Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urininkontinens, dag

Beskrivelse

Definition

 • • Ufrivillig vandladning i dagtiden i en alder hvor kontinens burde være opnået. Langt de fleste børn opnår kontinens inen 4 års alderen og i praksis vil det sige, at man først betegner tilstande som patologisk når barnet er fyldt 5 år.

 • • Daginkontinens er en almindelig lidelse med en estimeret prævalens på 2-10% ved 7 års alderen. Til trods for en høj helbredelsesrate persisterer sygdommen i et betydeligt omfang ind i teenage/voksenalderen.

 • • Såfremt barnet har været kontinent om dagen i minimum 6 mdr., er der tale om sekundær daginkontinens

 • • Daginkontinens kan optræde i alene eller i kombination med f.eks kombination med enuresis, urinvejsinfektion og obstipation/fækal inkontiens.

Blærekapaciten udtrykkes ved MVV (maximal voided volume).

 • • MMV er det største volumen i dagtiden i løbet af 48 timer (dog skal der ses bort fra morgenvandladningen).

Forventet blærekapacitet for alder (MVV-forventet)

 • • FBC=((30 X alder i år) +30) i ml

Man taler og lille blærekapacitet, hvis MVV er < 70% af FBC.

Normal vandladnings frekvens: 3-8 vandladninger/dag

Ætiologi

 • • Den præcise ætiologi er endnu ikke defineret, men daginkontinens er et resultat af:

 • • inadækvat opfattelse af blærens signaler,

 • • insufficient respons til opfattelsen,

 • • og/ell. malfunktion af blære/sphinctorsystemet.

OAB (overaktiv blære)

 • • Oftest lider børnene af funktionel inkontinens med Overaktiv blære (OAB), som kendetegnes ved urgency (bydende vandladnings trang) og nogle gange mærker børnene endog ikke vandladningstrang før inkontinens episoden. Børn med urge inkontinens har ofte hyppige små vandladninger.

Andre mindre hyppige årsager er

 • • Dysfunctional voiding (dårlig koordination mellem detrusor musklen og den eksterne sphintor),

 • • Vaginal reflux (urinen flow til vagina og efter endt vandladning inkontinens),

 • • Giggle inkontinens (fnise inkontinens, kun inkontinens i forbindelse med latter),

 • • Stress inkontinens (meget sjælden hos børn),

 • • Voiding postponement (Vil ikke tisse og får overløbs inkontinens),

 • • Underaktiv blære (akontraktil detrussor)

 • • Anatomiske defekter er en sjælden årsag, men skal udelukkes. Mistanken bør især rejses ved kontinuerlig inkontinens og gentagne urinvejsinfektioner.

Man skal være opmærksom på komorbiditet (kan dog også være årsag især ved sekundær inkontinens)

 • • Urinvejsinfektioner (UVI)

 • • Afføringsproblemer

 • • Neuropsykiatriske lidelser (ADHD)

Udredning

Formål:

 1. 1. At påvise årsagen til barnets daginkontinens og vejlede behandlingen.

 2. 2. At udelukke tilgrundliggende somatiske sygdomme og diagnosticere psykosocial komorbiditet.

Nedenstående flowskema illustrerer forslag til udredning og behandling:

 

Daginkontinens

Ved timer ur anbefales følgende regime:

 • • Almindeligt digital armbånds ur som har min 5 daglige alarmer (f.eks Casio Baby G, Nike Triax 35), eller Cadex (kan købes på www.leisner.dk eller www.Meq.dk )

 • • Ingen nedre aldersgrænse, hvis barnet er motiveret

 • • Start med interval på 2 timer (hyppigere stresser barnet)

 • • Barnet må gerne tisse i intervallet mellem 2 påmindelser fra uret, men skal altid ud og prøve at tisse når uret ringer hvis der er gået >10 min siden sidste vandladning

 • • Efter 14 dage uden uheld øges interval med ½ timer

 • • Stop påmindelse når kontinent 14 dage med 3 timers interval