Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue L -Røntgen

 

Modalitet

Røntgen: Trump Medical : Hologic MultiCare Platium Breast Biopsy Table

Biopsi: Trump Medical : Hologic Suros Pearl Breast Biopsy System

 

Undersøgelsestyper

Røntgenvejledt tumormarkering i mammae samt stereotaktiske biopsier fra tumor i mammae, hertil opdækning af sterilt bord, assistance ved nålemarkering.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Have kendskab til såvel den røntgenvejledte nålemarkeringsmetode., samt stereotaktiske biopsimetode.

  3. 3. Skal være oplært af superbruger i 10 markeringer og 10 stereotaktiske biopsier.

  4. 4. Have kendskab til betjeningsvejledning fra Trump Medical (se Trump Medical mappe) og til procedurelisten.

  5. 5. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

  6. 6. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  7. 7. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

  8. 8. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  9. 9. Instruktion i PRI, hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden og hygiejnemappen.

  10. 10. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Opnået kompetence vurderes individuelt og godkendes. Ingen skriftlig dokumentation.