Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Visitation – MR-undersøgelser i muskuloskeletal sektor

 

Ved muskuloskeletal sektor gælder de generelle Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor.

MR undersøgelser er normalt de undersøgelser, der bedst giver information om bløddele og ledindholdet som, ligamenter, brusk og ledbånd. MR kan også i mange tilfælde give vigtige informationer om knoglen især knoglemarven.

Der skal ved alle henvisninger først foretages en vurdering af, om MR er den bedst egnede diagnostiske modalitet, ved den rejste problemstilling.

 

Udgangspunkt:
 

Der er dog specielle forhold, der gælder for MR undersøgelser. Disse er listet nedenfor:
 

Det er vigtigt at vælge den rigtige protokol.

 

Kan man ved visitationen se, at der skal tages kontakt til en læge, skal dette anføres, gerne med konkret navn.

 

Hvis det findes nødvendigt med specielt valg af MR scanner, stor, lille eller evt. 3T, skal dette anføres i visitationen.

 

 

 

Visitation:

 

Alle MR undersøgelser skal som udgangspunkt visiteres af en læge på ortorad sektor.

 

Undtagelser: Andre undersøgelser af bevægeapparatet der indgår i projekter, aftalt med afdelingen, hvor alt kører efter en aftalt protokol.

 

Ved visitation af MR scanninger skal følgende være til stede ved visitationen:
 

Indikation for undersøgelsen

 

Anamnestiske og objektive fund, der kan vejlede ved visitationen.

 

Eventuel journalkopi.

 

Henvisende læges ønsker om prioritering. Er intet anført går vi ud fra, man har valgt venteliste.

 

Metalskema. Man kan ikke visitere en MR undersøgelse uden metalskema. Metalskema ligger som et dokument i den elektroniske henvisning eller alle relevante oplysninger skal være noteret i henvisningens anamnese.

 

Ved visitationen skal lægen overveje:

 

Lejring af patienten.

 

Protokol, som skal anvendes:

 

Anvendes rutineprotokol skal dette vælges på listen ved visiteringen:

 

Findes ingen protokol i Ortopædiske MR scanninger, skal man anføre hvilke sekvenser der skal køres. Herunder skal det anføres om skanningen evt. skal udføres med kontrast.

 

Prioritering:

 

Der anvendes generelle retningslinier for prioritering, som angivet i Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor, eller der anvendes andre kriterier, afhængig af de informationer, der er angivet på henvisningen.

 

Protokoller:

Afdelingen anvender et antal rutineprotokoller. Disse fremgår af ”Ortopædiske MR scanninger”, hvor de i detaljer er beskrevet. Man kan altid vælge enkelte supplerende sekvenser. Dette skal så angives i kommentarfeltet. Ønsker man mere anatomi med, end standardprotokollen angiver, skal man vælge en ekstra undersøgelse.