Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes mellitus – kontrol og behandling under indlæggelse i Karkirurgisk Afsnit

 

Formål

At sikre kontrol og behandling af diabetes mellitus hos patienter indlagt i Karkirurgisk Afsnit

  1. 1. Undgå hypoglykæmi

  2. 2. Undgå svær hyperglykæmi (>14 mmol/l), ketoacidose, dehydrering og elektrolytforstyrrelser.

  3. 3. Præ-, per- og postoperativt blodglucoseniveau: 6-14 mmol/l.

 

Beskrivelse

Diabetesstatus vurderes.

Er diabeten velreguleret, eventuelt sandsynliggjort ved hjemme-blodglucose-kontrol eller HbA1c, og tilstanden i øvrigt er ukompliceret, kan patienten behandles efter standardregimet.

Vurderes diabeten dysreguleret og/eller kompliceret præ- eller postoperativt, fastlægges det nødvendige præ- eller postoperative undersøgelses- og behandlingsprogram, der kan omfatte endokrinologisk tilsyn, kontrol af væske-elektrolyt-nyretal, urinstix, arteriepunktur, EKG.

 

Standardordinationer for blodsukkermåling:

Se instruks for blodglucosemåling i Karkirurgisk Afsnit.

Blodsukkermåling (rn.dk)

 

Standardregime for patienter med velreguleret insulinkrævende diabetes – IDDM, der skal have foretaget elektiv kirurgi.

 
Præoperativt:

På operationsdagen:

Senest kl. 7 opsættes glukose-insulin-kalium-drop (GIK-drop) 100 ml/time i.v. Dette forudgås af blodglucosemåling og tilberedning af GIK-drop efter nedenstående skema:

 

GIK-drop: 1000 ml glucose 5% tilsættes 20 mmol kalium og Novorapid afhængig af fasteglucose:

 

 

 

 

 

 

 

 

Start-blanding

Blodglucose (mmol/l)

<4

4,0-6

6,1-12

12,1-16

16,1-20

>20

Insulin (Novorapid)

Giv ca 20g sukker i.v.

Nyt BS efter 30min og følg herefter skema

12IE

16IE

20IE

24IE

Korr.

dosis

(10IE)

S-kalium (mmol/l)

<3,4

3,5-5,0

>5,1

Tilsætning af kaliumklorid (mmol)

Ved normal S-crea

40

20

0

20g sukker svarer til 200ml 10% glc eller tilsvarende

 

Infusionshastighed 100ml/time. Blodglucose efter en time og herefter hver 4.time; Væsketal dgl.

 

 

 

Korrektionsdoser p.n hver 4. time:

Blodglucose (mmol/l)

Under 4

over 12

over 16

over 20

Novorapid (subkutant)

Giv 20 g sukker po/i.v

6 IE s.c.

8 IE s.c.

10 IE s.c.

 

 

 

 

 

 

4.ved lavt blodglucose (<4 mmol) blandes nyt GIK-drop med 6 ie mindre Novorapid end nævnt i skema ovenfor

 

5.når næste GIK-drop blandes: Såfremt der er givet korrektionsdoser under indløb af det foregående GIK-drop suppleres næste blanding med ekstra Novorapid sv.t. ca 2/3 af en given mængde p.n. Novorapid (skal ordineres)

 
Postoperativt:

GIK-infusion fortsættes til patienten må spise og drikke.

Blodglucosemåling i henhold til instruks, som er vedhæftet som bilag.

 

Standard p.n.-ordination for behandling af for højt blodglucose med inj. Novorapid sc:

 

Blodglucoseværdi i mmol/l

Behandling

< 12

ingen

>= 12 og < 16

4 IE

>=16 og < 21

6IE

>= 21

8 IE

 

Standardregime for patienter med velreguleret ikke insulin-krævende diabetes – NIDDM, der skal have foretaget elektiv kirurgi.

 
Præoperativt:

Mindre indgreb:

Patienten faster fra midnat. Fasteglucose bestemmes om morgenen på operationsdagen. Vanlig antidiabetisk behandling pauseres. I øvrigt ingen særlig behandling.

 

Større indgreb:

Behandles efter standardregimet som patienter med insulinkrævende diabetes efter ordination fra anæstesiolog.

 
Postoperativt:

Evt. GIK-infusion fortsættes til patienten må spise og drikke.

Blodsukkermåling i henhold til instruks for blodglucosemåling længere nede i dette dokument.

Standard p.n.-ordination for behandling af for højt blodsukker med inj. Novorapid sc:

 

Blodglucose i mmol/l

Behandling

< 12

ingen

>= 12 og < 16

4 IE

>=16 og < 21

6IE

>= 21

8 IE

 

 

Behandling af diabetes mellitus (IDDM og NIDDM) hos patienter, der skal have foretaget AKUT kirurgi.

 

Behandling efter ordination fra anæstesiolog.

 

Blodglucosekontrolmålinger:

Accu Check er indstillet til at skulle kontrolleres ca. hver 14. dag. Der vises en alarm i displayet, og den enkelte sygeplejerske udfører kontrollen.

 

Referencer

Jørgen Viby Mogensen og Thomas Vester Andersen, Anæstesi. 2. udgave 2003 side 198-199.

Hermansen K, Madsbad S, Henneberg S, Kehlet H. Diabetes og Kirurgi. Klaringsrapport.

Diabetesforeningen 1994.