Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur under fødslen


Indenfor akupunkturbehandling skelnes mellem overskuds- og underskudsbehandling.

Ved overskudstilstande skal man tage overskuddet væk. Der skal gives en stærk behandling. Det kaldes at give en sederende eller reducerende behandling. Dette indebærer, at der skal fremkaldes en stærk fornemmelse omkring nålene. Når det gælder fødsel, er de fleste tilstande overskudstype.

Ved underskudstilstande skal man opbygge. Her skal gives en forsigtig stimulering. De fleste kroniske smertetilstande er af underskudstype. Kvinder kan i fødslen glide ind i en underskudstilstand fx udtalt træthed. De skal stimuleres svagere.


Inddeling akupunkturpunkter
 

Lokale punkter
Lokale punkter er akupunkturpunkter omkring et smertegivende/funktionsnedsat område.
Alle akupunkturpunkter har en lokal effekt. Dette betyder, at der er effekt i områder nær punktet.
Visse punkter har desuden en generel effekt på hele organismen.

Distale punkter
Akupunkturpunkter distalt for albuer og knæled.
Disse punkter har både lokal effekt og mere generelle virkninger. Disse punkter er stærkere end de øvrige punkter.
Punkterne er nummerede med tal og bogstaver efter hvilken meridian punkterne sidder på.

Punktlokalisation
Punkternes lokalisation beskrives ud fra anatomien. Palpation er den mest anvendte metode. Punkterne kan være ømme og er da lettere at finde.
Punkterne kan også lokaliseres med impedansmåler. Palpation alene kan sagtens anvendes.
Det kinesiske mål cun anvendes til at bestemme punkterne. Cun er et individuelt mål og svarer til længden af mellemphalanx på venstre 3. finger eller bredden af tommelens yderphalanx. Det er størrelsen på kvindens finger (se tegning).

De-qi fornemmelse
Ved rigtig nålelokalisation udbredes en karakteristisk fornemmelse i vævet og dette betyder, at nålen har den rette placering. Denne fornemmelse opstår især, når nålen sidder i en muskel. Det er ikke en smertefølelse, men en dyb fornemmelse af tryk, tyngdefornemmelse, ømhed, varme, kulde eller fylde. Fornemmelsen kan udbredes langs meridianen. Fornemmelsen kan opstå umiddelbart efter at nålen er indført.
Fra en del punkter kan de-qi fornemmelsen udløses fra et område fra 0,2 til 1 cm i diameter. Punktet for de-qi er altså et stykke nede i vævet mellem 1og 5 cm. Dette indebærer, at det ikke betyder helt så meget, hvor man stikker i huden, men man skal lede i dybden efter det rette punkt og den rette fornemmelse. Fornemmelsen kommer ofte først efter et stykke tid. Sommetider skal nålen manipuleres lidt for at fremkalde den.
Hvis de-qi fornemmelsen bliver meget stærk, kan den forårsage direkte smerte. Nålen skal da trækkes lidt tilbage.
Vesmerterne kan maskere de-qi fornemmelsen. Man kan da afvente et par veer og prøve at fremkalde de-qi fornemmelsen med et nyt lille tag. Hvis dette ikke hjælper, kan man forsøge med følgende:

1.

Stimuler nålen ved at bevæge og rotere den.

2.

Tryk eller stryg på huden omkring nålen.

3.

Bank let på nålens håndtag.


Stikketeknik
Som regel skal nålestikket være vinkelret på huden. Andre gange i en vinkel på 30-60 grader. Angives for hvert punkt.

Praktiske forhold ved akupunktur

1.

Vi bruger sterile engangsnåle: ”Normale” 0,3 x 30 mm. Korte 0,2 x 15 mm.

2.

Brug spritserviet eller farvet clorhexidin.

3.

Marker punktet med træspidsen af en vatpind eller med kuglepen.

4.

Stik nålen rimeligt hastigt ind.

5.

”Fisk” efter de-qi (nålefornemmelse) ved at føre nålen lidt op og ned, rotere den eller knipse på skaftet. Kvinden angiver de-qi som tyngde, fylde eller stikkende smerter, eventuelt propagerende langs medianen.

6.

Nogle tilstande behandles med nåle bilateralt. Hvis man vælger kun at give unilateral (ensidig) behandling, skal man vælge samme side efter hvilken hånd (højre eller venstre) kvinden skriver med.

7.

Normalt op til 8 nåle ad gangen, flere kan anvendes. Hvis du vil bruge flere punkter, så skift mellem stederne.

8.

Hvis nåle skal lades in situ, bøjes skaftet forsigtigt og tapes fast til huden.
Tilses regelmæssigt.

9.

Masser vævet lidt, når du tager nålen ud, for at sikre at den slipper let.

10.

