Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fem trin til forebyggelse af forvekslingsindgreb i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital

 

Ved forvekslingsindgreb forstås alle påbegyndte kirurgiske eller invasive indgreb udført på den forkerte patient, på det forkerte sted eller det forkerte organ. Definitionen omfatter også forveksling af indgrebstype eller procedure samt forveksling af implantater.

Fremgangmåden for forebyggelse af vekslingsindgreb er baseret på tre typer tiltag:

  • • En aktiv verifikationsproces 

  • • Markering af det rette sted 

  • • 'Time Out' umiddelbart før proceduren

I praksis gennemføres de tre typer tiltag som en systematisk proces bestående af fem trin.

 

Dagen(e) før, timerne før eller umiddelbart før indgrebet påbegyndes

Trin 1

Operatøren eller stedfortrædende læge gennemgår journalen og sikrer sig, at indgrebstype og sted er dokumenteret, at patienten er informeret om indgrebet, komplikationer og risikograder, og at patienten samtykker. Endvidere sikres det at øvrige notater mv. er i overensstemmelse med hinanden. Dokumenteres i den elektroniske patientjournal under operatørsamtale.

Trin 2 

Operatøren markerer med en pen selve stedet (eller et sted i umiddelbar relation til rette sted) for indgrebet ved at skrive sine initialer. Der anvendes en pen med blæk, som ikke umiddelbart kan vaskes af eller fjernes med sprit eller andre desinficerende væsker. Der skal også markeres, selvom patienten er vågen under indgrebet. Markeringen skal være synlig i operationsfeltet efter afdækning. 

Patienten – eller evt. patientens pårørende – deltager, såfremt det er muligt, aktivt i markeringen ved at udpege stedet, hvor der skal markeres eller ved aktivt at bekræfte, at det er det rette sted som markeres. 

Dokumentation for markering anføres i den elektroniske patientjournal under operatørsamtale.

Markeringen kan undlades i følgende tilfælde:

  • • Ved indgreb på indre uparrede organer

  • • Ved kontinuerlig kontakt med patienten fra indikationen stilles til indgrebet udføres, fx akut kejsersnit

  • • Ved indgreb gennem naturlige kropsåbninger

  • • Ved specielle operationstyper på f.e.ks. kraniet eller lignende, kan der udarbejdes lokale retningslinier

Minutterne før indgrebet

Trin 3

Patienten identificeres ved, at patienten selv – eller evt. patientens pårørende – oplyser patientens fulde navn og CPR-nummer samt oplyser, hvor på kroppen indgrebet skal foretages, til to af operationsteamets medlemmer. Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten konfirmerer egne data. 

Svaret fra patienten sammenholdes med identifikationsarmbånd, markeringen på huden samt oplysningerne i journalen. Dokumenters i stuejournal.

 

Trin 4

Inden 'Time Out' skal mindst to personer fra teamet bekræfte, at: 

  • • Korrekt billeddokumentation er til stede og mærket korrekt, samt at det er i overensstemmelse med øvrige data og journaldokumentation for den pågældende patient.

Dokumentation for at ovenstående er udført indskrives i den elektroniske patientjournal under operationsbeskrivelse.

I sekunderne før indgrebet påbegyndes

Trin 5
I sekunderne før indgrebet påbegyndes holdes der 'Time Out' på stuen, hvor indgrebet skal foretages.
'Time Out' indebærer, at uret i overført betydning sættes i stå et kort øjeblik, hvorved teamet opnår et frirum til at sikre sig, at alt er på plads og i orden, og at alle er parate til at gå i gang.
Under 'Time Out' kommunikerer teamet aktivt, idet man mundtligt bekræfter overfor hinanden, at:

  • • Det er den rigtige patient

  • • Der er markeret korrekt operationssted

  • • Det er den rigtige procedure

  • • Patienten er rigtigt lejret

  • • Den rigtige billeddokumentation, implantat, særligt udstyr m.v. er til stede

Time out dokumenteres i den elektroniske patientjournal under operationsbeskrivelsen.