Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Galdesten – patientforløb Hjørring

 

Formål

At beskrive retningslinjer for forberedelse, modtagelse, pleje og udskrivelse af elektive galdepatienter

 

Definition af begreber

Ved elektive galdepatienter forstås: Patienter, som er indkaldt til en planlagt fjernelse af galdeblæren evt. efter en akut indlæggelse med galdestenssmerter eller galdeblærebetændelse.

 

Beskrivelse

Hyppigst forekomne årsager: galdesten, galdeblærebetændelse

Forberedelse af patienter til Laparaskopisk-cholecystektomi

 

Indlagte akutte patienter, der skrives op til operation på et senere tidspunkt

1. Patienten gøres narkoseklar inden udskrivelse:

Kirurgisk overlæge ordinerer narkosetilsyn, tager stilling til thromboseprofylakse evt. blodprøvekontrol samt evt. peroperativ antibiotisk behandling.

Operationsdato og mødetid fås via Kirurgisk Sekretariat (AKS) Bookingsekretær tlf.42109.

Pt. får udleveret et standardbrev (A41) af afsnittets sekretær indeholdende:

  1. a. Mødetidspunkt kl. 10 på Klinisk Biokemisk Afdeling 2 dage før operationen til kontrol af blodprøver og Bac-test. Obs. at der er taget Type. Vi bestiller prøverne i LABKA. Bestillingsseddel til BAC-test medgives patienten. På operationsdagen møder patienten fastende til blodprøvetagning i Klinisk Biokemisk Afdeling inden ankomst i afsnit 106. Aftenen forinden skal patienten ringe til afsnit 106 angående mødetidspunkt.

  2. b. Hvis patienten udskrives i vagt – eftersendes brev af sekretær – obs. gør sekretær opmærksom på at brev skal sendes (besked i journallomme)

Desuden udleveres patient vejledning.

Patienten gøres narkoseklar: Vi koder (DECT) 44032 (elektivt narkosetilsyn) inden pt. går på etage 7 (mellem kl.09.00 og kl.13.30), da der kan være ventetid. Vi lægger sygeplejejournal + journal ved sekretærer i 106-skrivestuen, når den kommer retur fra narkoseafd. Sekretærer indlægger patient og sørger for journal labels osv. senest dagen før patienten møder til indlæggelsen.

 

2. Hvis pt. går hjem uden narkoseklargøring, men med op.dato:

Patienten får udleveret et standardbrev (A42) af afsnittets sekretær indeholdende:

  1. a. Mødetidspunkt kl. 10 på Klinisk Biokemisk Afdeling 2 dage før operationen til kontrol af blodprøver og Bac-test herefter Narkosetilsyn. Obs. at der er taget Type. Vi bestiller prøverne i LABKA. På operationsdagen møder patienten fastende. Aftenen forinden skal patienten ringe til afsnit 106 ang. mødetidspunkt. Bestillingsseddel til Bac-test medgives pt.

  2. b. Hvis patienten udskrives i vagt – eftersendes brev til patient af sekretær – obs. gør sekr. opmærksom på at brev skal sendes (besked i journal lomme eller lign.)

Desuden udleveres patient vejledning.

 

Sygeplejejournal + journal sendes til ambulatoriesekretær, som indlægger og sender journal til narkoseafd. Journalen returneres fra narkoseafd. til ambulatoriesekretærer, som indlægger og sender journalen til afsnittet dagen før patienten møder til indlæggelse.

 

3. Hvis patienten går hjem uden op-dato og uden narkoseklargøring eller patienter der indkaldes via ambulatoriet:

Pt. får tilsendt standardbrev (A42) af ambulatoriesekretær

a. Mødetidspunkt kl. 10 på Klinisk Biokemisk Afdeling 2 dage før operationen til kontrol af blodprøver og Bac-test, herefter Narkosetilsyn. Obs. at der er taget Type. Sekretær bestiller prøverne i LABKA Bestillingsseddel til BAC-test sendes til Lab. På operationsdagen møder patienten fastende. Aftenen forinden skal patienten ringe til afsnit 106 angående mødetidspunkt.

 

Desuden udleveres/sendes patient vejledning.

Sygeplejejournal + journal sendes til ambulatoriesekretær, som indlægger patienten og sender journal til narkosen den dag patienten møder til narkosetilsyn og blodprøvetagning. Journalen returneres til ambulatoriesekretær, som sender den til afsnittet.

 

PÅ 106

Pjece ”Velkommen til Afsnit 106” og pjecen ”At være pårørende” udleveres for at reducere patientens og pårørendes angst og utryghed i den akutte fase. Skriftlig information opfølges mundtlig.

Indlæggelsessamtale påbegyndes. Skal være udført inden 24 timer.

Patienten klargøres til operation (tjekliste)

 

Observation efter operation:

Smerteanamnese: scores på VAS skala. Skal dokumenteres i sygeplejejournalen.

tp, p, BT og respiration

Saturation

Vandladning – frekvens, farve, mængde

Kvalme, opkastning, flatulens og afførring – frekvens, farve, mængde

Hudens tp. og farve

Patientens bevidsthedsniveau.

Der startes observationsskema, hvis ovenstående observationer afviger fra normalområder (se bilag)

 

Blærescanning:

Alle patienter, hvor urinretention ikke kan udelukkes.

Ved tegn på urinretention udføres SIK (link til instruks)

 

Kost:

Normalkost, hvis ikke andet er ordineret

 

Udskrivelse:

For at sygegeplejersker og Social og sundhedsassistenter kan udskrive patienten skal følgende udskrivelseskriterier være til opfyldt:

Patienten skal være afebril

Forbindingen er tør, uden lækage eller gennemsivning

ingen tegn på hæmatom eller infektion i såret

tollerable smerter

fri vandladning

”blød” i maven ved palpation

+ flatus

spiser og drikker tilfredsstillende

er mobiliseret

 

Information til patienten:

ved tiltagende smerter og feber skal patienten straks henvende sig til egen læge, udenfor dennes åbningstid til vagtlæge

sårvejledning gennemgås

kryds i fjernelse af tråde hos egen læge om 10 dage

om forebyggelse af obstipation

løfteforbud: ingen

smertebehandling i henhold til ”sårvejledning”

fjernelse af plaster næste dag, hvis ingen gennemsivning

 

Patienten medgives:

sårvejledning

evt. tabletter Bonyl á 500mg 2 stk. med mindre, der er tendens til ulcus

evt. tabletter Pinex á 500mg 6 stk.

evt. 2 kaps. Mandolgin 50 mg ved tendens til ulcus

 

Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten noterer i lægejournalen, at patienten udskrives i henhold til instruks vedr. udskrivelse. af lap. galdepatienter. Operatøren dikterer epikrisen i forbindelse med operationsbeskrivelsen

 

Referencer

 

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enheder+paa+tvaers/Enhed+for+Perioperativ+Sygepleje/

 

http://www.sst.dk/publ/PUBL2006/PLAN/SFR/GALDESTEN/GALDESTENSSYGDOMME.PDF