Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdet mellem Hospitalsundervisningen og børne- og ungdomspsykiatrien

 

Formål

Samarbejdet mellem Aalborg Kommunes Hospitalsundervisningen og den ambulante børne- og ungdomspsykiatri i Klinik Psykiatri Syd skal sikres ved hjælp af nedenstående opgave- og ansvarsfordeling.

 

Beskrivelse

 1. 1. Ambulatorier i børne- og ungdomspsykiatrien har det overordnede og direkte behandlingsansvar. Der skal foreligge et konferencenotat fra den behandlingsansvarlige læge, der godtgør indskrivningen i den ambulante skole.

 

 1. 2. Børn/unge kan indstilles til optagelse i skolen:

 • • Sagsansvarlige forhører sig først hos skoleleder om der er ledige pladser

 • • De nødvendige oplysninger om den kommende elev fremlægges for skolens leder i et kort notat udarbejdet af den sagsansvarlige

 • • Forældre/værge har givet samtykke til udveksling af informationer og ambulatoriet er ansvarlig for at indhente forældres/værges samtykke

 • • Skolens leder søger hjemkommunen om betalingstilsagn for undervisning og transport. Kun hvis hjemkommunen giver deres betalingstilsagn, kan ambulant skolegang ved Hospitalsundervisningen tilbydes

 

 1. 3. Skolen står for den undervisningsmæssige del og informerer ambulatoriet (den sagsansvarlige) og forældrene om elevens faglige og sociale formåen.

 • • Skolegangen skal være afstemt med den enkelte elevs behandlingsplan og være tidsbegrænset (start og sluttidspunkt aftales)

 • • Om nødvendigt indhenter hospitalsundervisningen oplysninger fra elevens egen skole

 • • Den behandlingsansvarlige læge skal godkende elevens eventuelle deltagelse i ture ud af huset

 

 1. 4. Skolen (kontaktlæreren) deltager i konferencer og møder med ambulatoriet. Omfanget aftales senest ved indskrivningens start. Desuden aftales hvordan skolen holdes orienteret om sagsgangen.

 

 1. 5. Hjemkommunen giver som regel en 3-måneders betalingsgaranti i første omgang. Hvis opholdet i ambulant regi og ved Hospitalsundervisningen nødvendigvis skal forlænges, er det skolens leder, der søger hjemkommunen om den forlængelse. Skolens leder giver en melding til kontaktlærer og sagsansvarlig i ambulatoriet, når det oprindelige betalingstilsagn er ved at udløbe.

 

 1. 6. Skolen (kontaktlæreren) tager kontakt til den fremtidige skole og aftaler en udslusningsplan i overensstemmelse med behandlingsplanen.

 

 1. 7. Den sagsansvarlige og kontaktlæreren evaluerer forløbet, senest en måned efter det er afsluttet.

 

 

 

 

Samarbejdsaftale revideret 16. november 2016 af:

 

Michala Høgsgaard

Jens Erik Hoff Kjeldsen

Ledende overlæge

Skoleleder