Vær ikke bange for at bruge akupunkturnålene. Hvis du overholder simple regler, kan du ikke gøre skade.


På tegningerne angiver pilene nåleretningerne.


Kontraindikationer, forsigtighedsregler, komplikationer

1.

Absolutte kontraindikationer:
Hæmofili
Pacemaker (ved elektrostimulation)

2.

Relative kontraindikationer:
Antikoagulationsbehandling
Hepatis, HIV
Udbredte hudinfektioner
Kronisk svær nyresygdom
Kronisk svær hjertesygdom
(Forsigtighed ved metalallergi, selv om nålene ikke indeholder nikkel)
Psykisk svært afvigende

3.

Forsigtighedsregler:
Hold øje med nålene: Tape fast ved nåle in situ
Brug mindste nål på hovedet, øret og thorax

4.

Komplikationer:
Hyperstimulation
Needle-grasp
Hæmatom
Infektion? - ikke ved overholdelse af reglerne
Pleurapunktur eller andre organpunkturer - ikke ved overholdelse af reglerne
Vaso-vagalt tilfælde (ned at ligge, træk vejret med patienten)

5.

Punkter der ikke må bruges i graviditeten:
1. trimester: Punkter på nedre abdomen, lænderegion og korsben
2. + 3. trimester: L14, SP6, BL67


Smertelindring
Punktvalg afhænger af tidspunktet i fødslen og smerternes lokalisation. Vi har af didaktiske grunde valgt at opdele i ‘forreste’ og ‘bagerste’ smerter og i ‘tidligt’ respektive ‘sent’ i udvidelsesfasen. Da vi behandler individuelle fødende, må jordemoderen ud fra den fødendes klager vælge den punktkombination, som på ethvert tidspunkt synes bedst egent til patienten. Nedenstående er derfor vejledende. Der kan anvendes nåle i skiftende punkter under hele fødslen. Nålene plastres som nedenfor anført og tilses ofte. Hvis kvinden er i badekar eller brusebad med nålene i, skiftes nålene herefter.

I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kombinere smertebehandlingen med et eller flere punkter fra afsnittet om behandling af den nervøse og anspændt fødende. Vær opmærksom på, at du kan få så meget dæmpning, at du må kombinere med BL 67 for at rejse veerne igen.

Valg af punktkombination: De bedst egnede punkter udvælges ud fra kvindens lejring og ud fra en vurdering af, hvor smerterne er stærkest. Sæt nålen, hvor kvinden har mest ondt.

Jordemødre, der har deltaget i akupunkturkurset, må anvende akupunktur i henhold til instruks.


Tidlige forreste smerter
GB 25, GB 26, GB 27 er lokalpunkter, som virker på det segment, de er placeret i. Størst effekt opnås ved bilateral behandling. Da segmenterne overlapper, behøver man ikke vælge alle punkter. Der anvendes indstik i 40-45 graders vinkel, maksimalt 2/3 af nålen inde. Nålen plastres fast, når sikker de-qi er opnået. Patientens bevægelser medfører indirekte stimulation af nålen. Nålen bør skiftes senest efter 1 time og tilses ofte.
Der kan kombineres med fjernpunkter (meridianterapi) GB 34 og LR 3.

LR 3:

Vinkelret eller vinklet indstik.

GB 34:

Vinkelret indstik.

GB 25:

Ved den nedre fri ende af costa 12 - dvs. ud for spidsen af 12. ribben, i transversalplan med processus spinosus på 2. lumbalhvirvel, lige ovenover det højeste punkt på crista iliaca

GB 26:

Midvejs mellem de frie ender af costa 11 og 12, på høje med umbilicus.

GB 27:

3 cun anteriort og inferiort for GB 26 udfor REN 4 foran spinae iliaca anterior superior.
(REN 4: 3 cun under umbilicus).

GB 34:

I fordybningen anteriort og inferiort for fibulas lille hoved.
(Fibulas lille hoved: Find underkanten af knæskallen, gå lateralt og distalt. Fibulas lille hoved føles som et aflangt fremspring lige under huden)

LR 3:

Mellem 1. og 2. tå, 2 cun proksimalt for hudfolden mellem de 2 tæer.Tidlige bagerste smerter
BL 23, BL 24, BL 25, BL 26 er lokalpunkter, som igen virker på det segment, de er placeret i. Også her vælges højst hvert andet, men der nåles som hovedregel bilateralt på det valgte segmentniveau. Nålene sættes i 45 graders vinkel oppefra og ned og fastplastres. Der kombineres med fjernpunkt (meridianterapi) BL 60. BL 60: Der stikkes vinkelret på huden.

BL 23:

1,5 cun lateralt for nedre kant af processus spinosus på 2. lumbalhvirvel.

