Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samtaleforløb hos psykolog på Socialmedicinsk Enhed

 

Socialmedicinsk Enhed tilbyder støttende erhvervsrettede samtaleforløb hos psykolog.

Målgruppen er personer, der har behov for en støttende indsats i forbindelse med etablering, tilbagevenden eller fastholdelse af en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus for samtaleforløbene er personens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle psykiske problemstilling i relation til at håndtere arbejdsmæssige krav.

Klientgruppen er bred og problemstillingerne således mangeartede. Samtaleforløbet tager udgangspunkt i henvisningen fra jobcentret. Samtaleforløbet indledes med, at det afklares, om det er muligt at danne en alliance omkring en konkret terapeutisk problemstilling, der er realistisk inden for tidsrammen. Metodevalget afhænger af klientens ressourcer og problemstilling.

Forløbet kan afsluttes, hvis det viser sig, at det ikke er meningsgivende at fortsætte. Det skal i så fald overvejes, om der skal anbefales en anden indsats, eksempelvis en psykologisk undersøgelse. I det tilfælde at det allerede i første samtale bliver klart, at det ikke er muligt at etablere en alliance omkring en konkret problemstilling i forhold til et støttende samtaleforløb, men at der derimod er behov for en psykologisk undersøgelse, konverteres den første samtale til starten på en psykologisk undersøgelse. Denne undersøgelse vil så foretages af den psykolog, der varetog det støttende samtaleforløb.

Alle støttende samtaleforløb afsluttes med et notat indeholdende en beskrivelse af problemstilling, resultat af samtaleforløbet samt vurdering af ressourcer i forhold til at profitere af psykologisk intervention. Derudover gives der sædvanligvis anbefaling i forhold til det fremtidige forløb. Det er væsentligt, at der er tale om et kortfattet notat i overensstemmelse med den viden, der er opnået på baggrund af samtaleforløbet. Notatet har ikke karakter af en psykologisk undersøgelse. Dette notat er altid forelagt klienten, inden det tilsendes jobcentret.