Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Arcus aorta udskiftning og thorakalt aneurisme i ascendens

Operationskode: KFDH

Formål: Udskiftning af aorta acendens og/eller arcus aorta på baggrund af aneurisme i eller ruptur/dissektion af aorta ascendens.

 

H:\A acendens uden implantation.jpg

 

Aorta acendens udskiftning

UDEN implantation af

coronararterier og halskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H:\A acendens med implantation.jpg

 

Aorta acendens udskiftning MED reimplantation af coronararterier og halskar. Halskarrene kan implanteres samlet eller enkeltvis.

 

Når arcus aorta udskiftes kan der bruges forskellige proteser. Der findes proteser med klap og proteser uden. Vi har proteser i forskellige størrelser til aorta.

Operationen kan kombineres med en koronar by pass.

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring:

Rygleje efter proceduren for ryglejring af patienter til hjertekirurgiske indgreb

Ryglejring til hjertekirurgiske indgreb og forflytning postoperativt

 

 

Huddesinfektion:

 

 

 

 

 

 

Klorhexidin 0,5% x 2

Desinfektion af operationsfelt

Hele thorax forflade fra under hagen til og med begge lysker, samt begge bens forflader til lige over knæene.

 

Ved samtidig CABG: + begge ben cirkulært

 

 

 

Fremstilling:

 

 

 

TV-OP´s sterile depot:

 

Hjertegrundkasse

Standard hjertekasse

Sternumsav

Koronarbakke

Bugge-sternumspærre kasse

Del a Croix spærre

Klapkasse

Lyskekanyleringssæt

Udmålere til protese med klap

Fogartytænger og kæber (2 x 86 mm)

Rygg og Ross

Retraktor og svensk hage

Adson i forskellige størrelser

Sterile eengangsfade evt

Skydelære

3 store karklemmer

NaCl

 

 

Fælles sterile depot:

 

Kardiovaskulær afdækning

Diatermihåndtag

 

Handy Vacuum dræn, nr. 14 og pose

Thorax drænagebeholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS hvilken kirurg

 

Eller evt karkasse

 

Påmontér kæber fra start

Evt. Skal ikke åbnes fra start

Evt. Skal ikke åbnes fra start

 

Til skyl af biologisk protese/klap

Skab 15

 

Skyl af protese, evt

 

 

 

 

Indhold i hjertekarsæt

 

Evt. i lysken

På stuen:

Spritpen

Dacrontape

Sprøjte 50 ml

Defi-2-skeer

Savklinge

Y-rør, 3/8 – 1/4 - 1/4

Pace-elektroder

20ml sprøjte + knopkanyle 1,4mm

Silikoneslange

Han-han

Heparin 25 IE/ml (Blandes af 2,6ml Heparin 1000ie og 100 ml NaCl)

Bonewax

Filt i forskellige størrelser

Fibrinklæber/Bioglue

 

Pakkes ikke ud

Tournique i lysken

Evt.

 

Obs. hvilken sav.

Mediastinaldræn

 

 

 

 

Bruges evt. i lysken til at "rense" arteria femoralis, når kanylen fjernes, og karret lukkes

 

Pakkes ikke ud fra start

Perfusionistrum:

Perfusionisten finder frem til kanylering, som oftest er lyskekanylering eller kombination af arterie i lysken og vene i hjertet. Arteriekanylering i arteria brachialis/subclavia med 8mm protese forekommer også.Se procedure for ”Kanylering af arteria subclavia” eller linket: https://pri.rn.dk/Sider/25363.aspx

Arteriekanylering:

Femoralkanyler (17+19 mm ucoated) (15 mm coated)

 

 

Aortakanyle almindelig

 

 

Venekanylering:

Two Stage kateter eller

Femoralkateter

Connector 3/8 – 1/2

 

 

Dobbelt venekanylering:

Two stage katheter OG

Femoralkatheter

 

Pakkes ikke ud før størrelsen er bestemt. Kanylerne er inklusiv connector som passer til hjertelungemaskines slanger

Pakkes ikke ud, bruges sjældent

 

 

Bruges oftest, men spørg operatør

 

Samt 10cm af vores silikoneslange der monteres mellem femoralkanyle og HLM-slange

 

 

 

Connector 3/8 - 3/8 - ½

 

 

Connector 3/8-3/8

 

og 2 stk. silikoneslange á 10 og 40cm, disse monteres på hhv femoralkateter og two stage kateteret. Se tegning side 5

Den eksisterende connector på Two Stage kath skiftes, så den passer på silikoneslangen

 

Antegrad kardioplegikanyle

Retrograd kardioplegikanyle

Håndholdt

 

 

 

Øvrige mulige katetre fås undervejs

Proteser + klapper

NaCl, 500 ml x 3

 

Kanylering er ikke ens hver gang

Afhængig af sortiment

Skyl af biologisk protese/klap

 

 

Suturer:

 

Thorax:

Ethibond 2-0 (SH)

SURGIPRO*II 3-0

Goretex 5-0

Filtarmerede aortaklap-/mitralklapsutur

SURGIPRO 5-0

SURGIPRO II 4-0 KV7

SURGIPRO II 4-0 KV5

Premicron 0 x 2

Novosyn 0 x 2

SURGIPRO 5-0 ELLER 6-0

Novosyn 3/0

Monosyn 4-0

 

Tobaksposesuturer og holdesuturer

Anastomose mellem proteserne

Evt tobaksposesutur i lysken

Aortaprotesen, mekanisk

Implantation af ostierne

Oversyning af kanyleringssted

Filtstrimmel til anastomoseforstærkning

Fiksation af dræn

Fascie

Lukning af arteria femoralis efter kanylering

Subcutis i lysken

Cutis interkutant

Forbinding:

Ifølge Pri

 

Forbindinger på TV-OP

Generelt ved arcus aorta udskiftning:

1) Thorax åbnes, inden kateterne bestemmes

2) Compositen (protese med klap) vil ofte blive syet i med filtarmerede klapsuturer

Spørg først, da der evt. skal bruges mitralklapsutur, evt. aorta klapsutur.

Der bruges evt. både og eller skiftevis

Inden brug af biologisk protese/klap skylles den i NaCl 3 x 2 min. Klappen holdes fugtig under

Implanteringen.

3) En strimmel filt kan syes til aorta sammen med protesen. Der syes med Surgipro 4-0 (V5). . Dette for at tætne aorta

Fibrinklæber bruges ofte sammen med filten

4) Ofte sendes dele af patientens aorta til undersøgelse hos patologerne

Præparatet fikseres med formalin og sendes via PatoWeb

Revideret 13/2-2020

 

 

Dobbelt VENEkanylering:

Lang vene kath

Two stage kath

Silikoneslange

3/8-3/8

3/8-3/8-1/2

 

 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOUgwZG1qF36N5DslIaxe3dTExpfgvkKTIWaX3OJGKYHzkaZWM