Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skader på P-kateter eller patientslange

 

Hvis patienten ved et uheld har forurenet sit P-dialysekateter,

enten ved kontaminering, tab af prop, tab af patient-slange, eller hul i p-dialysekateter/patient-slangen,

skal patienten møde til akut vurdering, enten i P-dialysen eller i sengeafdeling 8Ø.

Formål

Skift af beskadiget patiens-slange, samt profylaktisk behandling for at forebygge peritonit.

 

Hul på Patientslange

Der monteres ny patiensslange på P-kateterets adaptor. Se proceduren Skift af patientslange (dokument 12836).

Der gives samme profylaktisk antibiotisk behandling, som ved ”Hul på P-kateter” se nedenfor.

 

Hul på P-kateter

Se procedure for skift af adaptor og patientslangeskift (dokument nr 6044)

P-Kateteret afkortes med steril saks, så den beskadede del klippes væk.

Der monteres ny adaptor og patientslange.

Der gives profylaktisk antibiotisk behandling, se nedenfor

Prøvemateriale

Der tages P-dialyse-væske fra til D+R, hvis det er muligt.

Prøvematerialet sendes i et rødt WR glas samt en blå dyrknings kolbe.

Se evt. Peritonit instruks (dokument nr 33954)

 

Antibiotika behandling

Gives profylaktisk som engangsdosis

Den normale behandling er et manuelt poseskift med 6 timers dwell-tid, hvor der til posen er tilsat:

  • • Gentamicin 20 mg/l P-dialysevæske

  • • Vancomycin ved vægt < 65 kg: 1,5 g IP i minimum 6 timer

  • • Vancomycin ved vægt > 65 kg: 2 g IP i minimum 6 timer

 

Medicinen må tilsættes alle typer af CAPD poser.