Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroenteritis acuta

 

Anamnese1

Isolation1

Undersøgelser1

Behandling2

Anmeldelse2

Erhvervsrestriktioner3

 

Ved akut indtræden af febril diarré med varighed under 14 dage mistænkes infektiøs årsag.
Hos voksne er årsagen oftest bakteriel, zoonotisk Salmonella og Campylobacter, men der er også en del tilfælde med uafklaret ætiologi.
Epidemisk i vintermåneder kan optræde norovirus gastroenteritis, som kræver særlig opmærksomhed (
4.5.1 Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus)).
Ved rejser udenfor Europa kan supplerende mistænkes parasitær infektion.

 

Anamnese

 • • Rejseanamnese de sidste 14 dage

 • • Kostanamnese/spisested

 • • Antibiotika anamnese

 • • Lignende tilfælde i omgivelserne?

 

Isolation

Alle patienter med rejseanamnese udenfor Europa samt patienter, der ikke kan kooperere til almindelig hygiejne, isoleres på enestue med eget toilet. (4.1.1 Liste over sygdomme, som kræver isolation).
Isolation kan ophæves ved normalisering af afføring eller ved negative dyrkningssvar.

Særlige regler gælder for mistænkt norovirus infektion (4.5.1 Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus))

 

Undersøgelser

 1. 1. Fæces dyrkning for patogene bakterier inkl. Clostridium difficile sendes til KMA, efter individuel vurdering op til 3 prøver fra separate tidspunkter

 2. 2. Fæces mikroskopi for æg, orm og cyster sendes til KMA ved rejseanamnese udenfor Europa

 3. 3. Hos febril patient med påvirket almentilstand suppleres med bloddyrkning

 4. 4. Ved blodig diarré hos patient med rejseanamnese udenfor Europa kan evt. suppleres med akut mikroskopi af fæces for amøbe trophozoitter (efter telefonisk aftale med KMA)

 

Behandling

 1. 1. Rehydrering er altid vigtig, og i nogle tilfælde er væsketerapi eneste nødvendige

 2. 2. Stoppemidler, inkl opiater, anbefales ikke

 3. 3. Antibiotisk behandling med Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. eller 500 mg x 2 p.o. i 5 dage gives ved:

 • • dysenteri (feber, mavesmerter og blodig diarré)

 • • alder >60 år

 • • underliggende immunsupprimeret tilstand

 • • hjerte/kar sygdom med svær arteriosklerose eller fremmedlegemer

Ved rejseanamnese i Asien eller Afrika kan alternativt gives Azithromycin 500 mg x 1 i 3 dage (idet resistens mod quinoloner er hyppig).

Antibiotisk behandling kan ændres, hvis positivt prøvesvar giver anledning til det.

 

Clostridium difficile enteritis:(link til instruks for Clostridium difficile)

Tabl. Metronidazol 500 mg x 3 i 7 dage

alternativt caps. Vancomycin 250 mg x 4 i 10 dage

 

Giardia lamblia enteritis:

Tabl. Metronidazol 2 g x 1 i 3 dage

 

Entamoeba histolytica enteritis:

Tabl. Metronidazol 750 mg x 3 i 7 dage

 

Anmeldelse

Tilfælde af Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, kolera og Shigella anmeldes til embedslægen. Tilfælde af mistænkt udbrud anmeldes ligeledes uanset bakteriel årsag.

 

Erhvervsrestriktioner

Ved påvist infektion med tyfus, paratyfus, shigella eller verotoksinproducerende E. coli (VTEC) sygemeldes personer ansat i virksomheder med levnedsmiddelfremstilling samt sundheds-, pleje- og børneinstitutioner, indtil der foreligger 2 negative fæcesdyrkninger. I disse tilfælde kontaktes embedslægen i forbindelse med udskrivelsen.

Øvrige mikrobiologiske årsager til gastroenteritis har ingen krav om sygemelding, og patienten kan genoptage arbejdet, når afføringen er normaliseret. I tvivlstilfælde kontaktes embedslægen.