Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for afsnittene på Regionshospital Nordjylland ved svigt af kritiske patientnære forsyninger

 

Beskrivelse

ELFORSYNINGEN

Ved strømafbrydelse under 20 sekunder skal afdelingen intet foretage sig.

Ved strømafbrydelser over 20 sekunders varighed, vil afsnittets vagthavende leder have mulighed for at blive yderligere informeret i informationen/telefonomstillingen om:

 • • Afbrydelsens art.

 • • Afbrydelsens varighed.

 • • Afbrydelsens konsekvenser, som kan være:

 • Manglende lys og strøm i alle stikkontakter.

 • Manglende radiatorvarme.

 • Manglende ventilation (hvilket specielt OP skal være opmærksomme på).

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sættes ind:

 • Konsekvens for tilberedning af mad.

 • Afhentning af ekstra tæpper, dyner m.m..

 

VANDFORSYNING

Afsnittets vagthavende leder modtager melding fra Teknisk afsnit om:

 • • Afbrydelsens art.

 • • Afbrydelsens varighed.

 • • Afbrydelsens konsekvenser, som kan være:

 • Manglende varmt vand til:

 • Badning af patienter.

 • Håndvask.

 • Kirurgisk håndvask.

 • Rengøring.

 • Manglende koldt vand til:

 • Drikkevand/madlavning.

 • Toiletskyl.

 • Badning.

 • Håndvask.

 • Behandlet vand, alle maskiner.

 • Rengøring

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sættes ind. Indsatsområder kan være:

 • • Fremskaffelse af ekstra handsker – håndsprit..

 • • Fremskaffelse af ekstra drikkevarer (sodavand, mælk m.m.) til patienterne.

Ved længerevarende manglende vandforsyning handles der efter ledelsens anvisninger.

Når vandforsyningen genetableres, må vandet ikke bruges som drikkevand, før der er kommet en klarmelding fra teknisk afdeling. Vandet må da først bruges, når alle haner efter anvisning fra teknisk afsnit er gennemskyllet et par minutter.

 

FORURENET BRUGSVAND

Melding:

 • • Den som modtager information fra den kommunale vandforsyning, eventuelt via media, højtalervogne ol., om at drikkevandet er forurenet, skal kontakte Teknisk afsnit.

Teknisk afsnit:

 • • Kontakter den kommunale vandforsyning for afklaring af årsager og omfang.

 • • Sørger for at vandforsyningen afbrydes.

 • • Tilkalder:

 • Afdelingsledelsen i Teknisk afsnit.

 • Orienterer informationen/telefonomstillingen.

 • • Se afsnit for vandforsyning.

I perioden med forurenet vand handles desuden efter sygehusledelsens anvisning.

 

VARMEFORSYNING

Afsnittets vagthavende leder modtager melding fra Teknisk afsnit om:

 • • Afbrydelsens art.

 • • Afbrydelsens varighed.

 • • Afbrydelsens konsekvenser, som kan være:

 • Manglende varmt vand.

 • Manglende radiatorvarme.

 • • Manglende ventilation (hvilket specielt OP skal være opmærksomme på).

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sættes ind:

 • • Afhentning af ekstra tæpper, dyner m.m..

 

MEDICINSKE LUFTARTER

Når afdelingen konstaterer manglende forsyning af en medicinsk luftart kontaktes Teknisk afsnit, som oplyses om den manglende luftart.

Når Teknisk afsnit konstaterer manglende forsyning af en medicinsk luftart vil et berørt afsnit modtage melding fra Teknisk afsnit om:

 • • Den manglende luftart.

 • • Nedbruddets forventede varighed.

 • • Om hvilke muligheder der er for etablering af en akut nødforsyning.

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sættes ind.

 

KØLING

Berørte afsnit vil modtage melding fra Teknisk afsnit om:

 • • Manglende køling til ventilation på OP-stuer.

 • • Manglende køling til ventilation på isolationsstuer.

 • • Manglende køling til scannere.

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sættes ind.

 

KOMMUNIKATIONS-LINIER

 1. 1. Ved manglende dataforbindelse ud af sygehusene kontaktes IT vagten..

 1. 2. Ved manglende fastnettelefon-forbindelse kontaktes telefonomstillingen i henholdsvis Frederikshavn og Hjørring (Efter at telefonomstillingen er lukket i Frederikshavn kontaktes omstillingen i Hjørring).

 2. 3. Ved manglende telefonforbindelse med Dect telefoner i Frederikshavn og Hjørring kontaktes Teknisk afsnit (OBS! der er ikke vagtsupport på nedbrud på en enkelt Dect telefon udenfor normal arbejdstid i teknisk afsnit, se teknisk afsnits hjemmeside).

Afsnittets leder vurderer, om og hvor der i afsnittet skal sætte ind.

Ved varige afbrydelser handles desuden efter hospitalsledelsens anvisning.

 

Formål

At sikre at konsekvenserne ved nedbrud i kritiske patientnære tekniske forsyninger minimeres mest muligt.