Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – Kontrastinjektion i PICC Line med automatsprøjte

 

Gældende for Radiologisk Afdeling

Personalet i Radiologisk Afdeling, må gerne anvende COOK® PICC Lines til injektion af intravenøs kontrast såfremt disse er godkendte til injektioner ved højt tryk, 325 psi. Dette vil være markeret med ”5cc/sec MAX” og der vil være et lilla ben på kateteret. PICC Lines anvendes på lige fod med perifere venekatetre, dvs. kateteret bruges hvis det er anlagt. Det er ikke nødvendigt med ændringer i flow, kontrastmængde eller delays i den aktuelle protokol, men max psi sættes op til 250.

 

TurboJectPICCLine

catheterpositionPICCLine

 

Inden injektion med automatsprøjte

  • • Udfør hånddesinfektion ifølge Infektionshygiejnens instruks 2.1.2

  • • Fjern eventuelt mellemstykker, filterpropper mm. fra PICC Line kateteret.

  • • Kontroller at der kan aspireres blod i en 10 ml sprøjte med isotonisk NaCl. Husk at åbne klemmen på kateteret.

  • • Injicer de 10 ml NaCl.

  • • Klar til injektion af kontrast og NaCl med automatsprøjte, husk 250 psi. Kateteret er automatisk skyllet efter med NaCl.

  • • Luk klemmen på kateteret og sæt en ren prop på.

 

Problemer med at aspirere

Hvis der ikke kan aspireres blod fra PICC Line kateteret, kan man prøve at åbne den vha. to teknikker.

  • • Brug en 10 ml sprøjte med NaCl og pulsér injektionen: tryk-stop-tryk-stop.

  • • Pop teknik: træk 2 ml NaCl op i en 10 ml sprøjte. Sæt sprøjten på kateteret, træk stemplet helt tilbage og slip. Dette giver et flush som muligvis kan åbne kateteret.

Hvis der stadig er problemer, kontakt personale på sengeafdelingen eller anæstesisygeplejerske til hjælp med anlæggelse af perifert venekateter.