Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insektstilkallergi

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Der er i Danmark kun få arter af stikkende insekter med medicinsk betydning. Henholdsvis honningbi og gedehamse (hvepse)

Symptomatologi

 • • Hos ikke allergikere vil insektgiften normalt give anledning til smerte, ømhed og en hævelse på nogle cm i diameter

Abnorme reaktioner

 • • Stor lokal: Hævelse > 10 cm i diameter. Varighed > 24 timer

 • • Grad I reaktion: Utilpashed, angst, generaliseret hudkløe eller nældefeber

 • • Grad II: Angioødem, svimmelhed, kvalme, opkastning, diarré, abdominalkrampe

 • • Grad III: Åndenød, stridor, fysfagi, dysartri, hæshed, konfusion, dødsangst

 • • Grad IV: Hypotension, inkontinens, cyanose, kollaps, bevidstløshed

Diagnostik

 • • Primært anamnese

 • • Insektstik tidligt på året oftest honningbi og senere på året oftest gedehams

 • • RAST-test (foretages 3-4 uger efter reaktionen, a en prøve taget tidligere giver stor risiko for falsk negativ reaktion) og priktest (hvis der ikke kan påvises specifikt IgE).

Indikation for hyposensibilisering hos børn

 • • Ved systemisk reaktion (respiratorisk/kardiovaskulær/evt. angioødem grad II – IV) er der indikation for hyposensibilisering, hvis enten RAST-test eller hudtest eller begge er positive

 • • Øvrige symptomer hos børn inkl. generaliseret urticaria er ikke indikation for hyposenseibilisering hos børn

Systemisk behandling:

 • • Adrenalin: Er primær behandling ved akutte allergiske stikreaktioner med begyndende shock eller larynxødem. Behandling bør påbegyndes blot ved lette symptomer. Der gives 0,3 – 0,5 ml (1 mg/ml) = 0,1 % i.m. Epipen 0,15 mg (15 – 30 kg), 0,30 mg > 30 kg

 • • ß2-agonister: Benyttes ved bronkiekonstriktion

 • • Antihistaminer: Anvendes som behandling ved hudsymptomer som lokal hævelse og kløe samt lette tilfælde af urticaria. Desuden benyttes antihistamin ved angioødem og shocktilstand som et supplement til adrenalin

 • • Kortikosteroider: Benyttes, hvor der forventes eller allerede er kommet betydende inflammatoriske symptomer