Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iagttagelsesskema for Klinik Børn og Unge

 

Formål

 • • At sikre, at patienterne får en sygepleje af høj kvalitet.

 • • I sygeplejen arbejdes proces- og resultatorienteret med afsæt i problemløsningsmodellen/sygeplejeprocessen.

 • • At plejepersonalets faglighed og fælles forståelsesramme styrkes, synliggjort ved, at Gunn Von Kroghs domænetænkning tydeligt fremgår i dokumentationen af den planlagte og udførte sygepleje.

 • • At plejepersonalets skriftlige dokumentation/materiale indeholder informative og sygeplejefaglige relevante observationer.

 

 

Definition af begreber

 • • Høj kvalitet defineres ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen som: Høj professionel standard, minimeret patientrisiko, høj patienttilfredshed, helhed i patientforløbet og effektiv udnyttelse af ressourcer.

 • • Plejepersonale: Pædagoger, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat i Klinik Børn og Unge.

 • • Sygeplejeprocessen: Forudsætning for klinisk sygepleje(vurdering og dataindsamling) > Problemidentifikation (sygeplejeproblem og mål fastsættelse) > Planlægning af sygeplejeintervention > Udførsel af sygeplejehandlinger > Evaluering.

 • • Gunn Von Kroghs teori indeholder syv domæner / problemstillinger: Psykokognitive-, funktionelle-, sikkerheds-, fysiologisk-, eksistentielle-, livsstils-, og netværks og familie problemstillinger.

 • • At dokumentere: At fremlægge dokumentation som bevismateriale eller for at understøtte en opfattelse.

 

 

Beskrivelse

Plejepersonale ansat i Klinik Børn og Unge dokumenterer sygepleje, såvel målrettet og fremadrettet som udført sygepleje i sygeplejejournalen. Sygeplejejournalen er bygget op om Gunn Von Kroghs syv domæner. I monofagligt arbejde og tværfagligt samarbejde er der behov for, at fagligheden og den fælles forståelsesramme synliggøres i skriftlig dokumentation. Det gøres ved at benytte et fælles iagttagelsesskema, hvori Gunn von Kroghs syv domæner udgør strukturen.

Iagttagelsesskemaet skal fungere som grundlaget i eksempelvis:

 • • Skriftlig dokumentation af pædagogiske observationer i barnets primære miljø.

 • • Skriftlig dokumentation af planlagt og udført sygepleje til børn i Klinik Børn og Unge, hvor der skal skrives et konferenceoplæg, en sygeplejestatus el. lign.

 

 

Referencer

 • • Egerod, Ingrid & Damer, Mette Rosendahl (2007). Diagnostik i Sygepleje i Egerod, Ingrid(red.) Dokumentation og kvalitetsudvikling. Nyt Nordisk Forlag København 2007.

 • • Kristoffersen, Nina Jahren, Nortved, Finn & Skaug, Eli-Anne 8red.) (2006). Grundlæggende sygepleje 4 (kapitel 24 Sygeplejedokumentation af Dahl, Kari, Heggedal, Kristin & Strandal, Sølvi). Munksgaard Danmark 2006.

 • • Region Nordjylland(2009). Grundlag for psykiatrisk sygepleje. Psykiatrien i Region Nordjylland.

 • • Suhr, Lis & Winter, Bodil (2007) Basisbog i sygepleje - Krop og velvære (kapitel 3), Munksgaard Danmark.

 • • Von Krogh, gunn (2008). Bebreper i psykiatrisk sykepleie – sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleieintervensjoner. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørk AS 2008.