Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Finnpipetter

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af Finpipetter sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Instruktions manual for Finnpipette Focus.

 

Fremgangsmåde

Betjening

Volumen aflæses i vinduet på håndtaget. Grovjusteringer kan foretages ved at dreje på trykknappen placeret øverst på pipetten. Finjustering af de sidste cifre sker på den grå rillede ring.

Sæt den korrekte størrelse finntip på.

Pippeteringen foregår ved hjælp af trykknappen.

Tryk ned til første stop og dyp ned i væsken.

Slip trykknappen langsomt til startposition.

Tøm væsken ud ved trykke ned til første stop efter ca. et sekund trykkes videre ned til andet stop for at tømme spidsen helt.

Ved skift af ny engangsspids: Tryk på spidsafskyderen på siden af håndtaget.

 

Vedligehold og Service

Dagligt vedligehold:

Aftørres ved arbejdsdagens afslutning, og ved behov, med en sæbeserviet.

Sekventielt vedligehold:

Ved opstart og nedlukning I forbindelse med ferier, følges forskriften “Nedlukning og opstart af laboratoriet”.

Logbog

Afvigelser og reparationer noteres i logbog.