BL 24:

1,5 cum lateralt for nedre kant af processus spinosus på 3. lumbalhvirvel.

BL 25:

1,5 cum lateralt for nedre kant af processus spinosus på 4. lumbalhvirvel

BL 26:

1,5 cum lateralt for nedre kant af processus spinosus på 5. lumbalhvirvel.

BL 60:

Mellem bagkanten af ydre malleol og medialsiden af achillessenen på højde med malleolen.Sene forreste smerter
GB 28, GB 29, CV 2, CV3 er lokalpunkter, som virker segmentelt. Der vælges primært GB 28 bilateralt i 45 grader vinkling mod lysken kombineret med de to CV-punkter, som nåles i 30 grader vinkel oppefra og ned mod symfysen. Alle nåle plastres. GB 29 tilføjes kun hvis patienten har klager over smerter over mod hoften. Kombineres med fjernpunktet SP 9 (meridianterapi).

SP 9:

Der stikkes vinkelret på huden.

GB 28:

Anteriort og inferiort for spina iliaca anterior superior. 0,5 cun inferiort for GB 27. GB 27 er foran spina iliaca anterior superior ud for REN 4. REN 4 er 4 cun under umbilicus.

GB 29:

Midtvejs mellem spina iliaca anterior superior og det højeste punkt på trochanter (femur) i sideleje.

CV 2:

Midt på symfysens overkant

CV 3:

4 cun under umbilicus.

SP 9:

På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.Sene bagerste smerter
BL 27, BL 28, BL 29 eller BL 31, BL 32, BL 33.
45 graders stikretning oppefra ned. Grundig tilplastring. Patienten kan bevæge sig frit med nålene tilplastret, ja endog ligge på dem. Her anvender vi primært lokalpunkter, man kan dog bibeholde BL 60 fra tidligere eller skifte til SP 9, som de fleste alligevel vil bruge i uddrivningsfasen til meridianterapi.

BL 60:

Stik vinkelret på huden.

SP 9:

Stik vinkelret på huden.

BL 27:

1,5 cun lateralt for midtlinien (DU-meridianen) på højde med 1. post. sakral foramen.

BL 28:

1,5 cun lateralt for midtlinien (DU-meridianen) på højde med 2. post. sakral foramen.

BL 29:

1,5 cun lateralt for midtlinien (DU-meridianen) på højde med 3. post. sakral foramen.

BL 31:

I 1. post. sakral foramen.

BL 32:

I 2. post. sakral foramen.

BL 33:

I 3. post. sakral foramen.

BL 60:

Mellem bagkanten af ydre malleol og medialsiden af achillessenen på højde med malleolen.

SP 9:

På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.Uddrivningssmerter
BL 30 eller BL34 samt BL 35, BL 36, CV2.
BL 30 og BL 34 har nogenlunde samme effekt. Vælg efter hvad der er nemmest, 45 graders vinkling oppefra ned og tape fast.
BL 35 nåles i 30-45 graders vinkling fra halebenet ud mod lårbenet for at sikre, at man ikke rammer barnets hoved. Hold eventuelt fingrene om mod halebenet fra vagina, når du sætter denne nål.
BL 30 og BL 35 tager vidtgående ubehaget (og derved angsten) ved at presse, så kvinden kan presse bedre igennem.
Når perineum påvirkes, kan suppleres med BL 36 til perineal analgesi. Der vælges lang 50 mm nål og vinkles i retning op mod os ischii’s mediale kant. Derved forsynesn. pudendus område. Sættes lettest med patienten i knæ-albueleje, i GU-leje eller isideleje med bøjede ben.
CV 2 sættes direkte ned mod symfysen i 30-45 graders vinkel og plastres fast. Der kombineres med SP 9 som fjernpunkt (meridianterapi), hvis kvinden ikke allerede har denne.

BL 30:

1,5 cun lateralt for midtlinien (DU-meridianen) på højde med 4. post. sakral foramen.

BL 34:

I 4. post. sakral foramen.

BL 35:

0,5 cun lateralt for midtlinien ved os coccygis’ nedre kant.

BL 36:

Midt for glutealfolden.

CV 2:

Midt på symfysens overkant.

SP 9:

På højde med tuberositas tibiae i fordybningen ved den nedre kant af mediale kondyl.Beroligende behandling
GV 20, LI 4, LR 3.
Kan suppleres med sishencong (de fire vise mænd) og HT 7.
De 3 første punkter anses generelt for i kombination at være ‘akupunkturens svar på Stesolid’.
Der stikkes vinkelret på huden.
Ofte er disse de første punkter, du skal vælge at behandle, når du får en fødende kvinde ind, som kun er tidligt i forløbet og som er træt og udslidt af det, du ville betragtes om latensfaseveer. Du kan beholde stimulationen af disse punkter, så længde du synes, der er behov for dem. Er kvinden i en mere aktiv fase af fødslen, kan du holde pause med punkterne eller kombinere med vestimulerende punkter.

