Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iltbehandling i hjemmet ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

 

Formål

At ordination og rekvisition af iltbehandling i hjemmet til patienter med kronisk obstruktiv obstruktiv lungesygdom foregår efter gældende retningslinjer.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Instruksen omfatter alene iltbehandling i hjemmet af patienter med kronisk lungesygdom (KOL) i stabil fase og ikke iltbehandling under indlæggelse eller ved akut sygdom.

 

Formål

At undgå vævshypoksi og sekundære fysiologiske forandringer hertil: Cor pulmonale og polycytæmi ved hyperviskositetssymptomer og cerebrale symptomer samt nedsat nyrefunktion.

Rationalet for langtids iltbehandling bygger på kliniske undersøgelser, der viser, at årelang iltbehandling i hjemmet til hypoksiæmiske patienter med KOL i mindst 16 timer i døgnet medførte øget livslængde og bedre almenbefindende. Virkningen var størst blandt de patienter, som anvendte ilt så meget som muligt, og kunne kun observeres, hvis personerne helt ophørte med rygning.

Ved ilttension <7,3 kPa (iltmætning ca. 87 %) antages det, at der findes en grad af vævshypoksi i kroppen.

I områdes 7,3 - 8,0 kPa (iltmætinng på 87 % - 92 %) vil en del patienter udvise sekundære tegn på hypoksi med cor pulmonale og polycytæmi og vil således være behandlingskrævende.

 

Kriterier for iltbehandling

PaO2 <7,3 kPa eller PaO2 mellem 7,3 og 8,0 kPa ved samtidig tilstedeværelse af aktuel eller tidligere tegn på cor pulmonale.

Stigning i PaO2 til mindst 8,0 kPa under ilttilførelse.

Total ophør med eventuel tobaksrygning (Kan dette ikke praktiseres konfereres iltbehandlingen med den specialeansvarlige lungelæge).

Patientaccept af mindst 16 timers iltbehandling pr. døgn.

 

Kontraindikationer for iltbehandling

Svær stigning i kuldioxidtensionen. Ukontrollabel stigning i PaCO2 vil vise sig efter ½ times ilttilførelse. Hyperkapni i sig selv udgør ingen kontraindikation.

 

Gennemførelse af iltbehandlingen

Inden ordination af hjemmeiltbehandling skal den medicinske behandling med broncodilaterende- og evt diuretisk behandling søges optimeret.

Der foretages ilttest m.h.p. titrering af iltdosis.

 

Fremgangsmåde ved ilttest:

Arteriepunktur uden ilttilskud.

Arteriepunktur efter 30-60 min. med ilttilskud.

Ved tilfredsstillende Pa02 reduceres ilttilførslen til minimalt flow, der giver Sa02 >90 %

 

Ilttilførelsen gives via iltkateter af en sådan type, at patienten kan sove og spise uhindret uden, at kateteret falder ud. Hvis behov evt. via maske med sidehuller, hvor der ikke er risiko for genånding.

Der udfærdiges iltordination ved læge.

Patienten tilses af lungesygeplejersken under indlæggelsen m.h.p. information om iltbehandlingen.

Iltordination sendes til: VitalAire, fax. nr. 44 92 72 07. For bekræftelse kontaktes VitalAire på tlf. nr. 44 92 35 44. Iltsygeplejersken orienteres på tlf. nr. 40 38 23 75.

Sædvanligvis bestilles der iltkoncentrator.

Har patienten hyppigt behov for at komme uden for hjemmet, kan der ordineres flydende ilt (stationært anlæg) med transportabelt udstyr, evt. mobil ilt med små transportable iltflasker.

Patienten orienteres om, at iltbehandlingen ordineres for en tidsbegrænset periode og tages op til revision efter 3-6 måneder.

Patienten skal have en tid i Medicinsk Ambulatorium ved den specialeansvarlige lungelæge efter 3 måneders iltbehandling, hvor der samme dag laves arteriepuntur uden - og med ordinerede ilt.

Kopi af iltordinationen sendes til lungesygeplejersker på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

Patienten følges op af lungesygeplejersken efter udskrivelsen med henblik på yderligere vejledning i iltbehandlingen.

Når indikationen for iltbehandling ikke længere er til stede, orienteres patienten, og ilten afbestilles ved iltfirma VitalAire.

Ved mors under indlæggelse påhviler det afsnittet at afbestille ilten, og lungesygeplejersken orienteres.

 

Referencer

Dansk Lungemedicinsk Selskabs rekommandation: Iltbehandling i hjemmet 13.01.2010. http://www.lungemedicin.dk/retningslinier/Godkendte%20retningslinier/Iltbehandling.pdf