Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson – Apomorfin-test

Formål

At vurdere virkning og bivirkning af Apomorfin i stigende doser typisk ved idiopatisk Parkinson sygdom med fluktuationer, som ikke kan håndteres med per oral eller patch medicinering

 

1. Planlægning

Patient/pårørende orienteres om formål og evt. bivirkninger

Patienten henvises til indlæggelse

Patienten får tilsendt Motilium-tabletter til skematiseret indtagelse

Der skal tages stilling til administration af vanlig Parkinson-medicin ved henvisning (i journalnotat)

Inden test skal der gives tablet Motilium 20 mg x 3 dagligt i tre dage

Motilium skal seponeres, når testen er gennemført, med mindre andet koordineres

 

Forud for test: Coombstest og EKG (QTc)

 

2. Udførelse

 1. a. Der gives tablet Motilium 20 mg en time før planlagt Apomorfin-test

 2. b. Blodtryk og puls måles liggende og stående én gang før testen (sygeplejerske)

 3. c. Effektparametre bestemmes (lægen) UPDRS III

 4. d. Der injiceres Apomorfin 4 mg (= 0,4 ml) subkutant (lægen)

 5. e. Blodtryk måles liggende og stående efter 15 og 30 minutter

 6. f. Ved manglende effekt uden bivirkninger: injektionerne kan evt. gentages efter 1 time med 7 mg., f.eks. gentages med op til 10 mg. (max dosis). Forinden måling af BT og puls liggende og stående 15 og 30 minutter efter indgiften

 7. g. Der skal herefter tages stilling til den fortsatte medikamentelle behandling

 

3. Bivirkning

a. Apomorfin

 1. 1. Kvalme og opkastninger

 2. 2. Ortostatisk hypotension med faldtendens

 3. 3. Døsighed

 4. 4. Neuropsykiatriske forstyrrelser

 5. 5. Hyperkinesier

 6. 6. Trykken på brystet og angina, QTc forlængelse ved doser over 6mg

b. Motilium

 1. 1. Let døsighed

 2. 2. Hovedpine

 3. 3. Trismus, torticollis, ansigtsspasmer, okulogyre kriser

 4. 4. QTc forlængelse

 

Referencer

Gasser T, Apomorfintest for dopaminergic responsiveness in patients with previously untreated Parkinsons Disease. Arch. Neurol. 1992; (149)11: 1131-4.

https://www.uptodate.com/contents/medical-management-of-motor-fluctuations-and-dyskinesia-in-parkinson-disease