Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilstedeværelse af sygeplejerske på fødestue

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks.

Definition af begreber

-

Beskrivelse

I samarbejde med social- og sundhedsassistenten (SSA) kaldes sygeplejersken til fødestuen, når hendes tilstedeværelse er påkrævet.

Efter kl. 23.00 kaldes sygeplejersken fra vagtværelse på tlf.: 40694

 

Følgende situationer kræver tilkald af sygeplejerske:

 

 • • 2 eller flere samtidige fødsler

 • • Fødsel med fastsiddende skuldre

 • • Gemelli fødsel

 • • Situationer i hvilke, der er mistanke om, at der kan opstå problemer under fødslen, herunder forventet stort barn, præmatur fødsel, præeclampsi, eclampsi e.t.c.

 • • Kraftig blødning under og efter fødsel

 • • Sphincterruptur og/eller colluminspektion, hvis dette skal foregå på OP stue A

 • • Manuel placentaløsning

 • • Kopforløsning hvis grunden er påvirket hjertelyd

 • • Som assistent for jordemoder/læge/pædiater ved uventet dårligt barn, hvis det skønnes, at der er brug for dette

 • • Situationer hvor ssa/shj vurderer at have brug for hjælp

 • • Akut undersøgelse af gyn/obst. patient, der ikke kan vente til dagvagten

 

Referencer