Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for visitering af billeddiagnostiske undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling, Thisted

 

Formål: At sikre, at pt. får den bedste undersøgelse i forhold til problemstilling/anamnese.

 

Faglig ansvarlig vikar for overlæge fastsætter retningslinjer for visitation

 

 

Beskrivelse:

 

Hvem visiterer:

 

Sekretærer:

Konventionel røntgen, undtagen gennemlysning

 

Genvisiterer i samråd med radiolog.

 

 

Sygeplejersker/radiografer:

Akutte undersøgelser i konventionel røntgen i vagttid, undtagen gennemlysning.

 

Genvisiterer alle undersøgelser i samråd med radiolog.

 

I MR må radiograf/sygeplejerske visitere i henhold til liste.

 

 

Radiologer:

CT, ultralyds-scanninger og gennemlysning.

 

I MR må Radiolog visitere i henhold til liste

 

 

 

I proceduren Visitering skal flg indgå:

 

Elektive henvisninger:

  • • Visitationsgruppe 1: rummer patienter, som er tumormistænkte eller formodes at lide af anden alvorlig sygdom. Disse patienter skal undersøges indenfor 1-2 uger.

  • • Visitationsgruppe 2: er alle øvrige patienter, som skal undersøges indenfor 4 uger

 

Akutte henvisninger:

  • • Uopsættelige undersøgelser foretages straks

  • • Ikke-uopsættelige undersøgelser foretages så vidt muligt samme dag eller efter aftale

 

Gældende for alle henvisninger

  • • Patienter visiteret til kræftpakke

  • • Vurdering af evt. tidligere relevante undersøgeler. Undersøgelser lavet udenfor Region Nordjyllands PACS, kan rekvireres af sekretær i BDA

  • • Vurdering af anamnesen og den ønskede undersøgelse

  • • Valg af standardundersøgelse

  • • Projektionshåndbogen

  • • Evt. forberedelse fx faste, blodprøver, fuld blære, po kontrast, vand mm.