Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aortadissektioner og aneurismer - elektiv og akut diagnostik og behandling

Formål

At sikre en ensartet optimal udredning og behandling af patienter med aortaaneurismer og/eller dissektioner i aorta.

Definition af begreber

Aortadissektion:

Tilstand hvor en bristning af aortavæggens indre lag (tunica intima) fører til blødning ud i karvæggen og derefter til opspaltning, dissektion af væggens lag med udbredning af blødningen til følge.

 

Aortaaneurisme:

Udvidelse af et større eller mindre afsnit af aorta.

 

Beskrivelse

Aortadissektioner og aneurismer. Elektiv og akut diagnostik og behandling.

 

Elektive

Elektive patienter med torakale aortasygdomme visiteres til Kardiologisk Afdeling S. Efter diagnosticering konfereres den aktuelle patient på afdelingernes fælles klap-konference.

Se i øvrigt den Nationale Kardiologiske Behandlingsvejledning for sygdomme i aorta:

http://nbv.cardio.dk/aorta

 

    • • Patienter med aorta descendens aneurismer visiteres videre til Odense Universitetshospital for vurdering til endovaskulær stentbehandling.

    • • Patienter med aneurismer i arcus aorta visiteres videre til Afd. T, Skejby Sygehus.

    • • Patienter med thoracoabdominale aneurismer visiteres videre til Afd. T, Skejby Sygehus.

    • • Patienter med Marfan syndrom visiteres videre til Afd. T, Skejby Sygehus.

 

Akutte

Aortadissektioner

Patienter med aortadissektioner visiteres til Kardiologisk afdeling S. Efter diagnosticering konfereres patienten akut af kardiolog og thoraxkirurg.

Patienten opereres akut. Dersom akut operation ikke kan gennemføres skal patienten overvåges ved Intensivafdeling og eventuelt vurderet overflyttet til anden thoraxkirurgisk afdeling for operativ behandling.

 

Se i øvrigt den Nationale Kardiologiske Behandlingsvejledning for sygdomme i aorta.

Patienter med type B-dissektion skal konfereres med Odense Universitetshospital for vurdering til endovaskulær stentbehandling.

 

Traumatiske aortalæsioner

Patienter med mistanke om traumatiske aortalæsioner visiteres til sygehusets traume-modtagelse. Patienten konfereres i sygehusets traumeteam og diagnostik samt behandling følger den Nationale Kardiologiske Behandlingsvejledning for sygdomme i aorta.

 

Patienter med traumatisk aortalæsion i aorta descendens, som er cirkulatorisk stabile/kan stabiliseres, skal konfereres med Odense Universitetshospital for eventuel endovaskulær stentbehandling.