Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant patient til røntgenundersøgelse

 

Struktur

Proces

Resultat

Patientankomst til Billeddiagnostisk Afdeling

Pt. henvender sig i receptionen, sekretæren registrerer i RIS, at pt. er mødt.

Sekretæren henviser pt. til venteværelset.

Plejepersonalet ser i RIS, at pt. er mødt og henter pt. i venteværelset.

Plejepersonalet henter pt. til røntgenundersøgelse

Patientankomst til røntgenrummet

Pt. kommer ind i omklædningskabinen/røntgenrummet.

Plejepersonalet udfører:

Identifikation af pt. til røntgenundersøgelse

Instruerer pt. om undersøgelsesforløbet herunder evt. peroral og i.v. kontrast

Ved i.v. kontrastundersøgelser skal plejepersonalet udfylde et checkskema i RIS.

 

 

Pt. er korrekt informeret om undersøgelsen

Røntgenundersøgelse

Pt. undersøges.

Plejepersonalet tager hensyn til patientens tilstand og individuelle behov.

Plejepersonalet overholder korrekt strålehygiejne.

Pt. bliver røntgenfotograferet

Afslutning af røntgenundersøgelse

Plejepersonalet informerer pt. om hvor og hvornår, der er svar på undersøgelsen.

Afslutning på det gode pt.forløb