Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organisation af thoraxtraumer

 

De fleste patienter modtages via traumestuen i forbindelse med skadestuen. Dog kan traumepatienter overflyttes fra andre sygehuse direkte til NOTIA eller afdeling R.

 

Det primære modtagehold ved traumekald udefra er normalt ikke med deltagelse af thoraxkirurgisk læge, med mindre der udefra specifikt meddeles thoraxtraume.

Se Akut og Traumecenterets traumemanual

  • • Tilkaldet til traumet vil oftest være over personsøgeren med hurtige bip og enten tallet 9 eller tallet 777, og i begge tilfælde skal man straks ringe tilbage til Omstillingen og herefter begive sig til det anmodede sted

  • • Når det er praktisk gennemførligt, forsøger bagvagten på Afsnit T at advisere Afsnit T’ s forvagt, så denne også af uddannelsesmæssige årsager deltager i behandlingen af traumepatienten. I tilfælde af at det primært er forvagten der er tilkaldt til en multitraumatiseret eller et svært thoraxtraume, skal forvagten advisere bagvagten

  • • Traumepatienter skal ikke indlægges på TIA, men normalt på NOTIA, evt. på afdeling R. Patienten må kun få Afsnit T som stamafdeling efter aftale med afdeling T’s bagvagt, og kun hvis thoraxtraumet er det dominerende

  • • Det hører med til stuegangen på T, at man tilser patienter med thoraxtraumer, som måtte ligge på NOTIA og Afdeling R