Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Røntgen – Thorax – Pneumoni/stase

Lægevagten

Radiologisk afdelings retningslinier for røntgen af thorax hos patienter med mistænkt pneumoni eller stase.

Af hensyn til den generelle strålehygiejne, samt af hensyn til at udnytte den begrænsede kapacitet på Radiologisk afdeling i al almindelighed, anser lægerne på Radiologisk afdeling nedenstående retningslinier for fornuftige i forbindelse med røntgenundersøgelse af patienter med mistænkt pneumoni eller stase.

Hos patienter, med kliniske tegn til pneumoni, anser Radiologisk afdeling ikke, at der er rutinemæssig indikation for røntgenundersøgelse af thorax. Dels er der en meget stor diskrepans mellem røntgenfund og de kliniske fund i sygdommens tidlige fase, dels er der en tendens til, at et infiltrat udvikles betydeligt langsommere på røntgenbilledet end de kliniske symptomer tilsiger det. Yderligere vil det ikke få nogen behandlingsmæssig konsekvens for patienten. I tilfælde hvor klinikken er usikker, eller hvor de objektive og subjektive fund ikke er i overensstemmelse, kan der i enkelte tilfælde, være brug for røntgenundersøgelse af thorax. Det er yderst sjældent, at der er brug for en akut røntgenundersøgelse, undersøgelsen kan godt foretages næste dag i dagtid.
Hvis man har klinisk mistanke om pneumothorax eller lignende akutte forandringer er der naturligvis fri adgang til røntgenundersøgelse akut.

Hos personer over 45 år, som er rygere, er der en vis risiko for, at en pneumoni er udtryk for en tilgrundliggende tumordannelse. Hos disse patienter er der ikke nogen grund til at undersøge patienten i den akutte fase, idet en eventuel tumor med meget stor sandsynlighed vil være sløret af den aktive pneumoni, men patienten bør i disse tilfælde røntgenundersøges ca. 14 dage efter institueret behandling m.h.p. diagnostik af eventuel underliggende lungetumor. Ved mistanke om primær lungetumor henvises dog til akut lungecancer-kræftpakke (se gældende instruks).

Patienten som ikke responderer på behandling skal naturligvis røntgenundersøges med henblik på tilstedeværelse af atypisk pneumoni eller lignende.

Hvad angår patienter med klinisk tegn på lungestase, mener Radiologisk afdeling ikke, at der er rutinemæssig indikation for røntgenundersøgelse af thorax. Her er klinikken afgørende og respons på diuretica, stiller i princippet diagnosen. Også her gælder, at hvis der er diskrepans mellem klinik og de objektive fund kan man foretage røntgenundersøgelse af thorax, også her er det ikke altid indiceret med en akut røntgenundersøgelse.

Patienter med alvorligere symptomer, bør under alle omstændigheder indlægges, og i forbindelse med dette vil der i givet fald blive foretaget de nødvendige røntgenundersøgelser.

Hvis man ønsker vurdering af hjertestørrelse m.m. er der naturligvis indikation for røntgenundersøgelse, men denne behøver ikke at foretages akut, og kan sagtens vente til næste dags dagtid.

Radiologisk afdeling opfordrer derfor til at man følger nedenstående retningslinier ved diagnostik af patienter med pneumoni/stase

  1. 1. Generelt er der ikke indikation for akut røntgenundersøgelse, patienten kan i tvivlstilfælde medgives en henvisning og sendes til Radiologisk afdeling, afsnit Syd, følgende hverdag kl. 10.00 til røntgenundersøgelse. Der vil være reserveret tid til patienten her.

  2. 2. Hvis der er svær diskrepans eller patienten er akut medtaget, eller der er mistanke om pneumothorax eller lignende, er der naturligvis fri adgang til røntgenundersøgelse akut, i givet fald bedes man ringe og aftale nærmere med personalet på radiologisk afdeling.
    Henvisning skal i givet fald være påført en relevant problemstilling.

  3. 3. Rygere på 45 eller derover bør kontrolrøntgen-undersøges efter pneumonibehandlingen, der bør hengå mindst 14 dage mellem institueret behandling og kontrolrøntgen.
    Henvisning til kontrol undersøgelse skal ske via egen læge.