Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af klagesager i Klinik Medicin, RHN

 

Formål

 • • at sikre ensartet, professionel og lovmæssig korrekt håndtering af patientklager i Klinik Medicin

 • • at klagesager bruges som metode for læring og kvalitetsudvikling i Klinik Medicin

Beskrivelse

Regional retningslinje Patientdialogs håndtering af klager beskriver håndtering af patientklager rettet til klinik, sygehus, Patientdialogkontoret i Region Nordjylland, til Regionsrådet eller til Patientombuddet.

Håndtering af klager på Regionshospital Nordjylland beskriver arbejdsgangen på hospitalsniveau.

Denne instruks beskriver lokale arbejdsgange i Klinik Medicin ved modtagelse og behandling af patientklager.

Modtagelse af klager

 • • Klagesager sendt via Patientombuddet og Patientforsikring videreformidles fra ledelsessekretariatet til Klinikledelsen via mail eller modtages i klinikkens postkasse

 • • Ved modtagelse af mundtlig klage laves et skriftligt notat, der beskriver klagens indhold

 • • Hvis henvendelsen sker direkte til involveret afsnit, følges samme procedure, og Klinikledelsen orienteres.

 • • Klinikledelsessekretær registrerer modtaget klage i eDoc, og sender bekræftelse til klager med oplysning om forventet svartid (oftest 3 uger)

 • • Klinikledelsessekretær sender følgebrev med besvarelse af klagen samt ønskede sagsakter til rekvirerende instans – Patientombuddet og Patientforsikring

 • • Klinikledelsessekretær sender kopi af sagsakter og besvarelse til Hospitalsledelsen

 • • Klinikledelsessekretær laver notat i journalen vedr. udleveret materiale

 • • Klinikledelsen sørger for kontakt til klager med tilbud om dialogmøde

 • • Nærmeste leder involveres.

Behandling af klager

 • • Klagen behandles på klinikniveau af forløbsansvarlig viceklinikchef

 • • Afsnitsledende sygeplejerske og ledende overlæge involveres, og udtalelser fra personalet indhentes, hvis det er relevant

 • • Forløbsansvarlig viceklinikchef og afsnitsleder deltager i dialogmøde.

Læring og kvalitetsudvikling af klager

 • • Klager bruges som metode for læring og kvalitetsudvikling

 • • Klagen drøftes med pågældende afsnit og involverede medarbejdere

 • • Klagen redigeres/anonymiseres til case. Casen udbredes og danner grundlag for fokuserede faglige drøftelser og refleksion på alle afsnit i Klinik Medicin med henblik på kvalitetsudvikling.

 

Referencer

Region Nordjyllands Retningslinje: Patientdialogs håndtering af klager