Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring i rygleje

 

Formål

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 • • Ensartet introduktion af nyt personale.

Beskrivelse

 

Struktur

Proces

Resultat

Materialer til brug ved rygleje:

 

 

 

 • • Knæpølle

 • • Lårrem engangs

 • • Tempurpude

 • • Tæppe

 • • Armborde med Tempur-puder

 • • Narkosebøjle

 

Personale:

 • • 2 anæstesispl.

 • • 2 Opr. personale

Patienten hjælpes tilrette på lejet.

Dynetæppe lægges over patienten.

Observer om patientens tøj og strømper ligger glat. Undgå direkte tryk fra dræn, KAD og lign.

Hovedet placeres på pude og knæpølle under knæene.

 

Længde og højde på armbordene justeres.

 

Skulderleddet må ikke strækkes/overstige en vinkel på 90O. Hånden lejres med håndfladen opad.

 

Lejringen vurderes i samråd med patienten.

Der flyttes ikke på patienten efter ovenstående vurdering med mindre kirurgen ønsker det.

 

Patienten bedøves

 

 

Observer at narkosebøjlen ikke trykker på armen.

 

Patientens blufærdighed respekteres.

Øger patientens velbefindende og bevarer kropstemperaturen.

Undgår trykskader på udsatte steder.

 

Knæled bliver ikke overstrakte.

 

Forebygger overstrækning af skulderled.

Nervus ulnaris beskyttes mod tryk og udvikling af ”klohånd”

Nervus radialis beskyttes mod tryk.

 

 

 

 

Ønsker kirurgen at der flyttes på patienten efter denne er bedøvet, noteres det i CCS og på anæstesiskema.

 

 

 

Nervus radialis beskyttes mod tryk.

 

 

Efter operationen

Operationspersonale står ved lejet i opvågningsfasen.

 

Lårremmen må først fjernes når patienten er vågen.

 

Efter operationen – inden patienten forlader operationsstuen – observeres patientens liggeflader for tryk.

Ved observation af tryk noteres det på anæstesiskemaet og i NordEPJ.

Tryghed for anæstesisygeplejerske og patient.

Forhindrer at patienten falder af lejet.

 

 

 

 

 

 

Dokumentation og forebyggelse af tryksår.

 

Se i øvrigt grundlæggende principper for lejring.