Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anafylaktisk shock – Observation og opfølgning på kritiske observationsfund.

 

Formål

At patienter med anafylaktisk shock får den rette behandling, så forværring af tilstanden identificeres tidligt i forløbet, samt hurtig indgriben, så udvikling af alvorlige komplikationer forebygges.

Udarbejdet i henhold til standard 2.10.1 i Den danske Kvalitetsmodel.

 

Definition af begreber

Anafylaktiske reaktioner varierer fra mild kløe og urticaria til svært anafylaktisk shock, der er en akut livstruende tilstand, der skyldes immunologisk reaktion mellem tilført antigen og cirkulerende antistof, der er dannet ved en tidligere tilførsel.

Oppression er en ubehagelig trykkende, spændende fornemmelse i prækardiet eller epigastriet.

 

Beskrivelse

Årsager

Anafylaktisk shock kan optræde, hvor der gives parenteral eller peroral medicin, samt hvor der gives blod, plasma og røntgenkontrastmidler.

 
Symptomer

Symptomerne på anafylaksi varierer fra mild kløe og urticaria til anafylaktisk shock. Alle organsystemer kan være medinddraget i forskellig grad. Det er som regel symptomdebut indenfor sekunder til minutter, men forsinkelser på op til 1 time kan ses.

Symptomer fra et enkelt organ kan dominere, men der er altid blodtryksfald.

De første symptomer omfatter: Almen utilpashed, mathedsfølelse, svimmelhed, akut hovedpine, rødme, hjertebanken, hudkløe (især håndflader og fodsåler) og oppression.

 

Hoved/hals: Hævelser, synkebesvær, angioødem (Quincke´s ødem)

Luftveje: Snue, nyse, hosten, hæshed, stridor, bronkospasme,

   dyspnøe, lungeødem, respirationsstop.

Mave/tarm: Kvalme, opkastning, koliksmerter, afføringstrang, diaré.

Kredsløb: Trykken for brystet, koldsved, bleghed, arrytmi, blodtryksfald,

   bevidsthedstab, kramper, hjertestop.

Hud:  Kløe, paræstesier, erythem, urticaria.

 

Umiddelbare sygeplejebehandlinger ved anafylaktisk shock:

På mindste mistanke om anafylaktisk shock tilkaldes læge, og der iværksættes omgående behandling:

 

 1. 1. Afbryd tilførslen af mistænkt antigen.

 

 1. 2. Giv straks injektion adrenalin.

Inj. adrenalin (1 mg/ml) 0,6 mg (0,6ml) dybt i.m. 

 • eller 0,1 mg (0,1 ml) i.v. i refrakte doser.

 1. 3. Sørg for frie luftveje.

 

 1. 4. Patienten anbringes i Trendelenburg leje.

 

 1. 5. Ilttilførsel via iltbrille 5-10 l pr. minut.

 

 1. 6. Ved respirations/hjertestop meldes hjertestop – 22011

 

 1. 7. Der opsættes drop med isotonisk NaCl til hurtigt indløb.

 

 1. 8. Kontrol af BT og Puls

 

Efter lægeordination kan der evt. gives:

 • • Antihistamin, feks. Tavegyl.

 • • Hydrocortison, f.eks. Solu-Cortef.

 

Dokumentation

Det sikres, at der ved anafylaktisk shock dokumenteres medikamentet og symptomerne i journalen.

 

Profylakse

Spørg altid patienten om tidligere reaktioner mod et lægemiddel ved start på ny behandling – også selvom der i journalen står ”ingen kendte”.

 

Akutpakke

Akutpakke findes i sengeafsnit V i medicinrummet.

Akutpakke findes i ambulatorierne i medicinskabet.

Indhold i akutpakke til anafylaktisk shock, se sygehusapotekets akutpakker. Der er link til anafylaktisk shock i højre side.

 

Referencer

Hippe, et al. ”Akutte medicinske tilstande”, 6. udgave. FADL´s forlag 2003.

Lægehåndbogen på: www.sundhed.dk

www.medicin.dk