Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AK-behandling og tand-, mund-, og kæbekirurgi

 

Beskrivelse

Patienter i antikoagulationsbehandling på grund af fx kunstig hjerteklap eller venetrombose med vitamin K-antagonist (Marcoumar, Marevan) eller lavmolekylær heparin kan have behov for kortvarig reduktion af AK-behandlingen i forbindelse med oral-kirurgiske indgreb.

 

INR-værdi

AK-behandlingens effekt måles ved INR (International Normaliseret Ratio)-værdien.

INR referenceinterval: 0,9 – 1,2

Anbefalet terapeutisk niveau: 2,0 – 3,0 (dog 2,5-3,5 for patienter med kunstige hjerteklapper)

 

A: Patienter i behandling med

 • • Clopidrogrel (Plavix®)

 • • Acetylsalicylsyre (Hjerdyl®/Hjertemagnyl®)

 • • Dipyridamol (Persantin®)

 • • Ticagrelor (Brilique®)

 • • Prasugrel (Efient®)

skal ikke have seponeret AK-behandlingen forud for fjernelse af tænder.

Hos patienter i kombinationsbehandling med Plavix® og Hjerdyl®/ Hjertemagnyl® kan der ses kraftigere blødning end ellers. Dette må varetages med skånsom kirurgisk teknik, suturering og lokale hæmostatika, som Surgicel®, Tranexamsyre-gazekompres og/eller Tranexamsyre-mundskyl.

 

B: Patienter i behandling med

 • • Warfarin (Marevan®)

 • • Phenprocoumon (Marcoumar®)

skal have taget en dagsaktuel INR-værdi, der ikke må overstige 3,0 ved mindre dentoalveolære indgreb.

 

C: Patienter i behandling med nye orale antikoagulantia (NOAK)

 • • Dabigatranetexilat (Pradaxa®)

 • • Apixaban (Eliquis®)

 • • Rivaroxaban (Xarelto®)

 • • Edoxaban (Lixiana®)

Der foreligger ingen evidens for seponering. Kraftigere blødning kan forventes og dette må varetages ved hjælp af skånsom kirurgisk teknik, suturering og anvendelse af lokale hæmostatika, som Surgicel®, Tranexamsyre-gazekompres og/eller Tranexamsyre-mundskyl.

 

Nedtrapning af patientens AK-behandling ved større oral kirurgiske indgreb skal kun foregå i samråd med egen læge/behandlende sygehusafdeling.

Ved behov for K-vitamin postoperativt kontaktes egen læge/behandlende sygehusafdeling med henblik på ordination og administration heraf.

 

Interaktioner:

Følgende præparater kan forøge Warfarins effekt og er derfor normalt kontraindiceret:

 

 1. 1. Analgetika:

NSAID inkl acetylsalicylsyre (Ibumetin®, Ipren®, Bonyl®, Naproxen® m.fl.)

Paracetamol: >2g over 3-4 dage

Tramadol (Dolol®, Mandolgin®, Nobligan®)

 

Alternative analgetika uden effekt på Warfarin:

 • Kodein og

 • Paracetamol(<2g max 2-3 dage)

 

 1. 2. Antibiotika:

Metronidazol

Erythromycin (Abboticin®, Erycin®, Hexabotin®)

Ciprofloxacin

Clarithromycin

Amoxicillin (dog ikke veldokumenteret)

 

Alternative antibiotika uden effekt på Warfarin:

 • Phenoxymethylpenicillin

 • Roxithromycin

 • Clindamycin

 • Cefuroxim

 

 1. 3. Antimykotika:

Fluconazol (Diflucan®)

Miconazol (Brentan®)

 

Alternative antimykotika uden effekt på Warfarin:

 • Nystatin (Mycostatin®)

 

Mindre dento-alveolær kirurgi omfatter

 • • Simpel ekstraktion af 1-3 tænder

 • • Kirurgisk parodontal behandling af 1-6 tænder

 • • Kirurgisk fjernelse af tand eller rod

 • • Kirurgisk endodonti af 1-2 tænder

 • • Indsættelse af enkelttandsimplantat uden sinusløft eller anden knoglegenopbygning

 • • Abutmentoperation

 • • Biopsitagning

 • • Fjernelse af mindre patologiske forandringer i mundslimhinden

 

Målgruppe – modtagelse

Kæbekirurgiske patienter, der er i antikoagulationsbehandling.

 

Formål

Formålet er at beskrive de gældende retningslinjer, når en patient, der er antikoagulationsbehandling, skal behandles i Kæbekirurgisk Afdeling.

 

Referencer

Morimoto Y, Niwa, Minematzu. Hemostatic management of tooth extractions in patients on oral antithombotic theraphy: J Oral Maxillofac Surg 2008;66:51-57

Randall C. Surgical management of the primary care dental patient on warfarin: Dent Update 2005; 32:414-6, 419-20, 423-4

Scully C. oral surgery in patients on anticoagulant therapy: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 94:57-64

Lætgaard C. Mindre dentoalveolær kirurgi på patienter i antithrombotisk behandling: Tandlægebladet 2009;6: 444-452

Jørn Dalsgaard Nielsen, Lars Borris, Steen E. Husted, Lars Hvilsted Rasmussen: Medicin.dk.

Cardio.dk

Nielsen HB, Christensen TD, Nørholt SE. Håndtering af patienter i antitrombotisk behandling i tandlægepraksis og hospitalsvæsenet. Tandlægebladet 2016;120:878-82

Kier-Swiatecka E, Jespersen J. Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet 2016;120:884-88