Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for læger og radiografer/ sygeplejersker

 

Der er ofte en ret stor arbejdsbelastning på vagtpersonalet, ligesom det ikke altid er muligt at undersøge alle akutte i dagtiden. Det er derfor vigtigt, at overgangen mellem dagtid og vagttid og omvendt, sker så problemfrit som muligt, således at vi får undersøgt alle de patienter, der skal undersøges og således, at de patienter, der udsættes får besked om dette.

 

Vi skal derfor understrege nedenstående retningslinier.

 

Alle sektioner har pligt til at visitere alle deres undersøgelser i løbet af dagen, således at alle er visiteret om eftermiddagen.

Man skal åbne akutlisten flere gange om dagen, for at se, om der er undersøgelser, der hører til ens sektion, og så visitere disse. Disse visiteres, og man kan i notefeltet eller i datofeltet angive, hvornår undersøgelsen skal udføres. Husk at skrive bemærkninger i note-feltet, så man kan se, at undersøgelsen har været set, og hvad der er tænkt.

Det pålægges de enkelte sektioner at åbne akutlisten første gang meget tidligt på dagen, helst inden man begynder på dagens arbejde.

 

Vagtholdet skulle således kunne gå ud fra, at henvisninger, der er ankommet før kl. 14.00 er set af afsnittets læger, der har taget stilling.

 

  1. Straks man har startet vagten skal vagthavende bagvagt gennemgå akutlisten. Man skal sammen med ansvarshavende radiograf planlægge og prioritere undersøgelserne, i henhold til de oplysninger, der står på henvisningen.
     

  2. Ankommer der nye henvisninger i løbet af vagten er det vagthavendes pligt at visitere disse.

 

  1. De undersøgelser, der skal udføres i vagten markeres enten med klokkeslæt eller en bemærkning i note feltet (ikke ”generel note”, men det notefelt, der kommer frem, når man skal vælge et tidspunkt for undersøgelsen).

 

  1. De undersøgelser, der ikke skal laves i vagten markeres, enten med dato i datofeltet, der viser næste hverdags dato, eller ved et notat i note feltet (som i pkt. 3). Samtidig skal man altid give afdelingen eller henvisende læge besked om, at undersøgelsen ikke bliver udført i vagten. Derved kan pt. få besked, og evt. faste kan ophæves. Undersøgelsen ligger så som akut til næste dag, vil blive på akutlisten (så man evt. kan kalde ned, hvis man får tid til overs).

 

  1. Man skal altid i generel note dokumentere, hvad man har tænkt. OK med en kort bemærkning. Kan man ikke bedømme, om en undersøgelse skal laves, eller man ikke kender til teknik eller lignende, så skriv det i generel note, så man næste dag kan se det (gælder naturligvis kun på de undersøgelser, man ikke planlægger at udføre i vagten).

 

  1. Har radiograferne så travlt, at de ikke kan overskue, hvilke undersøgelser, der skal udføres først, er det vagthavende bagvagts pligt at prioritere undersøgelserne i forhold til de kliniske oplysninger, også selv om det medfører, at man må visitere undersøgelser, man normalt ikke visiterer.

 

Afdelingen vil sørge for, at det endnu en gang bliver indskærpet, at man skal ringe, når man har en stor undersøgelse, der ønskes akut, men det fritager ikke vagthavende eller lægerne i dagtid hele tiden at holde sig ajour med akutlisten og visitere de undersøgelser, der kommer ind. Det må ikke forekomme, at en hastende undersøgelse udsættes, blot fordi man har glemt at ringe (så må man reagere efterfølgende).