Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tryk i det ekstrakorporale kredsløb

Formål

Trykovervågning er en vigtig del af en for patienten sikker perfusion. Trykmåling og trykgrænser de forskellige steder i det ekstrakorporale kredsløb beskrives, fejlkilder og handlemuligheder angives.

Definition af begreber

ACT: Activated Clotting Time, der bruges til at kontrollere, om patienten er tilstrækkeligt hepariniseret.

Ekstrakorporal: Kredsløb udenfor kroppen, her slangesæt på hjerte-lungemaskine.

Hct: Hæmatokrit

Kardioplegi: Bruges til at give hjertelammelse, her bevidst tilvejebringelse af midlertidigt hjertestop.

Oxygenator: kunstig lunge

Beskrivelse

Trykgrænser før og efter oxygenator, afvigelser fra normal, mulige forklaringer og handlinger derpå. Trykgrænser for kardioplegi: antegrad, retrograd og ostial.

Tryk måles

  • • før oxygenator

  • • efter oxygenator

  • • i kardioplegisystemet

Hvad påvirker trykkene før og efter oxygenator

  • • oxygenator

  • • slangetykkelse / -længde

  • • arteriekanylestørrelse (aorta eller femoral)

  • • placering af kanyler

  • • arteriens beskaffenhed

  • • perifer kar modstand

  • • blodtryk

  • • pumpeflow

  • • Hct

  • • temperatur

  • • blodets viskositet

Øvre grænse for tryk

Før oxygenator:

450 / 500 mmHg

Efter oxygenator:

300 / 350 mmHg

Antegrad kardioplegi:

250 mmHg

Retrograd kardioplegi:

40 mmHg i sinus coronarius

Håndholdt kardioplegi:

150 mmHg t.v.

100 mmHg t.h.

Forhøjet tryk før oxygenator

Mulige årsager: fibrinudfældning i oxygenator, kuldeagglutininer.

350-500 mmHg:

  • • Tjek ACT og tjek oxygenatoren, hvis den har synlig fibrinudfældning (hvide striber). Giv Heparin 10000 I.E. selvom ACT er acceptabel, hvis du kan se fibrinudfældning. Lejr ACT omkring de 800 sekunder.

  • • Hvis du køler patienten, spørg kirurgen om du kan køre i normotermi i stedet for.

  • • Er det muligt at patienten har meget højt blodtryk? Øg evt. anæstesidybde eller giv Nipride.

  • • Kører du meget højt flow? Hvis muligt, prøv med et lavere flow.

  • • Har patienten meget høj Hct og dermed høj viskositet i blodet? Patienten kan evt. fortyndes.

>500 mmHg:

  • • Pumpeslangen er stenhård, slangen ”slår” voldsomt.

  • • Oxygenatoren skal skiftes.

Forhøjet tryk efter oxygenator

Trykket før oxygenator vil da også være forhøjet.

Meddel dette til kirurgen, for at finde ud af, om der er obstruktion/kink på arterieslangen eller om arteriekanylen er placeret rigtigt.

Har patienten et meget højt blodtryk eller kører du meget højt flow?

Referencer

Gravlee GP, Davis RE, Kurusz M et al. Cardiopulmonary Bypass – principles and practice.

Brodie JE, Johnson RB. The manual of Clinial perfusion.