Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bronkoskopi/Bronkomediastinoskopi (BM), præ- og postoperativ sygepleje

 

Formål

At beskrive arbejdsgangen for modtagelse af patienter til bronkoskopi og bronkomediastinoskopi.

 

Beskrivelse

Dagen før indlæggelse:

Blodprøver (hæmoglobin, trombocytter, leukocytter, CRP, INR, APTT, natrium, kalium, creatinin, carbamid, albumin):

Når patienten indkaldes til operation medgives information om at patienten skal have taget blodprøver inden indlæggelsen:

  • • Dagen før, hvis blodprøver tages på sygehus

  • • To dage før, hvis blodprøverne tages ved egen læge, da prøverne så først skal sendes til sygehuset, før der er svar

OBS: Ved AK-behandling skal der tages INR på undersøgelsesdagen.

OBS: Hvis INR ved BM er > 1,5 skal læge kontaktes.

OBS: Pause med AK-behandling 3 dage før undersøgelsen (både ved bronkoskopi og BM).

 

Sekretær tjekker i Prosang om patienten har en type i blodbanken og hvis ikke bestilles denne enten sammen med de øvrige prøver, (hvis disse ikke allerede er taget) eller prøven tages når patienten møder til indlæggelse. Der bestilles kun BAC-test i meget specielle tilfælde.

Sekretær:

  • • Bestiller evt. røntgen af thorax, hvis der ikke foreligger en ny undersøgelse (max. 14 dage gammel)

På indlæggelses-/operationsdagen:

  • • Patienten møder fastende og sekretær påsætter identifikationsarmbånd på patientens højre arm

  • • Sygeplejerske tager EKG og måler værdier ud fra tjekliste

  • • Forvagt optager indlæggelsesjournal

  • • Patient og seng klargøres ud fra tjekliste

  • • Når indlæggelsesjournalen er skrevet, meldes patienten ”klar til OP” i Cetrea

  • • OP/anæstesi ringer, når de er klar til at hente patienten og der gives præmedicin

 

Bilag

Tjekliste til Bronkoskopi/BM