Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyremedicin – Røntgen, ultralyd, CT, MR

 

Røntgenundersøgelser ved nedsat nyrefunktion1

Ultralydskanning af nyrer1

Renal CT-angiografi1

MR-Angiografi1

Røntgenundersøgelser ved nedsat nyrefunktion

Røntgenkontrast er nefrotoksisk, og risikoen øger gradvist ved aftagende nyrefunktion, især ved samtidig diabetes, udtalt hjertesvigt og myelomatose. En evt. nyrepåvirkning er dog i de fleste tilfælde reversibel. Ved S-Kreatinin over 133 µmol/l bør andre billediagnostiske metoder overvejes, men undertiden kan der være stærk indikation for at bruge kontrast. I denne situation gælder:

 • • Pause NSAID, dipyridamol og metformin (1- 2 dage før og efter)

 • • Hold patienten velhydreret i forbindelse med undersøgelsen. Der gives isotonisk natriumklorid i.v. ca. 1 ml/kg kropsvægt, startende 12 timer før og til 12 timer efter undersøgelsen, forudsat dette ikke leder til overhydrering. Hos pt. med relativt lav risiko kan der evt. startes om morgenen på undersøgelsesdagen og fortsættes 6 timer efter.

 • • Diurese skal ikke forceres med furosemid. Tværtimod kan furosemid-pause overvejes hos ptt., som får dette.

 • • Dialyse umiddelbart efter røntgenkontrast hjælper ikke (en udbredt misforståelse).

 • • N-Acetylcystein (Mucomyst) bruges heller ikke længere pga. manglende effekt.

 

 

Ultralydskanning af nyrer

Fordele ved ultralydskanning: non-invasiv undersøgelse, ingen stråler, ingen nefrotoksisk kontrast. Hvis relevant kan der udvides til undersøgelse af hele abdomen.

Indikationer

 • • Altid ved akut nyresvigt

 • • Mistanke om urinvejsobstruktion (hydronefrose)

 • • Mistanke om renal/perirenal abscess

 • • Screening for polycystisk nyresygdom

 • • Mistanke om nyretumor (CT giver bedre diagnostik)

Bemærk, at ultralydsskanning ikke helt udelukker postrenal obstruktion, og undesøgelsen er ikke særlig god til sten-diagnostik, hvor spiral-CT foretrækkes i dag. Ultralydsskanning med Doppler til diagnostik af nyrearteriestenose kræver personale med særlig ekspertise/træning, og dette har vi ikke i Danmark.

 

Renal CT-angiografi

I praksis har vi to væsentlige indikationer:

 1. 1. Udredning ved mistanke om nyrearteriestenose under hypertensionsudredning (skæv renografi, mislyd over nyrearterie), når der er håb om godt resultatet af en ballondilatation (PTRA). Med godt resultat menes, at hypertensionen forsvinder eller antihypertensiva kan reduceres væsentligt. Den bedste udsigt til dette haves ved ung patient og kort varighed af hypertensionen.

 2. 2. Udredning af levende donor til nyretransplantation. Undersøgelsen indgår altid i udredningsprogrammet.

 

MR-Angiografi

MR-angiografi bruges ikke meget længere. MR-kontrast er ikke nefrotoksisk. Men som MR-kontrast bruges gadolinium, og efter brug af dette er der hos uræmikere beskrevet en tilstand kaldet nefrogen systemisk fibrose, som viser sig ved fortykket, øm hud på ekstremiteterne. Selvom tilstanden formentlig kun rammer et par procent af undersøgte patienter, hovedsagelig med terminal uræmi, bør MR-kontrast aktuelt ikke benyttes til uræmikere. Der er dog ikke beskrevet tilfælde af NSF ved S-creatinin under 200 umol/l.