Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det postoperative forløb i Artroklinikken

Formål

at sikre ensartet høj kvalitet under opholdet i opvågningsenheden, samt at alle patienter der udskrives til hjemmet, fuldt ud er i stand til at tage vare på sig selv.

Beskrivelse

Monitorering, rammeordinationer, udskrivningskriterier samt forholdsregler ved uforudset forværring i patientens tilstand.

Monitorering og generelle forhold

Der tages puls og blodtryk lige efter undersøgelsen samt ved behov og umiddelbart inden udskrivelsen. EKG og pulsoximetri monitoreres kontinuerligt så længe patienten sidder i stol.

Patienterne skal i reglen forblive på afdelingen mindst 1 time efter indgrebet, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på undersøgelsesdagen.

Sikring af det postoperative forløb på operationsstuen

Initial postoperativ smertedækning skal altid være ordineret i anæstesijournalen. Hvis dette undtagelsesvis ikke er tilfældet, eller operationsforløbet tilsiger dette, skal patienten smertedækkes efter rammeordinationer, peroperativt/inden patienten forlader operationsstuen.

Det er kirurgens ansvar at sikre evt. lokalanæstesi i operationsfeltet.

Rammeordinationer for postoperativ smertebehandling

Svage analgetika

Tabl. Paracetamol/ Pinex: Er paracetamol givet som præmecicin, men der er forløbet mere end 2-3 timer, gives tbl. Paracetamol 1 gram.

Analgetika (NSAID)

Toradol® (ketorolac) 10-30 mg i.v., virkning efter ca. 15 min., max. efter 30-60 min..

Morfika

Ved stærke smerter som ikke kan behandles med ovenstående kan gives inj. Fentanyl 25 – 50 mikrogram i.v.. Ved behov for gentagne doser skal anæstesilæge kontaktes.

Antiemetika (kvalmestillende)

Zofran® (ondansetron): 2 mg i.v., kan evt. gentages. Effektivt ved opkastninger, mindre effekt på kvalme. Førstevalg.

DHB (Dehydrobenzperidol®): 0,625 mg i.v. evt. gentaget. Virker godt mod kvalme, mindre effekt ved opkastninger. Virker sederende, hvorfor det postoperativt i artroklinikken er andet valg.

Husk, kvalme er ofte udløst af smerter.

Behandling af shivering

Ved akut behov kan gives:

Petidin: 10-20 mg. i.v. gange 1-2, yderligere anvendelse skal anæstesilæge (41080) orienteres og patienten skal evt. flyttes til opvågningen (betragtes herefter som indlagt)

Andre tilstande/ hjerte-kredsløbsaktive farmaka

Ved bradykardi (puls under 40/min)/blodtryksfald/påvirket almentilstand kan gives (hvis der ikke er anført kontraindikationer)

atropin 0,5 – 1 mg i.v.

efedrin 5-10 mg i.v.

metaoxedrin 0,1- 0,2 mg i.v.

Kan gentages og patienten konfereres altid med anæstesilæge.

Udskrives til hjemmet af sygeplejerske hvis følgende 7 kriterier er opfyldt

  1. 1. ASA score I eller II

  2. 2. Ukompliceret sammedags-kirurgisk indgreb

  3. 3. Ukompliceret sammedags-anæstesi og -forløb i opvågningsafdelingen

  4. 4. Blodtab < 200 ml hos patienten

  5. 5. Voksne patienter (>14 år) hvor alle delscores = 0 (punkt 1-5 på perioperativ tjekliste og ordinationsskema) og kvalme og smerte er under kontrol.

  6. 6. Patienten har ladt vandet

  7. 7. Patienten meldt udskrivningsklar af kirurg

Den læge der i stedet tilser pt. kan vælge at udskrive patienten, eller indlægge, hvorefter pt. flyttes til det almene opvågningsafsnit.

Det forudsættes, at patienten i sammedags-regi forud for den invasive procedure, f.eks. i forbindelse med forundersøgelse, har fået nødvendig skriftlig og mundtlig information om forholdsregler i forbindelse med den invasive procedure, som kræver planlægning på forhånd.

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund

Tilknyttede/vagthavende anæstesilæge (telefon 41080, efter kl. 15.00 telefon 41113) har sammen med opvågningssygeplejersken ansvaret for overvågning og monitorering.

Patienter observeres i henhold til ovenstående vejledning, og desuden efter særskilt instruks for de enkelte indgreb, når relevant. Ved forværring i patientens tilstand tilkaldes den ansvarlige anæstesilæge og/eller kirurg.

Forværring af en patients tilstand er fx når:

Patienten falder i bevidsthedsniveau

Patientens respiratoriske og cirkulatoriske tilstand forværres under hensyntagen til patientens habituelle tilstand

Der opstår forværring, relateret til operationen

Der er ubalance i patientens hydreringstilstand

Problemer relateret til anafylaksi

Problemer med uventede smerter eller kvalme

Alle problemer der nødvendiggør udvidet/forlænget monitorering

Ved kritisk forværring tilkaldes anæstesisygeplejerske og anæstesilæge.

Kontakt og hjælp

Ved behov for sygepleje assistance kaldes anæstesisygeplejerske på tlf.: 41114

Ved behov for anæstesilæge kaldes tlf.: 41080/41113

Ved respiratorisk/cirkulatorisk svigt kaldes både anæstesisygeplejerske og anæstesilæge. Efter kl. 15.00 kontaktes vagthavende anæstesilæge på telefon 41113. Ved mistanke om klinisk hjertestop skal dette klart meldes når læge og anæstesisygeplejerske kaldes, således at intubationsgrej og defibrilator medbringes.

Er sygeplejersken alene på opvågningen, trykkes på alarmknappen for at tilkalde hjælp fra artroklinikken.

Ved afvigende forløb holdes den involverede kirurg løbende orienteret, telefonnr. skal foreligge på perioperativt tjekskema (det orange skema).

Se i øvrigt Behandling af hjertestop i Klinik Anæstesi