Arabin pessar.

Pessaret fjernes

  • • Omkring uge 36 + 0 dage til uge 37 + 0 dage for singletongravide.

  • • Omkring uge 34 + 0 dage til uge 35 + 0 dage for gemelligravide.
    

Kontraindikation for anlæggelse af Arabin pessar

  • • Aktiv fødsel

  • • Blødning

  • • PROM

  • • Infektioner (korioamnionit, vaginit)

  • • Blottede fosterhinder

 

Bivirkninger ved Arabin pessar

  • • Rigeligt udflod

  • • Lille risiko for slimhindeerosion med risiko for infektion til følge

 

Relaterede dokumenter

Cervixinsufficens og cervixscanning

Præterm fødsel

Føtal fibronectin

 

Kodning

  • • Anamnese med cervixinsufficiens: DZ875A

  • • Ultralydpåvist afkortet cervix: DO358G

  • • Anlæggelse af Arabin pessar: BKXA6A

 

Kilde

Sandbjerg Guideline Cerclage, januar 2012

Arabin, B, Alfirevic Z: Cervical pessaries for prevention of spontaneous preterm birth: Past, present and future

Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42: 390-399

Sandbjerg Guideline Partus praetemporarius imminens – screening og diagnostik, 2017