Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning vedrørende indberetning til Landsregistret Karbase

 

Problemstilling

Karkirurgisk afdeling V er i lighed med samtlige landets karkirurgiske afdelinger medlem af ”Landsregistret Karbase”. Alle behandlede patienter, uanset om de bliver åbent opereret eller endovaskulært behandlet, skal registreres i Karbase.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og sekretærer beskæftiget med patienter indlagt på Karkirurgisk afdeling V, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

Registreringerne i Karbase danner grundlag for en årlig rapport fra samtlige danske karkirurgiske afdelinger, og desuden danner de grundlag for afdelingens interne kvalitets- og produktionskontrol.

Det er derfor vigtigt, at alle skemaer udfyldes omhyggeligt på samtlige punkter.

 

Metode

Journalskrivende læge udfylder delen med anamnestiske oplysninger; dette gælder både elektivt og akut indlagte patienter.

Hvis journalskrivende læge ikke har on-line adgang til Karbase udfyldes anamneseskemaet af operatøren.

 

Operatøren udfylder de relevante oplysninger vedrørende det operative forløb on-line via https://kms-oevrige.regionh.dsdn.dk/KMS/Login.aspx?ReturnUrl=%2fKMS%2f hvor adgangsbilledet til Karbase fremkommer, hvorefter adgangskoden angives.

Hvis de anamnestiske oplysninger ikke er registreret ved journalskrivningen, påhviler det også operatøren at disse registreres samtidig med operationsregistreringen.

 

Epikriseskrivende læge udfylder rubrikken ”Udskrivningsstatus” på samme https://kms-oevrige.regionh.dsdn.dk/KMS/Login.aspx?ReturnUrl=%2fKMS%2f Hvis patienten er behandlet på Billeddiagnostisk Afdeling, udfyldes skemaet ”Indgreb” også af epikriseskrivende læge, hvis det ikke er gjort tidligere.

 

Adgangskoder til Karbase oprettes i samarbejde med afdelingens karbaseansvarlige læge, som også instruerer i indtastning ved behov.

 

Hvis der er tekniske problemer med at åbne web-adressen eller Karbase on-line, udfyldes et papir-karbaseskema, som fås ved sekretærerne. Når der igen er adgang til karbase-serveren, overføres disse registreringer snarest muligt på ovennævnte web-adresse af en af afdelingens sekretærer.

 

Afdelingens karbaseansvarlige læge kan trække rapporter og resultater ud fra Karbasen og kan foretage konkrete søgninger i Karbase.