Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Rengøring og desinfektion af rectaltermometre.

 

BESKRIVELSE

 

  • • Brug handsker.

  • • Rengøres og desinficeres straks efter brug.

 

Ved synlig forurening:

Termometret rengøres først med vand og sæbe, der skylles af. Desinficeres derefter med klorholdigt produkt (Achticlor Plus) som beskrevet nedenfor.

Ved ikke synlig forurening:

Desinficeres med klorholdigt produkt (Achtichlor Plus) og holdes fugtigt i mindst 10 min. Efter desinfektion skylles termometret med vand og aftørres med tør stofvaskeklud.

 

FREMSTILLING AF KLOROPLØSNING MED ACTICHLOR PLUS.

  • • 800 ml vand fyldes i dertil indrettet beholder (op til ca. 1 cm fra kanten).

 

  • • 1 klortablet tilsættes. Undgå direkte indånding, da der udvikles klordampe under opløsning af tabletten. Beholderen dækkes med tætsluttende låg.

 

  • • Klorvasken bortskaffes via afløbet, der efterskylles med vand. Lad vandhanen løbe og hæld forsigtig væsken ud i afløbet.

ARBEJDSGANGE

 
  • • NV springeren fremstiller Actichlor Plus opløsning. Holdbarheden er 24 timer. Beholderen rengøres med engangssvamp, og universalrengøringsmiddel.

 

  • • AV lægger termometrene i blød efter aftenrunden.

 

  • • NV springeren tager termometrene op, og sætter dem på plads først i nattevagten.

 

  • • Efter morgenrunden lægges termometrene i blød. NV springeren tager termometrene op, og sætter på plads inden 07.30.

 

  • • I DV lægger man selv i blød, og tager op(efter 10 min), når man har brugt et termometer.