Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børneoftalmologi - Retinopathia of Prematurity – ROP

Definition:

En multifaktoriel sygdom med karakteristiske forandringer i og over nethinden opstået i neonatalperioden hos præmature børn med lav fødselsvægt.

Retinal embryogenese:

Den retinale vaskularisation begynder i 16. gestationsuge omkring papillen og breder sig herfra perifert. Ved præmaturitet er det derfor et normalt fænomen, og ikke udtryk for retinopati, at se grålige, ikke-vaskulariserede områder perifert i retina.

Risikofaktorer:

Først og fremmest lav gestationsalder, lav vægt herudover langsom vægtstigning.

Sepsis, nekrotiserende enterocolit (NEC), umodne lunger og andre sygdomme samt langvarig iltbehandling.

Klinisk forløb:

Andelen af børn der udvikler ROP varierer med gestationsalder ved fødsel, kan være 20 % for børn født i uge 25-28 og omkring 5 % for børn født over uge 30. 80 % af børnene med ROP har forbigående ROP, der tilbagedannes spontant. Hos enkelte (de sidste år ingen i DK) bliver retinopatien så alvorlig, at den medfører traktionsamotio og blindhed.

Stadieinddeling:

I 1987 blev den internationale klassifikation over de tidlige præcikatricielle ROP forandringer offentliggjort.

Den inddeler forandringerne efter 3 systemer:

 1. 1. Lokalisation

 2. 2. Udstrækning

 3. 3. Sværhedsgrad

Billede af klokketimer og zoner

1. Lokalisation

Retina opdeles i 3 koncentriske zoner med papillen som centrum:

 • • Zone 1 er en cirkel med radius på det dobbelte af afstanden mellem makula og papil.

 • • Zone 2 er en cirkel med radius fra papillen til den nasale ora serrata.

 • • Zone 3 er den resterende halvmåneformede, temporale del af nethinden

2. Udstrækning

Udstrækningen beskrives i klokketimer

3. Sværhedsgrad

 • • Stadium 1: Demarkationslinie i retinalt niveau mellem den vaskulariserede og den ikke-vaskulariserede retina.

 • • Stadium 2: Eleveret kant eller demarkationslinie med små neovaskularisationer.

 • • Stadium 3: Eleveret kant med ekstraretinale fibrovaskulær proliferation.

 • • Stadium 4: Partiel amotio retina

4a: Ekstrafoveal amotio retina (relativ god prognose)

4b: Foveal amotio retina (dårlig prognose)

 • • Stadium 5: Total amotio retina

”Plus” sygdom:

Tiltagende tortuøse og dilaterede kar i den posteriore del af fundus, samt irishyperæmi, pupilstivhed, uklarhed og blødning i corpus vitreum. Man beskriver hvor mange kvadranter af retina der er involveret udgående fra papillen.

Præ-plus forandringer er let dilaterede eller tortuøse kar udgående fra papillen og beskrives også i kvadranter.

Obs: Hvis man ser børnene før GA 30 uger er membrana vascularis lentis ikke degenereret og corpus vitreum er uklart. Dette er almindelig embryologi og ikke ROP "plus" sygdom.

Regressive forandringer:

Regression er den almindeligste udgang af ROP og kan efterlade et bredt spektrum af perifere og posteriore retinale og vaskulære forandringer, men efterlader ofte en morfologisk normal nethinde.

Behandling:

Foregår som landsfunktion på Rigshospitalet, og det er altid dem, der i sidste ende, vurderer indikationen.

Vi vurderer, om der er indikation for overflytning til RH, og det er ved:

 • • ROP stadium 2 i zone 1 med ”plus” sygdom

 • • ROP stadium 3 i mindst 5 sammenhængende eller 8 kumulative klokketimer i zone 1 eller 2 og samtidig tilstedeværelse af ”plus” sygdom

 • • Ved alle tilfælde af stadium 4 eller 5

Behandlingen kan bestå af laserbehandling af ikke-vaskulariseret nethinde for stadium 3 eller vitrektomi og operation for nethindeafløsning for stadium 4 og 5.

