Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring i opvågningen

Opvågningen betragtes som et lokale på hygiejneniveau 4, og der findes udstyr og inventar i risikogruppe 1-3.

Se PRI-dokument ” Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1)”

Formål

Formålet er at sikre rengøringen udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Infektionshygiejnen.

Rengøring mellem patienterne i opvågningen

Når patienten køres fra opvågningen ryddes sengebordet.
Affald bortskaffes i skraldespand og i snavsetøjspose.

Der foretages håndhygiejne jf. gældende retningslinjer.

Med universel engangsklud aftørres:

 • • PC-skærm og tastatur

 • • Overvågningsskærm og tilhørende ophængskroge

 • • Kabler til måling af blodtryk, saturation og ekg (en ledning ad gangen)

 • • Fingerstykket til saturationsmåleren rengøres både indvendig og udvendig

 • • Patientkaldesnoren

 • • Gardinstang

 • • Sengebordet hos patienter, som ikke overnatter.

Under proceduren må kablerne ikke røre gulvet. Alt indtil 60 cm over gulvet skal betragtes som urent.

Engangskluden bortskaffes jf. instruks om affaldshåndtering

Organisk materiale

Synlige pletter af organisk materiale (blod, aspirat og lign.) aftørres først med universel engangsklud, derefter med sprit på tør klud. Der benyttes handsker som efterfølges af håndhygiejne.

Ophæng af kabler

Ekg-kablet skilles ad, og det yderste stykke hænges over 2 kroge for sig

De øvrige ledninger rulles op og hænges over 2 kroge

Rengøring af blodtryksmanchet

Blodtryksmanchetten tages fra til rengøring på operationsafsnittet.

Blodtryksmanchetter fra overnattende patienter lægges i den gule beholder, hvor efter disse rengøres specielt af serviceassistenten på anæstesien.

Rengøring af sengeforhæng

Sengeforhæng skal vaskes ved synlig forurening samt 4 gange om året.

Vask af gardiner dokumenteres på husassistentens liste i køkkenet.

Ugentlig rengøring i opvågningen

Med universel engangsklud aftørres:

 • • Suge-aggregat

 • • Ilt-aggregat

 • • Holder til sugeslange

 • • Holder til sugepose inklusiv slanger

 • • Andet udstyr

Halvårlig rengøring

Foretages i juli og i december

Med universel engangsklud aftørres:

 • • Skabe og skuffer på stuerne

De små sugeglas, poseholder og y-rør vaskes i vaskemaskinen og stilles til tørre.

Udskiftning og afprøvning af udstyr

Sugeslanger og poser til sugeaggregat udskiftes til nyt.

Ventilationsudstyr afprøves og den udvendige pose på denne skiftes.

Rengøring efter isolationspatienter

Se PRI-dokument ”4.1.2 Isolation på enestue”.

Referencer

Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1)

2.1 Håndhygiejne