Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i 6V

 

 

Formål

Patienter med KOL udgør ca. 25 % af alle akutte indlæggelser på medicinske afdelinger. At optimere plejen til patienter med KOL, så hyppige (gen)indlæggelser undgås. Herunder plejen ved dyspnø og angst

 

Definition af begreber

Dyspnø

En subjektiv, ubehagelig fornemmelse af besværet vejrtrækning. Inddeles i grader efter funktionsnedsættelse

Angst

Ubehagelig eller negativ følelse af at være i fare eller være udsat for noget ubehageligt eller uønsket

 

Beskrivelse

Dyspnø

Kan skyldes en række sygdomme i og uden for thorax

 • • Pulmonale – luftvejsobstruktion

 • • Kardiale – hjerteinsufficiens

 • • Metaboliske – Acidose

 • • Psykiske – hyperventilation (angst)

 

 

Sygepleje

 • • Nærvær

 • • Vejrtrækningsøvelser

 • • Give medicin

 • • Ro og lejring

 • • Udluftning på stuen

 

 

Medicinsk behandling

 • • Luftvejsudvidende medicin gives på maske

 • • Røde dråber (morfindråber)

 

Ikke medikamentel behandling

 • • Rygestop – altafgørende faktor

Iltbehandling med varmefugter i hjemmet

 • • AIRVO

 • • NIV (se bilag)

 • • Musikpude

 

Referencer

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL med akut forværring