I meget sjældne og alvorlige tilfælde behandles med VEGF-hæmmer ved manglende effekt af laser eller ved ROP i zone 1.

Praktisk udførelse:

Undersøgelsen tilbydes samtlige børn med gestationsalder < 32 uger og/eller fødselsvægt <= 1500g

Så længe børnene er indlagt på neonatalafdelingen, bliver de screenet derinde.

Vi vil modtage besked om, hvor mange børn, der er tirsdag morgen og henvisningerne ligger på sekretærkontoret på 13. sal ASN. Giv besked til Sekretær Pia Brandt (tlf.nr. 28 143, mail pia.brandt@rn.dk) om, hvornår der kommer en læge, så vil børnene være dilateret ved ankomst (Kopi af børneafdelingens procedure ligger efter denne). Der screenes tirsdag eftermiddag i Øjenafdelingen og onsdag eftermiddag i Børneafdelingen.

Øjendrypning på Neonatalafdelingen:

Sygeplejersken drypper barnets øjne ca. 45 min. og 30 min. før øjenlægen ankommer.

Der dryppes først med 1 dråbe Ocgtt. Oxybuprocain (lokalbedøvelse) i begge øjne og umiddelbart efter med Ocgtt. Metaoxedrin 2,5 % og Ocgtt. Tropicamid 0,5 % i begge øjne.

Drypning med Ocgtt. Tropicamid og Ocgtt. Metaoxedrin gentages efter 15 min.

Evt. finde sukkervand til smertelindring Sukkervand til præmature og andre spædbørn. Gives når øjenlæge beder om det.

Samme procedure på øjenafdelingen, men da skal man først kontrollere pupilreaktioner på børnene.

Der optages anamnese med angivelse af gestationsalder og fødselsvægt samt større komplikationer. Nuværende vægt og gestationsalder noteres ved alle undersøgelser

Oftalmoskopi udføres og forandringerne beskrives. Hvis der er indikation eller mistanke om indikation for behandling konfereres der hurtigt med en bagvagt/speciallæge for eventuel hurtig overflytning til RH og stillingtagen til behandling. Indirekte oftalmoskopi binokulær med 28 D linse er standard. Alle børn med ROP forandringer skal have taget RET-CAM billeder

Undersøgelsestidspunkter:

Børnene undersøges første gang, når de er mindst 5 uger gamle, dog tidligst i uge 30. Derefter undersøges de hver anden uge, frem til den forventede termin. De undersøges på børneafdelingen til de bliver udskrevet og derefter på øjenafdelingen.

Hvis de retinale kar når helt ud i periferien før terminen er nået, kan barnet afsluttes, da der ikke længere er risiko for ROP.

Hvis der ved én undersøgelse findes retinopati inklusive præplus forandringer, skal kontrollerne øges i hyppighed, som regel med ugentlige kontroller.

Vi screener ikke after termin med mindre der er specielle forhold, eller har været ROP.

Forældrene opfordres til at søge øjenlæge ved 3 års alderen specielt med henblik på refraktionsanomalier, amblyopi og skelen som ses hyppigere hos præmature børn

Forældre til alle børn, der screenes, modtager folder ”Vejledning til forældre vedrørende øjenundersøgelse af børn, der er født for tidligt” i børneafdelingens neonatalpakke.

Referencer:

Archives Ophthalol. 105:906-912

N Engl. J Med 2012, 367: 2515-26

Registrering:

Så længe patienten er indlagt registreres kontrollerne som tilsyn. Efter udskrivelse kommer børnene i Øjenambulatoriet, hvor de registreres som ambulante besøg.

Tilsyn og ambulant kontrol:

A-diagnose:

Z135A Screening for øjenforstyrrelser, hvis der ikke gøres patologiske fund

H351 Retinopathia præmaturitatis, hvis der findes ROP

+-diagnose:

P07.3 Praematuritas under alle omstændigheder