Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af medicinsk steriliserbart udstyr

 

Formål

Det er formålet at synliggøre de rutiner vi har med forbehandling, rengøring og desinfektion af urent/brugt/nyt/renoveret udstyr.

Alt udstyr som kan tåle mekanisk rengøring og desinfektion i opvaskemaskinen behandles efter anvisning fra producenten, ellers anvendes manuel rengøring og kemisk desinfektion.

Udstyret må højest henstå 6 timer fra endt operation til genbehandlingsprocessen påbegyndes. Det udstyr vi har som skal ompakkes pga. udløbsdato bliver ompakket uden forudgående rengøring og desinfektion såfremt emballagen er intakt. Der foretages dagligt egenkontrol af opvaskemaskiner gennem et program. Programmet sikre at opvaskemaskinen kontrolleres og først kan benyttes når programmet er udført.

Dokumentation foretages med dato og initialer i mappen i skyllerummet.

Der foretages ugentlig rengøring af opvaskemaskinens sæberum, som dokumenteres på afkrydsning skema med dato og initialer. Forbehandling af udstyr sker efter anvendelsen ( al udstyr som har været medbragt på OP stue og været udpakket skal igennem genbehandlingsprocessen) Udstyret adskilles og der foretages en grov manuel rengøring hvor det er hensigtsmæssigt. Det indsættes i opvaskemaskinen efter det er blevet sorteret i generelle og hule instrumenter og der vælges rengøringsprogram efter hvilket udstyr der skal rengøres samt dets forureningsgrad efter anvisninger fra producenten. Der anvendes sæbe og afspændingsmiddel afstemt efter udstyret og fastsat af producenten af opvaskemaskinen.

Af hjælpeprodukter til rengøring for at løsne urenheder anvender vi engangs flaskerensere som kasseres efter anvendelse og opvaskebørste som rengøres og desinficeres i opvaskemaskinen efter anvendelse.

Udstyret bliver som udgangspunkt steriliseret max. 24 timer efter endt rengøring, desinfektion og tørring. Hvis dette ikke er muligt opbevares det helt tørt i opvaskemaskinen eller helt emballeret indtil det er muligt. Udstyr som ikke er helt tørt efter rengøring og desinfektion tørres med en fnugfri klud og hule instrumenter bliver konnekset til gennemblæsningsstudse. Urene arbejdsopgaver som kræver manuel rengøring med vand og sæbe, tørres af med en fnugfri klud og desinficeres med desinfektionsmiddel. De rene og urne opgaver udføres i overensstemmelse med rengøringsproceduren og producentens anvisninger.

 

Referencer

Retningslinie nr. 6