Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Voldsom blødning hos den palliative patient

 

 

Beskrivelse

 

Voldsom blødning

Risikoen herfor kan ofte forudses. Vær opmærksom på patienter i AK-behandling og overvej seponering.

 

Tildækning med mørke håndklæder

Komprimer om muligt blødende kar. Tildæk og opsug blodet med mørke håndklæder, da blødningen da ikke virker så voldsom og derved virker mindre traumatisk for de implicerede.

 

Hvor findes mørke håndklæder

En kasse med mørke håndklæder til brug hos palliative patienter med risiko for voldsom blødning rekvireres ved henvendelse til Afsnit for Palliativ Behandling på M5. Håndklæderne kan bruges af alle stamafdelinger på matriklen i Thisted til palliative patienter.

 

Efter brug

Når håndklæderne har været i brug hos en patient, skal de kasseres. Der henvises til instruks for affaldshåndtering Affaldshåndtering - planche

Kassen til håndklæder returneres efter brug i rengjort stand til afsnit M5.

 

Formål

At mindske den traumatiske oplevelse det kan være, når der pludselig opstår voldsom blødning hos den palliative patient.

 

Definition af begreber

Voldsom blødning:

Hæmoptyse, hæmatemese eller blødning fra tumor/sår

 

Palliativ patient:

Patient med uhelbredelig, progredierende sygdom

 

 

Referencer

Palliation i primærsektoren. Klinisk vejledning. Dansk selskab for Almen Medicin, 2004. s 51.

 

Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende http://pri.rn.dk/pri/Sider/e91a6881-d54c-4dd6-926a-0d8098746af3.aspx?sf=73995e2c-b88e-4007-8ad4-071df8527781