Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kæbekirurgiske patienter i dagkirurgi

 

Beskrivelse

Forudsætninger:

 1. 1. Patienten, forældre, støttepædagoger eller plejere skal kunne læse, tale og forstå dansk.

 2. 2. Patienten må ikke have komplicerende sygdomme som diabetes, mb.cordis m.v.

 3. 3. Patienten skal afhentes på det dagkirurgisk afsnit efter operation af pårørende/forældre/pædagog m.fl., og skal have voksen person hos sig det første døgn postoperativt. Patienten må ikke selv føre køretøj det første døgn postoperativt.

 

Patientgrupper:

Kæbekirurgiske patienter i dagkirurgisk regi omfatter:

 1. 1. Patienter med manglende kooperationsevne til at behandling kan gennemføres i LA f.eks, på grund af alder, mental retardering. F.eks. multiple ekstraktioner, retinerede tænder, cariessanering o. lign.

 2. 2. Større kæbekirurgiske indgreb, hvor lokalanalgesi alene giver insufficient anæstesi. F.eks. artroskopi, større kæbecyster, hvor der ikke indlægges sugedræn o.lign., implantatbehandlinger hvor der kun høstes lokale knogletransplantater.

 

Kriterier for udskrivelse:

(observeres 1- 6 timer afhængig af type indgreb)

 1. 1. Patient vågen og klar

 2. 2. Ingen blødning

 3. 3. Har drukket 1- 2 glas vand

 4. 4. Har haft vandladning

 5. 5. Smerter ikke over 3 på VAS (0-10)

 6. 6. Patienten er oppegående

 7. 7. Analgetika i hjemmet til rådighed

 8. 8. Udleveret mødekort med ambulant kontroltid

 9. 9. Udleveret relevante recepter

 10. 10. Udleveret postoperativ patientinformation

 11. 11. Oplyst at henvende sig til vagthavende kæbekirurg via Skadestuen ved komplikationer eller tvivlsspørgsmål