Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning vedrørende indberetning til Landsregistret Karbase

 

Problemstilling

Karkirurgisk afdeling V er i lighed med samtlige landets karkirurgiske afdelinger medlem af ”Landsregistret Karbase”. Alle patienter, som er ambulant tilknyttet eller indlagt på Karkirurgisk afdeling V, både patienter som bliver opereret eller endovaskulært behandlet skal registreres i Karbase.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og sekretærer beskæftiget med patienter indlagt på Karkirurgisk afdeling V, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

Registreringerne i Karbase danner grundlag for en årlig rapport fra samtlige danske karkirurgiske afdelinger, og desuden danner de grundlag for afdelingens interne produktionskontrol.

Det er derfor vigtigt, at alle skemaer udfyldes omhyggeligt på samtlige punkter.

 

Metode

Ved indlæggelsen lægges et grønt registreringsskema sammen med patientens papirer. Skemaet består af en anamnesedel, en behandlingsdel og en udskrivningsdel.

 

Journalskrivende læge udfylder delen med anamnestiske oplysninger; dette gælder både elektivt og akut indlagte patienter.

Hvis journalskrivende læge ikke har on-line adgang til Karbase udfyldes det grønne skema.

 

Operatøren udfylder de relevante oplysninger vedrørende det operative forløb on-line via web-adressen, hvor adgangsbilledet til Karbase fremkommer, hvorefter adgangskoden angives.

Hvis de anamnestiske oplysninger ikke er registreret elektronisk, påhviler det også operatøren at disse registreres samtidig med operationsregistreringen.

 

Epikriseskrivende læge udfylder rubrikken ”Udskrivningsstatus” på samme web-adresse.

Hvis patienten er behandlet på Billeddiagnostisk Afdeling, udfyldes skemaet ”Indgreb” også af epikriseskrivende læge, hvis det ikke er gjort tidligere.

 

Adgangskoder til Karbase udleveres af afdelingens karbaseansvarlige læge, som også instruerer i indtastning ved behov.

 

Hvis der er tekniske problemer med at åbne web-adressen eller Karbase on-line, udfyldes karbaseskemaet. Når der igen er adgang til karbase-serveren, overføres disse registreringer snarest muligt på ovennævnte web-adresse af en af afdelingens sekretærer.

 

Afdelingens karbaseansvarlige læge kan trække rapporter og resultater ud fra Karbasens såkaldte analyseportal og kan foretage konkrete søgninger i Karbase.