Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientens bog i Onkologisk Afdeling

Patientens Bog er et redskab, som understøtter den information og formidling af viden, der finder sted i Onkologisk Afdeling, med henblik på at sikre patienten tilstrækkelig viden til at kunne mestre forløbet samt livet med en livstruende sygdom og behandling.

Baggrund

Patienter i Onkologisk Afdeling, der påbegynder behandling med medicinsk cancerbehandling eller strålebehandling, har behov for information, for at kunne mestre deres behandlingsforløb.

 

Patienterne er ofte hjemme, når bivirkningerne/symptomerne opstår, og derfor kan patienternes viden om disse i sidste ende være med til at skabe større overblik over egen sundhedstilstand og sikre denne undervejs i behandlingsforløbet. Mange patienter spørger, om der er noget, som de selv kan gøre for at forbedre deres situation. De har brug for at bevare kontrollen over deres eget liv. Dette stiller krav til personalet om at formidle tilstrækkelig viden, så det bliver muligt for patienten at tage medansvar for den nye livssituation, som vedkommende befinder sig i.
 

Information til patienten før opstart af behandling skal ofte gives på et tidspunkt, hvor patienten lige har modtaget information om en alvorlig sygdom og derved kan have det svært. Patienten kan derfor have svært ved at kapere den store mængde viden, som personalet vurderer nødvendigt. I situationer, hvor patienten har svært ved at modtage information, er det specielt vigtigt at inddrage pårørende eller andet netværk.
 

Den mundtlige information suppleres med skriftligt materiale i form af fx pjecer og hjemmesider/APPS. Ofte vil der være behov for gentagelse af informationen, og den kan udbygges igennem patientens forløb ud fra de behov, der opstår.
 

Patienten påbegynder medicinsk cancerbehandling i Dagafsnittet. Der kan være behandlinger, hvor det vil foregå i sengeafsnittet eller i stråleterapien. Patienter der skal opstarte strålebehandling får deres information i dagafsnittet. Det er vigtigt, at der formidles den samme information til patienten i alle afsnit. Der skal skabes kontinuitet i informationen, så patienten oplever sammenhæng, uanset hvor behandlingen gives.
 

Formål

Formålet med ”Patientens Bog” er at samle alle de skriftlige informationer, patienten får udleveret gennem et forløb i Onkologisk Afdeling.
 

Den skriftlige information er et supplement til, eller en gentagelse af den mundtlige information, som patienten modtager i afdelingen. Patienten og de pårørende har dermed mulighed for selv at læse sig til information, som han/hun af forskellige grunde ikke har hørt/opfattet i informationssamtalen.

Formålet med informationen er at sikre patienten tilstrækkelig viden til at kunne reagere hensigtsmæssigt på symptomer/bivirkninger. Dette kan give patienten muligheden for at tage medansvar og dermed give en oplevelse af livskvalitet.
 

Skriftligt informationsmateriale, udleveret af afdelingen, er udvalgt til patienten ud fra den enkeltes specifikke behov. Patienten får dermed viden, som er tilpasset hans/hendes konkrete situation og behandlingsforløb.

Den skriftlige information kan samtidig formidle viden til pårørende og medarbejdere fra f.eks. primærsektoren, hvor patienten er tilknyttet.

 

Indhold

”Patientens Bog” er an A4-mappe – ”Information om dit forløb”
 

”Patientens Bog” indeholder altid

  • • Din patientbog

  • • Mødekort, kort om din sundhedsfaglige kontaktperson

  • • Støtte til dig, der har kræft i Region Nordjylland. Kræftrehabilitering

  • • Krop og Kræft – Træning mens du er i kemobehandling

  • • Tag stilling til, om du er klar til behandling

De patienter der skal opstarte medicinsk cancer behandling får endvidere udleveret ”Vejledning om kemoterapi” udarbejdet af Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt ”Kræft og seksualitet” udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse

  • • De patienter der skal opstarte strålebehandling får udleveret ”Strålebehandling” udarbejdet af Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Herudover suppleres med relevante pjecer ud fra patientens behov. Afdelingen har en lang række pjecer til rådighed fra f.eks. Kræftens Bekæmpelse og patientforeninger. Desuden har personale i afdelingen udarbejdet en del pjecer ud fra de informationsbehov, som patienten giver udtryk for.

 

Pjecerne udarbejdet i Onkologisk Afdeling findes endvidere på afdelingens hjemmeside.

 

Anvendelse

”Patientens Bog” udleveres til alle patienter, der skal opstarte behandling med stråleterapi eller kemoterapi. Hvis patienten ikke ønsker at modtage ”Patientens Bog”, noteres dette i Clinical Suite.