Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bypass/klapoperation, klargøring af patient til operation på Afdeling S1 og S2 – in hospital case

Formål

At patienterne er klar til operation.

 

Urinvejsinfektion er ofte grund til aflysning af operation.

Derfor er det vigtigt, at patientens urin stixes for nitrit og leukocytter (multistix) så snart vi ved

patienten skal til operation, eller minimum fem dage før, og efterfølgende hveranden dag.

Hvis stixen er positiv, sendes urinen til dyrkning og resistensbestemmelse.

Få klarlagt om der er grund til ”fokussanering” på Kæbekirurgisk Afdeling – ved klapoperation.

Patienten skal være ernæringsscreenet.

Fungerer maven – hvornår har der sidst været gang i maven.

Klargøring af patient til operation.

Der henvises i øvrigt til tjekliste, udarbejdet af Hjertelungekir.afd T (ligger i afsnittet).

Når operationsdatoen kendes:

 • Påbegyndes tjekliste til hjerteoperationer

 • Daglige EKG’er (som ses og underskrives af læge)

 • Blodprøver (væske- og infektionstal) tages jævnligt efter aftale med kardiologisk læge (ved AK-behandling: INR ≤ 2,5)

 • Forprøver bestilles et par dage før operationsdatoen (skal ses og underskrives af kardiologisk læge) – OBS at BAC-testen er klar

 • Daglig blodtryk og rektal temperatur x2 dagligt

 • Vægt måles to gange ugentligt

 • Røntgen af thorax må normalt være max. 4 uger. Dette dog afhængig af patientens diagnose

 • Højde og vægt

 • Telemetrielektroder må IKKE placeres i operationsfeltet, og huden inspiceres dagligt

 • Vær opmærksom på patientens hygiejniske status

 • Opstarte blodsukkerprofil til endokrinologisk tilsyn ved patienter med diabetes

 • Bestil endokrinologisk tilsyn ved alle typer diabetes

 • Bestil kæbekirurgisk tilsyn ved klapoperation

 • Bestille præ-op fys

Dagen før:

 • Information af forskelligt personale (T-sygeplejerske, fysioterapeut, TIA-sygeplejerske,

narkoselæge, kirurg)

blodtryk begge arme

 • Natmad

 • Faste. Se ”tjekliste til hjerteoperationer”, hvor narkoselægen skriver efter hvilke regler.

 • Tilbud om sovetablet

 

Se Infektionshygiejniske principper, afsnit 6.1 http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/a4b4b629-92e0-465a-b430-0af7f3c367a8.aspx?sf=e946d81c-6314-4aef-9cbc-f96445a27796

Klargøring af seng til operation:

 • Ren seng med rent sengetøj og navn, uden sengegalge. Dog må patienten gerne klargøres aftenen før operationen. Dette gælder også for sengen

 • Hue og evt . protesebæger med label, lægges ved hovedenden

 • Telefonnummer på pårørende skal fremgå af seddel på journalens forside

På operationsdagen:

 • Kontrol af diverse værdier (se tjekliste)

 • Morgenvægt er vigtig

 • Patienten må ikke bære ure og smykker - evt. make-up og neglelak fjernes

 • Iføres frakturskjorte, underbukser, strømper og evt. støttestrømper

 • Vær opmærksom på om der er ordineret lang eller almindelig fasteregime.

Hvis almindelig fasteregime gives 2 pre - OP inden kl. 06 – må ikke gives til patienter med diabetes

 • Toiletbesøg inden der gives præmedicin

 • 3 l ilt nasalt samt let eleveret hovedgærde, når der gives præmedicin – notere SAT

 • Toilettaske og hjemmesko mærkes med label – skal med på OP

 • Må gerne have briller og høreapparat med. Der laves en konvolut med label til høreapparat, og briller kommes i etui forsynet med label. Patienten må ikke bære kontaktlinser

 • Sygeplejerske følger patienten ned med overvågning og overgiver denne til anæstesisygeplejerske.

 • Skal medbringe astmamedicin, eller anden speciel medicin

 • Patienten må ikke medbringe privat tøj, egne puder eller lignende

 • Patienter med BMI > 35 eller BH-skål ≥ D eller med meget hoste, gives støtte-BH /sternumsele med på OP (Denne findes på afd. T)

 • HUSK Journalen klargøres i.h.t. Tjekliste og afleveres på afd. T

Specielt for patienter med diabetes mellitus:

Der sendes henvisning til endokrinolog med henblik på postoperativ behandling af diabetes

Blodsukker måles x 4 i dagene op til operationen, således at endokrinologerne kan lave tilsyn.

 • Blodsukker kl. 6 på operationsdagen

 • Der opsættes GIK-drop (se instruks i farmakologimappe)

 • Efter opsætning af GIK-drop måles blodsukker hver anden time