Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP

 

Ved ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pancreaticografi) kanyleres papilla Vateri ved duodenoskopi. Ved injektion af kontrast og anvendelse af røntgen gennemlysning fremstilles ductus choledochus og/eller ductus pancreaticus. Undersøgelsen kan oftest foretages ambulant i alm. sedation.

 

ERCP er behæftet med betydelig risiko og foretages derfor alene, når der findes kendt indikation for terapi/biopsi. Diagnostiske procedurer er MRCP (fremstilling af strikturer eller konkrementer) eller EUS.

ERCP foretages primært i stuerne til Avanceret endoskopi (AVA). Baggrunden herfor er ønsket om en optimal billedkvalitet. ERCP med mobil C-bue kan udføres på operationsgangen som akut procedure, eller hvis man peroperativt finder indikation for ERCP i samme seance.

 

Bestilling af ERCP

Ved ønske om ERCP fremsendes elektronisk henvisning via WEB PAS til Mave- Tarmkirurgisk Afdeling. Visitationsspørgsmål kan rettes til visitationen tlf. 97 66 12 52.

Henvisninger visiteres samme hverdag de modtages, og henvisende afdeling/læge modtager besked om tidspunktet. Det er derfor ikke nødvendigt at ringe til visitationen for at få oplyst tidspunkt. Patienter modtages ikke til indlæggelse med henblik på at afvente ERCP.

I de sjældne tilfælde, hvor der findes behov for akut behandling (Akut cholangitis og galdestenspancreatitis med vedvarende okklusiv biokemi), kan man konferere med bagvagten Mave- Tarmkirurgisk Afdeling tlf. 97661175 omkring planlægning af ERCP uden for normal arbejdstid.

PÅVIST CHOLEDOCHOLITHIASIS UDEN CHOLANGTITIS ER IKKE EN INDIKATION FOR AKUT ERCP.

Akutte indikationer

 • • Cholangitis. Se tabel med diagnostiske kriterier nedenfor

 • • Galdestenspankreatitis ledsaget af cholangitis eller galdevejsdilatation og vedvarende okklusiv biokemi (3 døgn).

Cholangitis – Diagnose mindst et pkt. i grupperne 1,2, 3 (Tokyoguidelines 2013)

 1. 1. Systemisk inflammation

 1. a. Febrilia (>38 C) eller kulderystelser

 1. b. B-leukocytter < 4 eller > 10, CRP > 10

 1. 2. Cholestase

 1. c. Gulsot (total – bilirubin > 34 mikromol)

 1. d. Forhøjede leverenzymer (BASP, GGT, ALAT; alle > 1,5 x øvre reference interval)

 1. 3. Billeddiagnostik

 1. e. Dilaterede galdeveje

 1. f. Påvisning af ætiologi bag cholangitis (striktur, sten, stent, etc.)

 

Elektive indikationer

 • • Fjernelse af sten fra de dybe galdeveje

 • • Galdelækage efter laparoskopisk cholecystektomi eller lever/galdevejs kirurgi (ALTID ERCP I GA)

 • • Anlæggelse af stent i galdeveje (bl.a. malign sygdom)

 • • Oprensning eller skift af tilstoppede stents

 • • Sten eller stenose i pankreas-gangsystem (efter beslutning på pancreas konferencen)

 • • Bioptering/børstebiopsi ved mistanke om malign lidelse

 

Patienter med afløbshindring, hvor ERCP er mislykket, overvejes afhængig af forholdene fornyet ERCP efter nogle dage eller henvisning til PTC.

 

Forberedelse

Patienten modtager skriftlig patientvejledning med beskrivelse af proceduren og angivelse af mulige komplikationer (pancreatitis 3,5%). Pt. orienteres om, at undersøgelsen normalt udføres i dyb sedation uden anæstesi.

 

Forprøver:

Hgb, ALAT, BASF, Bilirubin, GGT, INR, trombocytter, APPT. Forhøjet INR (grundet kolestase/AK beh.) skal korrigeres med K-vitamin før undersøgelsen til < 1,6, hvis der er indikation for papillotomi.

Faste fra midnat, men pt. må få sin morgenmedicin med et glas vand. 

   

Procedure

Alle pt. gives O2 på næsekateter: 2 l/min. Der overvåges med puls, BT og O2-saturation. Sedation samt analgesi i henhold til foreliggende instruks. Duodenoskopet føres frem til papilla Vateri i duodenums andet stykke. Såfremt der a priori skønnes behov for papillotomi kanyleres primært med kort guidewire og papillotom, som også benyttes til kontrastundersøgelsen. Ved tidl. papillotomi kanyleres oftest med ballonkateter og guidewire.

Generelt anvendes ufortyndet kontrast (Omnipaque 120 mg/ml), men ved dilaterede galdeveje og mulighed for sten eventuelt fortyndet 50 % med NaCl isotonicum. Der udføres herefter relevant terapi: Papillotomi, stenfjernelse, stent etc.

 

Medikamenter som anvendes ved ERCP

Midazolam dosis 0,5 mg - 7 mg

Rapifen  dosis 0,25 mg - 1,0 mg

Buscopan dosis 10- 20 mg i.v. - evt. gentaget (max 60 mg) (CAVE: iskæmisk hjertesygdom)

Glucagon dosis 0,3- 0,5 mg

 

ANTIBIOTIKA: Gives forud for ERCP ved mistanke om cholangitis eller pseudocyster iht. afdelingens antibiotika instruks. I nogle tilfælde, hvor der skønnes stor risiko for post ERCP cholangitis, ordineres tabl. Ciproxin 500 mg x 2 i 5 dage.

PANCREATITIS PROFYLAKSE: Alle pt. uden kontraindikationer give supp. Diclofenac 100 mg som pancreatitis profylakse

           

Forholdsregler efter undersøgelsen

Patienterne må ikke indtage føde og drikke i op til en time efter undersøgelsen.

Hvis der er givet Midazolam/Rapifen, skal patienterne i reglen forblive på afdelingen mindst 1 time efter undersøgelsen, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på undersøgelsesdagen.

Ved smerter og mistanke om komplicerende pancreatitis (ca. 3,5%) indlægges patienten til observation og primært pancreatitis blodprøver/væsketerapi jf. akut pancreatitis PRI dokument.

 

Beskrivelse af undersøgelsesresultat og plan

Beskrivelse indføres i journal som ved andre endoskopiske procedurer. Røntgenbilleder lagres i PACS og kan ses i EasyViz – der laves ikke røntgenbeskrivelse. Operatøren beskriver papilla Vateri, intra- og ektrahepatiske galdeveje.

Såfremt der er anlagt plastikstent i galdevejene skal disse oftest fjernes/skiftes efter 3 måneder.