GV 20:

7 cun over bagerste hårlinje.

LI 4:

På det højeste punkt af m. opponens pollicis, når tommel- og pegefinger presses tæt sammen.

LR 3:

Mellem 1. og 2. tå, 2 cun proksimalt for hudfolden mellem de 2 tæer.

HT7:

Ved os pisiformis’ bagkant på ulnarsiden af håndleddet i fordybningen ved musculus flexor carpi ulnaris senen.Retentio placentae
Punktvalg
BL 67, GB 21 begge bilateralt samt CV 3. Stimulation til kraftig de-qi i 5-10 minutter.
Effekt skal indtræde senest efter 15 minutter.
Akupunktur til retentio placentae må kun anvendes som eneste metode, når der ikke er blødning.

BL 67:

Ved lilletåens laterale neglerand. nåleretning vinkelret på huden.

GB 21:

I midtpunktet mellem DU 14 og acromion på skulderens højeste punkt. Vinkelret på huden. DU 14 mellem C 7 og Th 1.

C 7:

7. cervicalhvirvel. Th 1: 1. thoracalhvirvel.

CV 3:

1 cun over symfysen. Nåleretning vinkelret på huden.Vestimulation

Der er ikke påvist sikker vestimulerende effekt af akupunktur. Akupunktur bør derfor ikke udsætte anden vestimulation ved dystoci fødslen.

 

Hyperemesis gravidarum
Akupunkturbehandling er indiceret ved hyperemesis gravidarum fx hos indlagte gravide og gravide med IDDM. Der gives 2-3 behandlinger pr. uge. Alt efter effekt mindskes til 1 behandling per. uge. I alt gives 6-10 behandlinger. Behandlingstid ca. 20 min. pr. gang.

PC 6:

2 cun over håndledsfuren mellem senerne til m. pulmonis longus og m. flexor carpi radialis. Der stikkes i 45 graders vinkel i distal retning (tynd nål).

ST 36:

3 cun distalt for patella, 1 cun lateralt for crista tibia ved den nedre grænse af tuberositas. Lad tommelen glide op langs tibia, punktet ligger da, hvor tibia går lateralt. Der stikkes vinkelret på huden.

CV 12:

Midt mellem umbilicus og processus xiphoideus. Anvendes ikke efter graviditetsuge 15. Stik vinkelret på huden.Smertelindring
Nålenes Pethidin:

GV 20

Midt på hovedets højeste punkt, fra en tænkt linje fra øresnibbens apex, 90°, nr. 13.

4 SØSTRE

1 cun øst, vest, nord og syd om GV, 90°, nr. 13.

LI 4

Trekanten ved tommel og pegefinder, 90°, nr. 25.

HT 7

På ulnare siden og kanten af håndleddets bøjefure i en fordybning – under senen, 90°, nr. 25.

LB 3

1.5-2 cun proksimalt fra hudfolden mellem 1. og 2. metatars, 90°, nr. 25.Brystspænding, mælkestase, infektiøs mastitis
Se efterfølgende beskrivelse og tegninger af punktvalg.

Kommentarer til punkterne:

CV 17

Midt på sternum, lige ud for 4. interkostalrum. 2. interkostalrum er lige under klaviklen. Brug kun kort nål og gå ikke for dybt. Hvis sternum rammes, trækkes nålen tilbage.

ST 18

Må kun masseres. Der må ikke sættes nål.
Stimulerer mælkegangssystemet.

LR 3

Mellem 1. og 2. tå, 2 cm proksimalt for hudfolden mellem de 2 tæer.

GB 41

På fodryggen inden 4. og 5. metatars når sammen distalt.Behandling af brystspænding, mælkestase og infektiøs mastitis
Punktvalg:
LR 3 og GB 41 bilateralt samt CV 17. Endvidere behandles ST 18 med massage mellem amningerne.
I traditionel kinesisk medicin opfattes tilstanden som en stagnation i leverfunktionskredsen, som derfor behandles.
CV 17 er lokalpunkt for mammae, gør angiveligt tømningen af brystet lettere. Husk ved behandling af dette punkt ikke at gå for dybt, da punktet ligger over manubrium sterni. Der sker ikke noget ved at ramme sternum, men træk så nålen lidt tilbage.
ST 18 stimulerer mælkegangssystemet, men må ikke nåles, kun masseres.

Akupunktur
Kombineres med vanlig behandling.

Vedrørende CV 17
Brug kort nål af hensyn til risiko for punktur af lungen (pneumothorax).
Beliggende ud for 4. interkostalrum (2. interkostalrum er det rum lige under klaviklen).