Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ smertebehandling

 

Alle patienter, afhængig af operations art, deles i 3 grupper. Medicinordinationer lægges i FMK, hvor de enkelte smertepakker ligger under ”Smertebehandling gruppe 1, 2, 3”.

Ikke opererede pt. eller hvor OP. ikke nævnt på ”listen”, må efter bedste skøn placeres i en af grupperne.

Gruppe III er patienter, som af den ene eller anden årsag ikke kan smertebehandles epiduralt samt patienter der forudgående har haft et stort fast morfica forbrug.

Der vil naturligvis også være en mindre gruppe af patienter, hvor der skal lægges individuel modificeret smertebehandling.

 

Gruppe I

 

Operative indgreb

Laparoskopiske operationer (ekskl. store ventrale hernier og splenektomi), gastric bypass, lukning af ileostomi, anlæggelse af stomi uden laparotomi, TEM og anden transanal kirurgi, perianal kirurgi, perkutan leverkirurgi (RFA, PTC).

 

Smertebehandling:

Tabl. Pamol 1 g x 4

Tabl. Ibumetin 400 mg x 3 - i 5 dage

 

Ved smertegennembrud: 
Morfin: Inj. 5 mg i/v eller Tab. 10 mg p/o PN

(nurse controlled administration)


Ved morfin allergi (urticaria):

Oxynorm (samme dosering som morfin)

 

Gruppe II

 

Operative indgreb

Ventrikelkirurgi, pancreaskirurgi, lever- galdevejskirurgi, splenektomier, colorektalkirurgi, ventrale hernier.

 

Smertebehandling: Epidural kateter med individuelt udregnet dosis

Tabl./Supp. Pamol 1 g x 4 (start dag 0)

Tabl. Ibumetin 400 mg x 3 - i 5 dage (start dag 0)

Caps. Gabapentin 400 mg x 3 i 4 dage (start dag 0)

 

Ved smertegennembrud: 

PCA (patient controlled administration)

Morfin: Inj. 5 mg i/v eller Tab. 10 mg PN

(nurse controlled administration)

 

Ved morfinallergi(urticaria):

Oxynorm (samme dosering som morfin)

 

Ved fortsat/gentagne smertegennembrud:

Stillingtagen til øgning i Epidural-infusion

 

Gruppe III

 

Dette er rettet mod patienter i gruppe II som af en eller anden årsag ikke kan blive smertebehandlet epiduralt - ligeledes patienter der har et dagligt stort morfica forbrug. Disse få patienter skal konfereres med lægerne fra anæstesi afdeling, som vil ordinere individuel behandling.

 

Smertebehandling: 

PCA morfinpumpe med DHB

2,5-5 ml max x 4 i timen (lockout 15 minutter)

 

Når patienten kan tage per os suppleres med

Tabl./Supp. Pamol 1 g x 4

Tabl. Ibumetin 400 mg x 3 i 7 dage

Caps. Gabapentin 400 mg x 3 i 6 dage

  

 

Ved smertegennembrud:

Morfin: Inj. 5 mg i/v eller Tab. 10 mg.

(nurse controlled administration)

 

 

Tillæg til smertepakkerne alle grupper

Morfin antidot Inj. Narcanti (Naloxon) 0,4 mg i/v PN

 

Mod kvalme:

Inj. Zofran 8 mg i/v PN

Tabl. Zofran 4mg x 4 PN

 

Mod urticria:

Inj. Tavegyl 1 mg i/v PN

Tabl. Cetirizin 10 mg PN

 

Bemærkninger

 

Ved Ibumetin ordination skal hver gang foretages vurdering om patienten kan tåle NSAID præparat.

P/o smertestillende medicin starter på dag 2. (forudprogrammeret) i gruppe 2.

 

Vigtigt:

Det er operatørens ansvar at ordinere i FMK umiddelbart ved operationsafslutning, altså dag 0.

 

Litteratur

 1. 1. Dahl JB, Kehlet H. Postoperative pain and its management. I: McMahon SB,
  Koltzenburg M, red. Wall and Melzack’s Textbook of Pain.
  Elsevier: Churchill
  Livingstone, 2006:635-51.

 2. 2. Kehlet H, Dahl JB. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative
  recovery.
  Lancet 2003;362:1921-8.

 3. 3. Brennan TS, Kehlet H. Preventive analgesia to reduce wound hyperalgesia
  and persistent post-surgical pain – not an easy path.
  Anesthesiology 2005;
  103:681-3.

 4. 4. Elia N, Tramer MR. Ketamine and postoperative pain – a quantitative systematic
  review of randomised trials.
  Pain 2005;113:61-70.

 5. 5. Dahl JB, Mathiesen O, Møiniche S . Protective premedication: an option with
  gabapentin and related drugs?
  Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:1130-6.

 6. 6. Liu SS, Richman JM, Thirlby RC et al. Efficacy of continuous wound catheters
  delivering local anesthetic for postoperative analgesia: a quantitative
  and qualitative systematic review of randomised controlled trials.
  Anesth
  Analg 2006 (i trykken).

 7. 7. Kehlet H. Postoperative opioid-sparing to hasten recovery. Anesthesiology
  2005;102:1083-5.

 8. 8. Kehlet H. Procedure-specific postoperative pain management. Anesthesiol
  Clin N Am 2005;23:203-10.

 9. 9. Dahl JB, Kehlet H. Perioperative medicine – a new sub-speciality or a multidisciplinary
  strategy to improve perioperative management and outcome?
  Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:121-2.

 10. 10. Werner MU, Søholm L, Rotbøll-Nielsen P et al. Does an acute pain service
  improve postoperative outcome?
  Anesth Analg 2002;95:1361-72.